Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tokyo Manji Revengers

Tokyo Manji Revengers

9.6/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá

Lượt xem: 215,765
Tên khác: Tokyo卍Revengers; 東京卍リベンジャーズ
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Drama, Action
Tác giả: Wakui Ken
Nguồn truyện: EiShun Team
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tokyo Manji Revengers:

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou.

Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Danh sách chương

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 001 23/01/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 002 30/01/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 003 03/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 004 18/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 005 18/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 006 21/02/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 007 05/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 008 10/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 009 12/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 010 14/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 011 17/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 012 20/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 013 20/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 014 27/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 015 29/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 016 29/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 017 31/03/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 018 02/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 019 02/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 020 04/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 021 04/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 022 06/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 023 07/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 024 07/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 025 08/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 026 09/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 027 13/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 028 13/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 029 14/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 030 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 031 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 032 16/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 033 17/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 034 18/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 035 20/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 036 20/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 037 23/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 038 23/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 039 24/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 040 25/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 041 26/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 042 28/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 043 28/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 044 29/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 045 30/04/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 046 01/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 047 03/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 048 04/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 049 04/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 050 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 051 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 052 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 053 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 054 09/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 055 10/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 056 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 057 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 058 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 059 15/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 060 17/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 061 17/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 062 18/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 063 20/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 064 20/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 065 22/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 066 22/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 067 23/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 068 24/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 069 24/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 070 26/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 071 26/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 072 28/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 073 28/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 074 30/05/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 075 01/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 076 01/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 077 01/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 078 02/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 079 03/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 080 04/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 081 05/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 082 07/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 083 08/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 084 08/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 085 09/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 086 10/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 087 11/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 088 13/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 089 13/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 090 19/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 091 19/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 092 19/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 093 19/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 094 20/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 095 21/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 096 22/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 097 23/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 098 24/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 099 26/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 100 28/06/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 101 01/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 102 01/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 103 02/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 104 03/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 105 04/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 106 05/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 107 06/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 108 07/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 109 09/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 110 09/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 111 10/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 112 11/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 113 12/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 114 13/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 115 15/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 116 16/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 117 16/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 118 18/07/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 120 02/08/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 121 12/08/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 122 23/08/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 123 05/09/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 124 12/09/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 125 17/09/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 126 04/10/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 127 08/10/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 128 13/10/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 129 14/10/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 130 24/10/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 131 04/11/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 132 06/11/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 133 13/11/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 134 27/11/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 135 27/11/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 136 14/12/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 137 16/12/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 138 18/12/2019

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 139 02/01/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 140 10/01/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 141 21/01/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 142 05/02/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 143 06/02/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 144 19/02/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 145 27/02/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 146 01/03/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 147 03/03/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 148 06/03/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 149 20/03/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 150 20/03/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 151 03/04/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 152 03/04/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 153 11/04/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 154 19/04/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 155 23/04/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 156 01/05/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 157 13/05/2020

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers Chap 158 22/05/2020

Loading...
Loading...