• Detective

Kim Tiền Chí Thượng

Kim Tiền Chí Thượng

Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày

Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày

Phá Vân

Phá Vân

Hợp Đồng Tự Tử

Hợp Đồng Tự Tử

Gã Yakuza Và Cô Thanh Tra

Gã Yakuza Và Cô Thanh Tra