Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU

9.6/10 trên tổng số 22 lượt đánh giá

Lượt xem: 138,222
Tên khác: CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU
Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance, Comedy
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU:

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ

 

Danh sách chương

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 001 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 002 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 003 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 004 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 005 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 006 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 007 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 008 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 009 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 010 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 011 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 012 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 013 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 014 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 015 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 016 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 017 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 018 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 019 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 020 16/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 021 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 022 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 023 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 024 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 025 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 026 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 027 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 028 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 029 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 030 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 031 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 032 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 033 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 034 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 035 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 036 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 037 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 038 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 039 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 040 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 041 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 042 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 043 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 044 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 045 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 046 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 047 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 048 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 049 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 050 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 051 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 052 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 053 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 054 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 055 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 056 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 057 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 058 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 059 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 060 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 061 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 062 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 063 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 064 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 065 17/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 066 22/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 067 22/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 068 25/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 069 28/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 070 30/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 071 31/12/2018

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 072 03/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 073 06/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 074 08/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 075 17/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 076 17/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 077 20/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 078 23/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 079 24/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 080 28/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 081 28/01/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 082 11/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 082 11/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 083 11/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 084 11/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 085 11/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 086 21/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 087 21/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 088 21/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 089 25/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 090 25/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 091 25/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 092 28/02/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 093 12/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 094 13/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 095 13/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 096 15/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 097 16/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 098 23/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 099 26/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 100 28/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 101 28/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 102 28/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 103 28/03/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 105 09/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 106 12/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 107 17/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 108 17/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 109 18/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 110 20/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 111 20/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 112 25/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 113 30/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 114 30/04/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 115 01/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 116 10/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 117 10/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 118 12/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 119 13/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 120 24/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 121 24/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 122 24/05/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 123 01/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 124 01/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 125 05/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 126 06/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 127 13/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 128 13/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 129 16/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 130 21/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 131 21/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 132 22/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 133 24/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 134 26/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 135 30/06/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 136 01/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 137 03/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 138 04/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 139 07/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 140 09/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 141 11/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 142 16/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 143 19/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 144 21/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 145 25/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 146 26/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 147 30/07/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 148 01/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 149 08/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 150 11/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 151 12/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 152 23/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 153 27/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 154 28/08/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 155 03/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 156 05/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 157 05/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 158 13/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 159 20/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 160 22/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 161 25/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 162 30/09/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 163 15/10/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 164 19/10/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 165 23/10/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 166 29/10/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 167 07/11/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 168 13/11/2019

CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU Chap 169 16/11/2019

Loading...
Loading...