Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Phù thủy không phép thuật

Phù thủy không phép thuật

9.4/10 trên tổng số 1,517 lượt đánh giá

Lượt xem: 6,519,064
Tên khác: Black Clover; Cuốn Sách Phép Cỏ Năm Lá, Pháp sư không phép thuật
Thể loại: Shounen, Mystery, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Tabata Yuuki
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phù thủy không phép thuật:

Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Thế nhưng, sức mạnh của kẻ bị bỏ rơi Aster không phải chỉ như thế...

Bộ truyện hiện đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng Weekly Jump.

Danh sách chương

Black Clover-Chap 000: Oneshot 11/08/2015

Black Clover-Chap 001 16/04/2015

Black Clover-Chap 002 16/04/2015

Black Clover-Chap 003 18/04/2015

Black Clover-Chap 004 18/04/2015

Black Clover-Chap 005 18/04/2015

Black Clover-Chap 006 19/04/2015

Black Clover-Chap 007 20/04/2015

Black Clover-Chap 008 20/04/2015

Black Clover-Chap 009 22/04/2015

Black Clover-Chap 010 24/04/2015

Black Clover-Chap 011 30/04/2015

Black Clover-Chap 012 15/05/2015

Black Clover-Chap 013 19/05/2015

Black Clover-Chap 014 25/05/2015

Black Clover-Chap 015 30/05/2015

Black Clover-Chap 016 06/06/2015

Black Clover-Chap 017 13/06/2015

Black Clover-Chap 018 22/06/2015

Black Clover-Chap 019 26/06/2015

Black Clover-Chap 020 04/07/2015

Black Clover-Chap 021 11/07/2015

Black Clover-Chap 022 23/07/2015

Black Clover-Chap 023 26/07/2015

Black Clover-Chap 024 05/08/2015

Black Clover-Chap 025 08/08/2015

Black Clover-Chap 026 27/08/2015

Black Clover-Chap 027 31/08/2015

Black Clover-Chap 028 07/09/2015

Black Clover-Chap 029 12/09/2015

Black Clover-Chap 030 21/09/2015

Black Clover-Chap 031 01/10/2015

Black Clover-Chap 032 06/10/2015

Black Clover-Chap 033 09/10/2015

Black Clover-Chap 034 18/10/2015

Black Clover-Chap 035 25/10/2015

Black Clover-Chap 036 02/11/2015

Black Clover-Chap 037 12/11/2015

Black Clover-Chap 038 26/11/2015

Black Clover-Chap 039 TV 02/12/2015

Black Clover-Chap 040 TV 02/12/2015

Black Clover-Chap 041 12/01/2016

Black Clover-Chap 042 21/01/2016

Black Clover-Chap 043 25/01/2016

Black Clover-Chap 044 19/02/2016

Black Clover-Chap 045 21/04/2016

Black Clover-Chap 046 22/04/2016

Black Clover-Chap 047 03/05/2016

Black Clover-Chap 048 05/05/2016

Black Clover-Chap 049 06/05/2016

Black Clover-Chap 050 20/05/2016

Black Clover-Chap 051 22/07/2016

Black Clover-Chap 052 26/07/2016

Black Clover-Chap 053 02/08/2016

Black Clover-Chap 054 03/08/2016

Black Clover-Chap 055 04/08/2016

Black Clover-Chap 056 05/08/2016

Black Clover-Chap 057 06/08/2016

Black Clover-Chap 058 07/08/2016

Black Clover-Chap 059 08/08/2016

Black Clover-Chap 060 09/08/2016

Black Clover-Chap 061 10/08/2016

Black Clover-Chap 062 11/08/2016

Black Clover-Chap 063 11/08/2016

Black Clover-Chap 064 11/08/2016

Black Clover-Chap 065 11/08/2016

Black Clover-Chap 066 11/08/2016

Black Clover-Chap 067 11/08/2016

Black Clover-Chap 068 11/08/2016

Black Clover-Chap 069 11/08/2016

Black Clover-Chap 070 11/08/2016

Black Clover-Chap 071 11/08/2016

Black Clover-Chap 072 11/08/2016

Black Clover-Chap 073 11/08/2016

Black Clover-Chap 074 19/08/2016

Black Clover-Chap 075 26/08/2016

Black Clover-Chap 076 02/09/2016

Black Clover-Chap 077 10/09/2016

Black Clover-Chap 078 16/09/2016

Black Clover-Chap 079 29/09/2016

Black Clover-Chap 080 01/10/2016

Black Clover-Chap 081 07/10/2016

Black Clover-Chap 082 14/10/2016

Black Clover-Chap 083 21/10/2016

Black Clover-Chap 083.1 27/10/2016

Black Clover-Chap 084 28/10/2016

Black Clover-Chap 085 05/11/2016

Black Clover-Chap 086 12/11/2016

Black Clover-Chap 087 21/11/2016

Black Clover-Chap 088 25/11/2016

Black Clover-Chap 089 03/12/2016

Black Clover-Chap 090 12/12/2016

Black Clover-Chap 091 24/12/2016

Black Clover-Chap 092 31/12/2016

Black Clover-Chap 093 15/01/2017

Black Clover-Chap 094 21/01/2017

Black Clover-Chap 095 03/02/2017

Black Clover-Chap 096 07/02/2017

Black Clover-Chap 097 11/02/2017

Black Clover-Chap 098 18/02/2017

