Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

2/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 10,491
Tên khác: Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
Thể loại: Truyện Màu, Manhua, Romance, Drama, Comedy
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn:

5 năm trước, trong một căn lều với ánh lửa mờ ảo, cô ngà ngà say, chủ động tấn công anh rồi sinh ra một cặp sinh đôi, tuy nhiên đã để lạc mất một người. 5 năm sau, chữa lành căn bệnh hiếm cho anh, đánh cắp trái tim anh nhưng rồi lại một lần nữa mất tích. Sau đó anh đã thề rằng, nhất định phải cưng chiều cô gái đó, để cô biết rằng, chiếm tiện nghi thì phải trả giá.

 

Danh sách chương

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 001 23/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 002 23/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 003 23/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 004 23/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 005 24/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 006 25/11/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 007 01/12/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 008 12/12/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 009 14/12/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 010 21/12/2019

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 011 03/01/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 012 05/01/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 013 17/01/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 014 17/01/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 014.2 17/01/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 015 09/02/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 016 10/02/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 017 11/02/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 018 16/02/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 019 22/02/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 020 01/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 021 07/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 022 07/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 023 25/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 024 25/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 025 25/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 026 26/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 027 29/03/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 028 02/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 029 10/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 030 11/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 031 11/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 032 15/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 033 17/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 034 22/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 035 22/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 037 24/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 038 26/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 039 26/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 040 28/04/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 041 03/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 042 03/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 043 04/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 044 05/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 045 08/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 046 15/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 047 15/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 048 20/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 049 26/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 050 26/05/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 051 01/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 052 04/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 053 05/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 054 09/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 055 13/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 056 13/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 057 13/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 058 24/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 059 29/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 060 30/06/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 061 03/07/2020

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chap 062 07/07/2020

Loading...
Loading...