Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Air gear

Air gear

9.7/10 trên tổng số 409 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,075,799
Tên khác: Air gear
Thể loại: Supernatural, Sports, Shounen, Sci-Fi, Romance, Ecchi, Comedy, Action
Tác giả: Oh! Great
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Air gear:

Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks. 

Danh sách chương

Air Gear Chap 001 27/12/2014

Air Gear Chap 002 27/12/2014

Air Gear Chap 003 27/12/2014

Air Gear Chap 004 27/12/2014

Air Gear Chap 005 27/12/2014

Air Gear Chap 006 27/12/2014

Air Gear Chap 007 27/12/2014

Air Gear Chap 008 27/12/2014

Air Gear Chap 009 27/12/2014

Air Gear Chap 010 27/12/2014

Air Gear Chap 011 27/12/2014

Air Gear Chap 012 27/12/2014

Air Gear Chap 013 27/12/2014

Air Gear Chap 014 27/12/2014

Air Gear Chap 015 27/12/2014

Air Gear Chap 016 27/12/2014

Air Gear Chap 017 27/12/2014

Air Gear Chap 018 27/12/2014

Air Gear Chap 019 27/12/2014

Air Gear Chap 020 27/12/2014

Air Gear Chap 021 27/12/2014

Air Gear Chap 022 27/12/2014

Air Gear Chap 023 27/12/2014

Air Gear Chap 024 27/12/2014

Air Gear Chap 025 27/12/2014

Air Gear Chap 026 27/12/2014

Air Gear Chap 027 27/12/2014

Air Gear Chap 028 27/12/2014

Air Gear Chap 029 27/12/2014

Air Gear Chap 030 27/12/2014

Air Gear Chap 031 27/12/2014

Air Gear Chap 032 27/12/2014

Air Gear Chap 033 27/12/2014

Air Gear Chap 034 27/12/2014

Air Gear Chap 035 27/12/2014

Air Gear Chap 036 27/12/2014

Air Gear Chap 037 27/12/2014

Air Gear Chap 038 27/12/2014

Air Gear Chap 039 27/12/2014

Air Gear Chap 040 27/12/2014

Air Gear Chap 041 27/12/2014

Air Gear Chap 042 27/12/2014

Air Gear Chap 043 27/12/2014

Air Gear Chap 044 27/12/2014

Air Gear Chap 045 27/12/2014

Air Gear Chap 046 27/12/2014

Air Gear Chap 047 27/12/2014

Air Gear Chap 048 27/12/2014

Air Gear Chap 049 27/12/2014

Air Gear Chap 050 27/12/2014

Air Gear Chap 051 27/12/2014

Air Gear Chap 052 27/12/2014

Air Gear Chap 053 27/12/2014

Air Gear Chap 054 27/12/2014

Air Gear Chap 055 27/12/2014

Air Gear Chap 056 27/12/2014

Air Gear Chap 057 27/12/2014

Air Gear Chap 058 27/12/2014

Air Gear Chap 059 27/12/2014

Air Gear Chap 060 27/12/2014

Air Gear Chap 061 27/12/2014

Air Gear Chap 062 27/12/2014

Air Gear Chap 063 27/12/2014

Air Gear Chap 064 27/12/2014

Air Gear Chap 065 27/12/2014

Air Gear Chap 066 27/12/2014

Air Gear Chap 067 27/12/2014

Air Gear Chap 068 27/12/2014

Air Gear Chap 069 27/12/2014

Air Gear Chap 070 27/12/2014

Air Gear Chap 071 27/12/2014

Air Gear Chap 072 27/12/2014

Air Gear Chap 073 27/12/2014

Air Gear Chap 074 27/12/2014

Air Gear Chap 075 27/12/2014

Air Gear Chap 076 27/12/2014

Air Gear Chap 077 27/12/2014

Air Gear Chap 078 27/12/2014

Air Gear Chap 079 27/12/2014

Air Gear Chap 080 27/12/2014

