Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 20,097
Tên khác: Thịnh Thế Lê Hoa Điện
Thể loại: Manhua, Drama
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thịnh Thế Lê Hoa Điện:

Na Ninh kiếp trước bị hãm hại, kiếp này thề phải khiến những kẻ hại nàng hoàn trả gấp đôi, trên đường liên tục gặp phải nguy hiểm, dần dần thổ lộ ra với nhau, lại phát hiện ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như nàng đã nghĩ, yêu hận đan xen, chiến loạn khắp nơi, chính quyền rung chuyển. Ký ức lần nữa thức tỉnh, khiến nàng như trong mộng mới tỉnh, thì ra tất cả đều do âm mưu gây ra, ta trách lầm chàng! Gặp nhau lần nữa, chỉ còn là người xa lạ. Bọn họ liệu có thể nối lại tiền duyên kiếp trước?

 

Danh sách chương

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 000 30/08/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 001 30/08/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 002 30/08/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 003 30/08/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 004 31/08/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 005 01/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 006 02/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 007 07/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 008 10/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 009 13/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 010 15/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 011 18/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 012 21/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 013 23/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 014 24/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 015 26/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 016 29/09/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 017 01/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 018 04/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 019 07/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 020 09/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 021 14/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 022 19/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 023 22/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 024 25/10/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 025 04/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 026 05/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 027 07/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 028 08/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 029 09/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 030 12/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 031 14/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 032 16/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 033 19/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 034 20/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 035 25/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 036 28/11/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 037 02/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 038 05/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 039 09/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 040 10/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 041 16/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 042 17/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 043 23/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 044 24/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 045 30/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 046 31/12/2019

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 047 06/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 048 07/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 049 13/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 049 13/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 050 14/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 051 20/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 052 21/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 053 27/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 054 28/01/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 055 03/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 055.5 03/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 056 03/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 057 10/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 058 11/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 059 17/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 060 18/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 061 24/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 062 25/02/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 063 02/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 064 03/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 065 09/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 066 10/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 067 16/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 068 17/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 069 23/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 070 24/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 071 30/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 072 31/03/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 073 06/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 074 07/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 075 13/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 076 15/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 077 20/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 078 21/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 079 27/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 080 28/04/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 081 04/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 082 05/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 083 11/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 084 12/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 085 18/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 086 19/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 087 25/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 088 26/05/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 089 02/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 090 02/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 091 08/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 092 09/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 093 16/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 094 16/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 095 22/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 096 23/06/2020

Thịnh Thế Lê Hoa Điện Chap 096.5 24/06/2020

Loading...
Loading...