Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Chư Thiên Ký

Chư Thiên Ký

9.6/10 trên tổng số 69 lượt đánh giá

Lượt xem: 777,536
Tên khác: Chư Thiên Ký
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shounen, Mystery, Fantasy
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Blogtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chư Thiên Ký:

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Danh sách chương

Chư Thiên Ký Chap 001 04/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 002 06/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 003 07/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 004 07/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 005 08/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 006 10/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 007 12/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 008 14/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 009 15/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 010 17/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 011 18/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 012 21/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 013 21/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 014 23/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 015 23/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 016 26/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 017 27/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 018 28/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 019 28/02/2018

Chư Thiên Ký Chap 020 02/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 021 05/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 022 05/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 023 05/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 024 07/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 025 09/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 026 12/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 027 13/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 028 16/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 029 18/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 030 21/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 031 26/03/2018

Chư Thiên Ký Chap 032 02/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 033 03/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 034 04/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 035 05/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 036 06/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 037 08/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 038 10/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 038.5 11/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 039 13/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 040 15/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 041 15/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 042 16/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 043 18/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 044 18/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 045 21/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 046 24/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 047 25/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 048 28/04/2018

Chư Thiên Ký Chap 049 01/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 050 03/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 051 05/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 052 13/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 053 14/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 054 15/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 055 21/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 056 22/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 057 23/05/2018

Chư Thiên Ký Chap 058 29/06/2018

Chư Thiên Ký Chap 059 01/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 060 04/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 061 04/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 062 05/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 063 06/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 064 06/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 065 08/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 066 09/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 067 10/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 068 10/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 069 12/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 070 13/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 071 14/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 072 15/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 073 16/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 075 17/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 076 19/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 077 20/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 078 21/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 079 22/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 080 23/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 081 24/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 082 25/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 083 26/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 084 28/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 085 29/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 086 30/07/2018

Chư Thiên Ký Chap 087 01/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 088 04/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 089 09/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 090 10/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 091 18/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 092 19/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 093 20/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 094 21/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 095 22/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 096 23/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 097 25/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 098 30/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 099 31/08/2018

Chư Thiên Ký Chap 100 04/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 101 05/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 102 15/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 103 16/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 104 19/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 105 21/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 106 22/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 107 25/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 108 29/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 109 30/09/2018

Chư Thiên Ký Chap 110 13/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 111 14/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 112 14/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 113 29/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 114 30/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 115 31/10/2018

Chư Thiên Ký Chap 116 01/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 117 08/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 118 09/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 119 10/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 120 11/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 121 12/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 122 13/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 123 19/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 124 20/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 125 21/11/2018

Chư Thiên Ký Chap 126 04/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 127 05/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 128 06/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 129 07/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 130 08/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 131 09/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 132 10/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 133 11/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 134 15/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 135 15/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 136 16/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 137 26/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 138 28/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 139 30/12/2018

Chư Thiên Ký Chap 140 02/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 141 06/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 142 06/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 143 09/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 144 10/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 145 12/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 146 30/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 147 30/01/2019

Chư Thiên Ký Chap 148 03/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 149 05/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 149 05/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 150 10/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 151 12/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 152 14/02/2019

Chư Thiên Ký Chap 153 13/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 154 13/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 155 15/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 156 18/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 157 18/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 158 25/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 159 25/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 160 27/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 161 29/03/2019

Chư Thiên Ký Chap 162 01/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 163 03/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 164 05/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 165 07/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 166 09/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 167 13/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 168 13/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 169 15/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 170 17/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 171 28/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 172 29/04/2019

Chư Thiên Ký Chap 173 02/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 174 03/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 175 06/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 176 07/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 177 22/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 178 24/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 178 28/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 179 26/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 179 30/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 180 30/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 181 30/05/2019

Chư Thiên Ký Chap 182 01/06/2019

Chư Thiên Ký Chap 183 03/06/2019

Chư Thiên Ký Chap 184 05/06/2019

Chư Thiên Ký Chap 185 07/06/2019

Chư Thiên Ký Chap 186 07/07/2019

Chư Thiên Ký Chap 187 09/07/2019

Chư Thiên Ký Chap 188 11/07/2019

Chư Thiên Ký Chap 189 13/07/2019

Chư Thiên Ký Chap 190 02/08/2019

Chư Thiên Ký Chap 191 02/08/2019

Chư Thiên Ký Chap 192 02/08/2019

Chư Thiên Ký Chap 193 04/08/2019

Chư Thiên Ký Chap 194 06/08/2019

Chư Thiên Ký Chap 195 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 196 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 197 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 198 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 199 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 200 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 201 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 202 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 203 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 204 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 205 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 206 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 207 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 208 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 209 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 210 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 211 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 212 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 213 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 214 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 215 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 216 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 217 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 218 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 219 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 220 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 221 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 222 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 223 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 224 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 225 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 226 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 227 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 228 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 229 08/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 230 12/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 231 24/10/2019

Chư Thiên Ký Chap 232 27/11/2019

Chư Thiên Ký Chap 233 29/11/2019

Chư Thiên Ký Chap 234 01/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 235 03/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 236 05/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 237 07/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 238 09/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 239 11/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 240 13/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 241 15/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 242 17/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 243 19/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 244 21/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 245 23/12/2019

Chư Thiên Ký Chap 246 03/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 247 05/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 248 07/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 249 09/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 250 11/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 251 13/02/2020

Chư Thiên Ký Chap 252 15/02/2020

Loading...
Loading...