Air Gear Chap 081 27/12/2014

Air Gear Chap 082 27/12/2014

Air Gear Chap 083 27/12/2014

Air Gear Chap 084 27/12/2014

Air Gear Chap 085 27/12/2014

Air Gear Chap 086 27/12/2014

Air Gear Chap 087 27/12/2014

Air Gear Chap 088 27/12/2014

Air Gear Chap 089 27/12/2014

Air Gear Chap 090 27/12/2014

Air Gear Chap 091 27/12/2014

Air Gear Chap 092 27/12/2014

Air Gear Chap 093 27/12/2014

Air Gear Chap 094 27/12/2014

Air Gear Chap 095 27/12/2014

Air Gear Chap 096 27/12/2014

Air Gear Chap 097 27/12/2014

Air Gear Chap 098 27/12/2014

Air Gear Chap 099 27/12/2014

Air Gear Chap 100 27/12/2014

Air Gear Chap 101 27/12/2014

Air Gear Chap 102 27/12/2014

Air Gear Chap 103 27/12/2014

Air Gear Chap 104 27/12/2014

Air Gear Chap 105 27/12/2014

Air Gear Chap 106 27/12/2014

Air Gear Chap 107 27/12/2014

Air Gear Chap 108 27/12/2014

Air Gear Chap 109 27/12/2014

Air Gear Chap 110 27/12/2014

Air Gear Chap 111 27/12/2014

Air Gear Chap 112 27/12/2014

Air Gear Chap 113 27/12/2014

Air Gear Chap 114 27/12/2014

Air Gear Chap 115 27/12/2014

Air Gear Chap 116 27/12/2014

Air Gear Chap 117 27/12/2014

Air Gear Chap 118 27/12/2014

Air Gear Chap 119 27/12/2014

Air Gear Chap 120 27/12/2014

Air Gear Chap 121 27/12/2014

Air Gear Chap 122 27/12/2014

Air Gear Chap 123 27/12/2014

Air Gear Chap 124 27/12/2014

Air Gear Chap 125 27/12/2014

Air Gear Chap 126 27/12/2014

Air Gear Chap 127 27/12/2014

Air Gear Chap 128 27/12/2014

Air Gear Chap 129 27/12/2014

Air Gear Chap 130 27/12/2014

Air Gear Chap 131 27/12/2014

Air Gear Chap 132 27/12/2014

Air Gear Chap 133 27/12/2014

Air Gear Chap 134 27/12/2014

Air Gear Chap 135 27/12/2014

Air Gear Chap 136 27/12/2014

Air Gear Chap 137 27/12/2014

Air Gear Chap 138 27/12/2014

Air Gear Chap 139 27/12/2014

Air Gear Chap 140 27/12/2014

Air Gear Chap 141 27/12/2014

Air Gear Chap 142 27/12/2014

Air Gear Chap 143 27/12/2014

Air Gear Chap 144 27/12/2014

Air Gear Chap 145 27/12/2014

Air Gear Chap 146 27/12/2014

Air Gear Chap 147 27/12/2014

Air Gear Chap 148 27/12/2014

Air Gear Chap 149 27/12/2014

Air Gear Chap 150 27/12/2014

Air Gear Chap 151 27/12/2014

Air Gear Chap 152 27/12/2014

Air Gear Chap 153 27/12/2014

Air Gear Chap 154 27/12/2014

Air Gear Chap 155 27/12/2014

Air Gear Chap 156 27/12/2014

Air Gear Chap 157 27/12/2014

Air Gear Chap 158 27/12/2014

Air Gear Chap 159 27/12/2014

Air Gear Chap 160 27/12/2014

Air Gear Chap 161 27/12/2014

Air Gear Chap 162 27/12/2014

Air Gear Chap 163 01/03/2012

Air Gear Chap 164 05/03/2012

Air Gear Chap 165 05/03/2012

air gear Chap 166 11/03/2012

Air Gear Chap 167 19/03/2012

Air Gear Chap 168 19/03/2012

Air Gear Chap 169 19/03/2012

Air gear Chap 170 26/03/2012

Air Gear Chap 171 27/03/2012

Air gear Chap 172 01/04/2012

Air gear Chap 173 03/04/2012

