Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 28,227
Tên khác: Ta Là Bá Vương
Thể loại: Manhua, Supernatural, Mystery, Martial Arts, Fantasy, Adventure
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ta Là Bá Vương:

Truyện Ta Là Bá Vương Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung

 

Danh sách chương

Ta Là Bá Vương Chap 001 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 002 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 003 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 004 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 005 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 006 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 007 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 008 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 009 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 010 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 011 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 012 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 013 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 014 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 015 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 016 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 017 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 018 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 019 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 020 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 021 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 022 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 023 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 024 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 025 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 026 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 027 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 028 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 029 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 030 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 031 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 032 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 033 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 034 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 035 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 036 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 037 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 038 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 039 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 040 20/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 041 22/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 042 24/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 043 26/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 044 28/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 045 30/10/2019

Ta Là Bá Vương Chap 046 01/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 047 03/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 048 05/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 049 07/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 050 09/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 051 11/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 052 13/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 053 15/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 054 17/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 055 19/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 056 21/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 057 23/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 058 25/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 059 27/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 060 29/11/2019

Ta Là Bá Vương Chap 061 01/12/2019

Ta Là Bá Vương Chap 062 03/12/2019

Ta Là Bá Vương Chap 063 05/12/2019

Ta Là Bá Vương Chap 064 07/12/2019

Ta Là Bá Vương Chap 065 09/12/2019

Loading...
Loading...