Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Darwins Game

Darwins Game

10/10 trên tổng số 6,543 lượt đánh giá

Lượt xem: 428,727
Tên khác: Darwins Game
Thể loại: Shounen, Mystery, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Darwins Game:

Sudo Kaname tình cờ bị cuốn vào trò chơi tử thần thông qua một ứng dụng bí ẩn mang tên "Darwin's Game"....

Danh sách chương

Darwins Game Chap 001 26/10/2014

Darwins Game Chap 002 26/10/2014

Darwins Game Chap 003 26/10/2014

Darwins Game Chap 004 26/10/2014

Darwins Game Chap 005 26/10/2014

Darwins Game Chap 006 26/10/2014

Darwins Game Chap 007 26/10/2014

Darwins Game Chap 008 26/10/2014

Darwins Game Chap 009 26/10/2014

Darwins Game Chap 010 19/12/2014

Darwins Game Chap 011 10/01/2015

Darwins Game Chap 012 13/01/2015

Darwins Game Chap 012.5 27/02/2015

Darwins Game Chap 013 14/04/2015

Darwins Game Chap 014a 15/04/2015

Darwins Game Chap 014b 16/04/2015

Darwins Game Chap 015 21/04/2015

Darwins Game Chap 016 21/04/2015

Darwins Game Chap 017 24/05/2015

Darwins Game Chap 018 27/05/2015

Darwins Game Chap 019 16/06/2015

Darwins Game Chap 020 30/06/2015

Darwins Game Chap 021 12/07/2015

Darwins Game Chap 022 20/07/2015

Darwins Game Chap 023 31/08/2015

Darwins Game Chap 024 04/01/2016

Darwins Game Chap 025 12/03/2016

Darwins Game Chap 026 26/08/2016

Darwins Game Chap 027 27/10/2016

Darwins Game Chap 028 15/11/2016

Darwins Game Chap 029 12/03/2017

Darwins Game Chap 030 12/03/2017

Darwins Game Chap 031 12/03/2017

Darwins Game Chap 032 13/03/2017

Darwins Game Chap 033 21/04/2017

Darwins Game Chap 034 29/03/2018

Darwins Game Chap 035 29/03/2018

Darwins Game Chap 036 10/04/2018

Darwins Game Chap 037 08/05/2018

Darwins Game Chap 038 01/07/2018

Darwins Game Chap 038.1 31/07/2018

Darwins Game Chap 038.2 31/07/2018

Darwins Game Chap 039.1 19/08/2018

Darwins Game Chap 039.2 25/08/2018

Darwins Game Chap 040 16/09/2018

Darwins Game Chap 041 21/09/2018

Darwins Game Chap 042 30/09/2018

Darwins Game Chap 043 08/10/2018

Darwins Game Chap 044 11/10/2018

Darwins Game Chap 045 16/10/2018

Darwins Game Chap 046 24/10/2018

Darwins Game Chap 047 24/10/2018

Darwins Game Chap 048 25/10/2018

Darwins Game Chap 049 25/10/2018

Darwins Game Chap 050 26/10/2018

Darwins Game Chap 051 27/10/2018

Darwins Game Chap 052 27/10/2018

Darwins Game Chap 053 28/10/2018

Darwins Game Chap 054 13/12/2018

Darwins Game Chap 055 26/12/2018

Darwins Game Chap 056 11/01/2019

Darwins Game Chap 057 01/02/2019

Darwins Game Chap 058 11/02/2019

Darwins Game Chap 059 12/02/2019

Darwins Game Chap 060 20/02/2019

Darwins Game Chap 061 26/03/2019

Darwins Game Chap 062 09/04/2019

Darwins Game Chap 063 22/04/2019

Darwins Game Chap 064 04/07/2019

Darwins Game Chap 065 20/08/2019

Darwins Game Chap 066 18/09/2019

Loading...
Loading...