Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

9.5/10 trên tổng số 89 lượt đánh giá

Lượt xem: 785,624
Tên khác: Vạn Giới Tiên Tung
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Shounen, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vạn Giới Tiên Tung:

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Danh sách chương

Vạn Giới Tiên Tung Chap 002 31/12/2017

Vạn Giới Tiên Tung Chap 003 02/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 004 05/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 005 07/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 006 09/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 007 15/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 008 17/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 009 19/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 010 23/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 011 25/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 012 29/01/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 013 01/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 014 05/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 015 09/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 016 19/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 017 24/02/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 018 01/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 019 06/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 020 06/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 021 09/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 022 12/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 023 16/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 024 18/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 025 20/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 026 22/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 027 26/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 028 26/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 029 29/03/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 030 02/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 031 03/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 032 05/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 033 09/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 034 11/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 035 13/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 036 16/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 037 19/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 038 20/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 039 21/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 040 25/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 041 27/04/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 042 01/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 043 03/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 044 04/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 045 08/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 046 10/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 047 11/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 048 12/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 049 13/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 050 15/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 051 16/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 052 21/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 053 23/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 054 24/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 055 25/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 056 29/05/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 057 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 058 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 059 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 060 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 061 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 062 12/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 063 17/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 064 19/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 065 22/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 066 24/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 067 26/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 068 27/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 069 29/06/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 070 01/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 071 02/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 072 04/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 073 06/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 074 08/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 075 10/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 076 12/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 077 14/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 078 17/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 079 19/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 080 21/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 080.5 22/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 081 24/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 082 26/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 083 28/07/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 084 02/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 085 07/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 086 07/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 087 08/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 088 11/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 089 12/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 090 15/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 091 17/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 092 20/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 093 22/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 094 24/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 095 26/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 096 29/08/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 097 01/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 098 02/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 099 06/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 100 08/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 101 09/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 102 13/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 103 14/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 104 16/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 105 20/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 106 21/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 107 27/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 108 30/09/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 109 01/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 110 09/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 111 13/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 112 14/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 113 21/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 114 22/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 115 26/10/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 116 02/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 117 02/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 118 03/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 119 10/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 120 11/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 121 17/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 122 18/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 123 24/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 124 25/11/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 125 01/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 126 02/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 127 08/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 128 09/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 129 16/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 130 17/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 131 24/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 132 26/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 133 26/12/2018

Vạn Giới Tiên Tung Chap 134 01/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 135 03/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 136 07/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 137 09/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 138 16/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 139 21/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 140 23/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 141 27/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 142 29/01/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 143 05/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 144 18/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 145 18/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 146 20/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 147 22/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 148 24/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 149 26/02/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 150 05/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 151 07/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 152 12/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 153 14/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 154 21/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 155 23/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 156 26/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 157 28/03/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 158 02/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 159 05/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 160 13/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 161 13/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 162 18/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 163 21/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 164 23/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 165 25/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 166 27/04/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 167 06/05/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 168 07/05/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 169 02/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 170 04/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 171 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 172 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 173 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 174 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 175 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 176 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 177 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 178 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 179 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 180 13/06/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 181 21/07/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 182 21/07/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 183 29/07/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 184 07/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 185 07/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 186 09/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 187 15/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 188 17/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 189 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 190 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 191 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 192 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 193 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 194 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 195 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 196 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 197 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 198 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 199 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 200 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 201 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 202 26/08/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 203 01/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 204 03/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 205 05/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 206 11/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 207 13/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 208 15/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 209 17/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 210 20/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 211 25/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 212 29/09/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 213 03/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 214 11/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 215 11/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 216 15/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 217 18/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 218 23/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 219 27/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 220 31/10/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 221 02/11/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 222 05/11/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 223 11/11/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 224 01/12/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 225 03/12/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 226 18/12/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 227 25/12/2019

Vạn Giới Tiên Tung Chap 228 02/01/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 229 12/01/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 230 17/01/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 231 27/01/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 232 05/02/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 233 15/02/2020

Vạn Giới Tiên Tung Chap 234 21/02/2020

Loading...
Loading...