• Detective

Vạn Ác Bất Xá

Vạn Ác Bất Xá

Vua ăn phá án - Kui Tan

Vua ăn phá án - Kui Tan

KHI THÁM TỬ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ TỘI PHẠM

KHI THÁM TỬ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ TỘI PHẠM

The Last Male - Người Đàn Ông Cuối Cùng

The Last Male - Người Đàn Ông Cuối Cùng

Daomu | Đạo Mộ

Daomu | Đạo Mộ

81 Câu Hỏi Siêu Cương

81 Câu Hỏi Siêu Cương

Kim Tiền Chí Thượng

Kim Tiền Chí Thượng

Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày

Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày

Phá Vân

Phá Vân

Hợp Đồng Tự Tử

Hợp Đồng Tự Tử

Gã Yakuza Và Cô Thanh Tra

Gã Yakuza Và Cô Thanh Tra