Air Gear Chap 174 06/04/2012

Air gear Chap 175 08/04/2012

Air gear Chap 176 10/04/2012

Air Gear Chap 177 12/04/2012

Air Gear Chap 178 14/04/2012

Air Gear Chap 179 17/04/2012

Air Gear Chap 180 19/04/2012

Air Gear Chap 181 22/04/2012

air gear Chap 182 08/05/2012

Air Gear Chap 183 10/05/2012

air gear Chap 184 12/05/2012

air gear Chap 185 15/05/2012

Air gear Chap 186 18/05/2012

air gear Chap 187 20/05/2012

air gear Chap 188 22/05/2012

air gear Chap 189 24/05/2012

air gear Chap 190 26/05/2012

Air gear Chap 191 29/05/2012

Air Gear Chap 192 16/06/2012

air gear Chap 193 25/06/2012

air gear Chap 194 25/06/2012

air gear Chap 195 26/06/2012

air gear Chap 196 04/07/2012

Air gear Chap 197 26/07/2012

air gear Chap 198 27/07/2012

air gear Chap 199 31/07/2012

air gear Chap 200 06/08/2012

Air Gear Chap 201 02/10/2012

Air gear Chap 202 11/11/2012

Air Gear Chap 203 28/11/2012

Air Gear Chap 204 03/01/2013

Air Gear Chap 205 16/01/2013

air gear Chap 206 08/02/2013

Air gear Chap 207 11/07/2014

Air gear Chap 208 12/07/2014

Air gear Chap 209 13/07/2014

Air gear Chap 210 15/07/2014

Air gear Chap 211 16/07/2014

Air gear Chap 212 17/07/2014

Air gear Chap 213 - fix 17/07/2014

Air gear Chap 214 - fix 19/07/2014

air gear Chap 215 23/07/2014

Air gear Chap 216 24/07/2014

Air Gear Chap 217 25/07/2014

Air gear Chap 218 25/07/2014

Air gear Chap 219 28/07/2014

Air gear Chap 220 28/07/2014

Air gear Chap 221 03/08/2014

air gear Chap 222 09/08/2014

air gear Chap 223 11/08/2014

Air gear Chap 224 17/08/2014

Air gear Chap 225 22/08/2014

Air gear Chap 226 09/09/2014

air gear Chap 227 12/09/2014

Air gear Chap 228 29/10/2014

Air gear Chap 229 19/11/2014

Air gear Chap 230 23/11/2014

Air gear Chap 231 28/11/2014

Air gear Chap 232 26/12/2014

Air gear Chap 233 26/12/2014

Air gear Chap 234 26/12/2014

Air Gear Chap 235 31/12/2014

Air Gear Chap 236 31/12/2014

Air Gear Chap 237 31/12/2014

Air Gear Chap 238 06/01/2015

Air Gear Chap 239 08/01/2015

Air Gear Chap 240 10/01/2015

Air Gear Chap 241 12/01/2015

Air Gear Chap 242 16/01/2015

Air Gear Chap 243 19/01/2015

Air Gear Chap 244 23/01/2015

Air Gear Chap 245 26/01/2015

Air Gear Chap 246 29/01/2015

Air Gear Chap 247 31/01/2015

Air Gear Chap 248 03/02/2015

Air Gear Chap 249 16/11/2015

Air Gear Chap 250 30/11/2015

Air Gear Chap 251 04/12/2015

Air Gear Chap 252 05/12/2015

Air Gear Chap 253 06/12/2015

Air Gear Chap 254 08/12/2015

Air Gear Chap 255 10/12/2015

Air Gear Chap 256 11/12/2015

Air Gear Chap 257 12/12/2015

Air Gear Chap 258 14/12/2015

Air Gear Chap 259 17/12/2015

Air Gear Chap 260 19/12/2015

Air Gear Chap 261 20/12/2015

Air Gear Chap 262 21/12/2015

Air Gear Chap 263 26/12/2015

Air Gear Chap 264 27/12/2015

Air Gear Chap 265 28/12/2015

Air Gear Chap 266 29/12/2015

Air Gear Chap 267 03/01/2016

Air Gear Chap 268 04/01/2016

Air Gear Chap 269 06/01/2016

Air Gear Chap 270 07/01/2016

Air Gear Chap 271 08/01/2016

Air Gear Chap 272 11/01/2016

Air Gear Chap 273 12/01/2016

Air Gear Chap 274 15/01/2016

Air Gear Chap 275 16/01/2016

Air Gear Chap 276 17/01/2016

Air Gear Chap 277 18/01/2016

Air Gear Chap 278 19/01/2016

Air Gear Chap 279 22/01/2016

Air Gear Chap 280 24/01/2016

Air Gear Chap 281 26/01/2016

Air Gear Chap 282 27/01/2016

Air Gear Chap 283 28/01/2016

Air Gear Chap 284 30/01/2016

Air Gear Chap 285 01/02/2016

Air Gear Chap 286 02/02/2016

Air Gear Chap 287 04/02/2016

Air Gear Chap 288 06/02/2016

Air Gear Chap 289 09/02/2016

Air Gear Chap 290 10/02/2016

Air Gear Chap 291 13/02/2016

Air Gear Chap 292 14/02/2016

Air Gear Chap 293 19/02/2016

Air Gear Chap 294 20/02/2016

Air Gear Chap 295 21/02/2016

Air Gear Chap 296 22/02/2016

Air Gear Chap 297 23/02/2016

Air Gear Chap 298 24/02/2016

Air Gear Chap 299 25/02/2016

Air Gear Chap 300 27/02/2016

Air Gear Chap 301 29/02/2016

Air Gear Chap 302 01/03/2016

Air Gear Chap 303 03/03/2016

Air Gear Chap 304 05/03/2016

Air Gear Chap 305 06/03/2016

Air Gear Chap 306 08/03/2016

Air Gear Chap 307 10/03/2016

Air Gear Chap 308 11/03/2016

Air Gear Chap 309 12/03/2016

Air Gear Chap 310 14/03/2016

Air Gear Chap 311 15/03/2016

Air Gear Chap 312 16/03/2016

Air Gear Chap 313 17/03/2016

Air Gear Chap 314 18/03/2016

Air Gear Chap 315 19/03/2016

Air Gear Chap 316 22/03/2016

Air Gear Chap 317 23/03/2016

Air Gear Chap 318 27/03/2016

Air Gear Chap 319 28/03/2016

Air Gear Chap 320 30/03/2016

Air Gear Chap 321 31/03/2016

Air Gear Chap 322 03/04/2016

Air Gear Chap 323 05/04/2016

Air Gear Chap 324 09/04/2016

Air Gear Chap 325 10/04/2016

Air Gear Chap 326 11/04/2016

Air Gear Chap 327 13/04/2016

Air Gear Chap 328 18/04/2016

Air Gear Chap 329 19/04/2016

Air Gear Chap 330 21/04/2016

Air Gear Chap 331 22/04/2016

Air Gear Chap 332 23/04/2016

Air Gear Chap 333 24/04/2016

Air Gear Chap 334 26/04/2016

Air Gear Chap 335 28/04/2016

Air Gear Chap 336 01/05/2016

Air Gear Chap 337 04/05/2016

Air Gear Chap 338 05/05/2016

Air Gear Chap 339 06/05/2016

Air Gear Chap 340 07/05/2016

Air Gear Chap 341 08/05/2016

Air Gear Chap 342 09/05/2016

Air Gear Chap 343 10/05/2016

Air Gear Chap 344 12/05/2016

Air Gear Chap 345 13/05/2016

Air Gear Chap 346 14/05/2016

Air Gear Chap 347 16/05/2016

Air Gear Chap 348 17/05/2016

Air Gear Chap 349 18/05/2016

Air Gear Chap 350 19/05/2016

Air Gear Chap 351 20/05/2016

Air Gear Chap 352 21/05/2016

Air Gear Chap 353 23/05/2016

Air Gear Chap 354 27/05/2016

Air Gear Chap 355 28/05/2016

Air Gear Chap 356 30/05/2016

Air Gear Chap 357 END 31/05/2016

Air Gear Chap 358 30/01/2018

Air Gear Chap 359 30/01/2018

Loading...
Loading...