Truyện mới

Thời Khắc Định Mệnh

Thời Khắc Định Mệnh

Ông Chú Vệ Sĩ

Ông Chú Vệ Sĩ

Phục Thiên Thánh Chủ

Phục Thiên Thánh Chủ

Ta Muốn Ngao Du

Ta Muốn Ngao Du

Câu Chuyện Về Người Lưu Giữ Lịch Sử

Câu Chuyện Về Người Lưu Giữ Lịch Sử

Đại Lục Vô Song

Đại Lục Vô Song

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Suha Của Tôi

Suha Của Tôi

Nhà Nguyên Tố Tóc Vàng

Nhà Nguyên Tố Tóc Vàng

Con Quỷ Từ Ngọc Đẫm Máu

Con Quỷ Từ Ngọc Đẫm Máu

Hoàng Hậu Độc Ác

Hoàng Hậu Độc Ác

Chưa Từng Có Ai

Chưa Từng Có Ai

Miêu Yêu Cửu Sinh

Miêu Yêu Cửu Sinh

Công Đức Ấn

Công Đức Ấn

Đô Thị Thần Nhãn

Đô Thị Thần Nhãn

Thần Hồn Võ Đế

Thần Hồn Võ Đế

Lamia Orphe Đã Chết

Lamia Orphe Đã Chết

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị