• Action

Đại Lục Vô Song

Đại Lục Vô Song

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Đô Thị Thần Nhãn

Đô Thị Thần Nhãn

Thần Hồn Võ Đế

Thần Hồn Võ Đế

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Kang Gito

Kang Gito

Chí Tôn Toàn Năng

Chí Tôn Toàn Năng

Tuyệt Thế Thánh Đế

Tuyệt Thế Thánh Đế

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

Bị Ép Trở Thành Cứu Thế Chủ

Bị Ép Trở Thành Cứu Thế Chủ

Người Ở Rể Mạnh Nhất

Người Ở Rể Mạnh Nhất

Cao Năng Lai Tập

Cao Năng Lai Tập

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Oukoku E Tsuzuku Michi Dorei Kenshi No Nariagari Eiyūtan

Oukoku E Tsuzuku Michi Dorei Kenshi No Nariagari Eiyūtan

Đô Thị Lãng Tử

Đô Thị Lãng Tử

Sứ Đồ Vô Hạn Và 12 Chiến Cơ

Sứ Đồ Vô Hạn Và 12 Chiến Cơ

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết