• Ngôn tình

Lãnh Địa Của Totem

Lãnh Địa Của Totem

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn

Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn

Bổn Vương muốn ngươi

Bổn Vương muốn ngươi

Tận Kiển Minh Thần

Tận Kiển Minh Thần

Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ

Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ

Hoàng đế giả trai

Hoàng đế giả trai

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Quân Hỏa Nữ Hoàng

LÀM NŨNG TRONG VÒNG TAY CẤM DỤC

LÀM NŨNG TRONG VÒNG TAY CẤM DỤC

Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi

Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Nghịch Thiên Độc Phi

Nghịch Thiên Độc Phi

Hương Vị Ngọt Ngào

Hương Vị Ngọt Ngào

Sao Lại Là Yêu?

Sao Lại Là Yêu?