Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

9.4/10 trên tổng số 44 lượt đánh giá

Lượt xem: 265,909
Tên khác: Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Thể loại: Manhua, Supernatural, Action
Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Nguồn truyện: Blogtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần:

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc

Danh sách chương

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 001 02/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 002 04/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 003 06/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 004 06/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 005 07/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 006 11/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 007 11/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 008 12/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 009 17/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 010 18/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 011 19/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 012 23/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 013 27/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 014 27/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 015 29/12/2017

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 016 01/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 017 07/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 018 07/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 019 10/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 020 18/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 021 19/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 022 26/01/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 023 28/02/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 024 08/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 025 10/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 026 13/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 027 15/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 028 20/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 029 27/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 030 29/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 031 31/03/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 032 05/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 033 08/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 034 11/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 035 17/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 036 25/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 037 28/04/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 038 04/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 039 07/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 040 19/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 041 24/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 042 25/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 043 29/05/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 044 12/06/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 045 12/06/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 046 12/06/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 047 11/07/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 048 16/07/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 049 19/07/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 050 01/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 051 03/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 052 07/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 053 09/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 054 15/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 055 17/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 056 20/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 057 24/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 058 28/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 059 31/08/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 060 05/09/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 061 08/09/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 062 12/09/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 063 22/09/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 064 09/10/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 065 10/10/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 066 06/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 067 11/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 068 11/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 069 19/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 070 19/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 071 19/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 072 27/11/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 073 01/12/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 074 12/12/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 075 15/12/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 076 21/12/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 077 24/12/2018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 078 02/01/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 079 09/01/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 080 16/01/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 081 19/01/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 082 21/01/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 083 01/02/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 084 25/04/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 085 25/04/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 086 27/04/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 087 29/04/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 088 01/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 089 03/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 090 05/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 091 07/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 092 09/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 093 11/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 094 13/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 095 17/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 096 17/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 097 19/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 098 21/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 099 23/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 100 25/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 101 27/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 102 29/05/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 103 01/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 104 02/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 105 04/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 106 06/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 107 08/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 108 10/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 109 12/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 110 14/06/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 111 11/08/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 112 13/08/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 113 15/08/2019

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chap 114 17/08/2019

Loading...
Loading...