Truyện mới

Majo to Yajuu

Majo to Yajuu

Tôi bị một nữ sinh trung học kỳ lạ giam cầm

Tôi bị một nữ sinh trung học kỳ lạ giam cầm

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Đồ ăn của ta nhìn trông có vẻ đáng yêu

Đồ ăn của ta nhìn trông có vẻ đáng yêu

Adelia của Tôi

Adelia của Tôi

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất

Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất

Thời Đại Hoàng Kim

Thời Đại Hoàng Kim

Xung Hỉ Vương Phi

Xung Hỉ Vương Phi

Đây là luật

Đây là luật