Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Yêu Đạo Chí Tôn

Yêu Đạo Chí Tôn

9.8/10 trên tổng số 39 lượt đánh giá

Lượt xem: 168,947
Tên khác: Yêu Đạo Chí Tôn
Thể loại: Manhua, Supernatural, Mystery, Magic, Fantasy, Comedy
Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết
Nguồn truyện: Comic.vn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yêu Đạo Chí Tôn:

Yêu Đạo Chí Tôn của Ngã Bản Thuần Khiết thuộc thể loại huyền huyễn, sắc hiệp, trùng sinh. Niết Bàn trùng sinh, Yêu Vương tái hiện. Một phò mã ngốc, trong chớp mắt biến thành Yêu Hoàng, Yêu Quyết Và Nguyên Quyết song tu, yêu khí trùm thiên hạ! Đạp tiểu nhân, nạp tiểu đệ, thu mỹ nhân, hoàn thành con đường yêu đạo tối cường! 

 

Danh sách chương

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 001 18/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 002 20/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 003 20/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 004 22/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 005 23/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 006 25/06/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 007 01/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 008 04/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 009 09/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 010 09/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 011 12/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 012 20/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 013 21/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 014 23/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 015 29/07/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 016 04/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 017 08/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 018 11/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 019 16/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 020 20/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 021 25/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 022 28/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 023 30/08/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 024 06/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 025 10/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 026 15/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 027 17/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 028 23/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 029 23/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 030 29/09/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 031 04/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 032 07/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 033 09/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 034 11/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 035 12/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 036 15/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 037 22/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 038 24/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 039 25/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 040 29/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 041 30/10/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 042 01/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 043 05/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 044 08/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 045 11/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 046 17/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 047 23/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 048 26/11/2018

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 049 04/02/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 050 29/11/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 051 30/11/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 052 02/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 053 05/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 054 08/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 055 11/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 056 13/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 057 15/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 058 18/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 059 19/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 060 23/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 061 25/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 062 31/12/2019

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 063 06/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 064 07/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 065 08/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 066 16/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 067 20/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 068 20/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 069 24/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 070 28/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 071 30/01/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 072 01/02/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 073 18/02/2020

Yêu Đạo Chí Tôn Chap 074 05/03/2020

Loading...
Loading...