Black Clover-Chap 099 27/02/2017

Black Clover-Chap 100 07/03/2017

Black Clover-Chap 101 11/03/2017

Black Clover-Chap 102 16/03/2017

Black Clover-Chap 103 23/03/2017

Black Clover-Chap 104 31/03/2017

Black Clover-Chap 105 14/04/2017

Black Clover-Chap 106 15/04/2017

Black Clover-Chap 107 23/04/2017

Black Clover-Chap 108 05/05/2017

Black Clover-Chap 109 18/05/2017

Black Clover-Chap 110 19/05/2017

Black Clover-Chap 111 29/05/2017

Black Clover-Chap 112 01/06/2017

Black Clover-Chap 113 15/06/2017

Black Clover-Chap 114 23/07/2017

Black Clover-Chap 115 23/07/2017

Black Clover-Chap 116 23/07/2017

Black Clover-Chap 117 23/07/2017

Black Clover-Chap 118 25/07/2017

Black Clover-Chap 119 03/09/2017

Black Clover-Chap 120 03/09/2017

Black Clover-Chap 121 03/09/2017

Black Clover-Chap 122 07/09/2017

Black Clover-Chap 123 10/10/2017

Black Clover-Chap 124 10/10/2017

Black Clover-Chap 125 10/10/2017

Black Clover-Chap 126 10/10/2017

Black Clover-Chap 127 12/10/2017

Black Clover-Chap 128 28/10/2017

Black Clover-Chap 129 28/10/2017

Black Clover-Chap 130 28/10/2017

Black Clover-Chap 131 08/11/2017

Black Clover-Chap 132 13/11/2017

Black Clover-Chap 133 24/11/2017

Black Clover-Chap 134 03/12/2017

Black Clover-Chap 135 03/12/2017

Black Clover-Chap 136 06/12/2017

Black Clover-Chap 137 29/12/2017

Black Clover-Chap 138 31/12/2017

Black Clover-Chap 139 20/01/2018

Black Clover-Chap 140 23/01/2018

Black Clover-Chap 141 01/02/2018

Black Clover-Chap 142 02/02/2018

Black Clover-Chap 143 06/02/2018

Black Clover-Chap 144 10/02/2018

Black Clover-Chap 145 20/02/2018

Black Clover-Chap 146 05/03/2018

Black Clover-Chap 147 08/03/2018

Black Clover-Chap 148 25/03/2018

Black Clover-Chap 149 28/03/2018

Black Clover-Chap 150 12/04/2018

Black Clover-Chap 151 14/04/2018

Black Clover-Chap 152 15/04/2018

Black Clover-Chap 153 04/05/2018

Black Clover-Chap 154 07/05/2018

Black Clover-Chap 155 13/05/2018

Black Clover-Chap 156 29/05/2018

Black Clover-Chap 157 15/06/2018

Black Clover-Chap 158 15/06/2018

Black Clover-Chap 159 20/06/2018

Black Clover-Chap 160 28/06/2018

Black Clover-Chap 161 29/06/2018

Black Clover-Chap 162 29/06/2018

Black Clover-Chap 163 06/07/2018

Black Clover-Chap 164 07/07/2018

Black Clover-Chap 165 13/07/2018

Black Clover-Chap 166 20/07/2018

Black Clover-Chap 167 27/07/2018

Black Clover-Chap 168 08/08/2018

Black Clover-Chap 169 20/08/2018

Black Clover-Chap 170 26/08/2018

Black Clover-Chap 171 02/09/2018

Black Clover-Chap 172 13/09/2018

Black Clover-Chap 173 15/09/2018

Black Clover-Chap 174 21/09/2018

Black Clover-Chap 175 04/10/2018

Black Clover-Chap 176 12/10/2018

Black Clover-Chap 177 15/10/2018

Black Clover-Chap 178 19/10/2018

Black Clover-Chap 179 04/11/2018

Black Clover-Chap 180 04/11/2018

Black Clover-Chap 181 12/11/2018

Black Clover-Chap 182 19/11/2018

Black Clover-Chap 183 25/11/2018

Black Clover-Chap 184 07/12/2018

Black Clover-Chap 185 09/12/2018

Black Clover-Chap 186 14/12/2018

Black Clover-Chap 187 20/12/2018

Black Clover-Chap 188 02/01/2019

Black Clover-Chap 189 21/01/2019

Black Clover-Chap 190 01/02/2019

Black Clover-Chap 191 02/02/2019

Black Clover-Chap 192 10/02/2019

Black Clover-Chap 193 16/02/2019

Black Clover-Chap 194 24/02/2019

Black Clover-Chap 195 08/03/2019

Black Clover-Chap 196 10/03/2019

Black Clover-Chap 197 18/03/2019

Black Clover-Chap 198 22/03/2019

Black Clover-Chap 199 29/03/2019

Black Clover-Chap 200 08/04/2019

Black Clover-Chap 201 13/04/2019

Black Clover-Chap 202 22/04/2019

Black Clover-Chap 203 28/04/2019

Black Clover-Chap 204 11/05/2019

Black Clover-Chap 205 19/05/2019

Black Clover-Chap 206 28/05/2019

Black Clover-Chap 207 01/06/2019

Black Clover-Chap 208 08/06/2019

Black Clover-Chap 209 28/06/2019

Black Clover-Chap 210 05/07/2019

Black Clover-Chap 211 12/07/2019

Black Clover-Chap 212 13/07/2019

Black Clover-Chap 213 21/07/2019

Black Clover-Chap 214 27/07/2019

Black Clover-Chap 215 02/08/2019

Black Clover-Chap 216 18/08/2019

Loading...
Loading...