Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

6.8/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá

Lượt xem: 81,864
Tên khác: Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Thể loại: Supernatural, Shoujo, Romance, Mystery, Fantasy, Drama
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Blogtruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương:

 

Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi, nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê.

Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân! Người đâu! Giải đám tiện nhân đó cho bổn cung, hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao…

Danh sách chương

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 001 13/01/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 002 19/01/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 003 19/01/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 004 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 005 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 006 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 007 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 008 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 009 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 010 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 011 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 012 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 013 17/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 014 20/02/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 015 08/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 016 08/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 017 08/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 018 21/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 019 21/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 020 21/03/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 021 03/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 022 03/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 023 13/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 024 13/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 025 15/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 026 26/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 027 26/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 028 29/04/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 029 03/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 030 09/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 031 13/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 032 15/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 033 17/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 034 22/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 035 23/05/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 036 12/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 037 12/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 038 12/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 039 12/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 040 16/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 041 23/06/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 042 02/07/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 043 07/07/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 044 14/07/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 045 24/07/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 046 30/07/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 047 07/08/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 048 26/08/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 049 06/09/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 050 29/09/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 051 29/09/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 052 07/10/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 053 14/10/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 054 22/10/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 055 28/10/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 056 05/11/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 057 23/11/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 058 23/11/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 059 11/12/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 060 11/12/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 061 17/12/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 062 28/12/2018

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 064 09/01/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 065 18/01/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 066 23/01/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 067 03/02/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 068 18/02/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 069 26/02/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 070 26/02/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 071 13/03/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 072 13/03/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 073 20/03/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 074 28/03/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 075 04/04/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 076 15/05/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 078 15/05/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 079 15/05/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 080 22/05/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 081 02/06/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 082 09/06/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 083 16/06/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 084 23/06/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 085 29/06/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 086 05/07/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 087 11/07/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 088 16/07/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 089 22/07/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 090 02/08/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 091 10/08/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 092 26/08/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 093 26/08/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 094 04/09/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 095 14/09/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 096 28/09/2019

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chap 097 06/10/2019

Loading...
Loading...