Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn

Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn

9.2/10 trên tổng số 660 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,530,542
Tên khác: Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn
Thể loại: Manhua
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn:

Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... - Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn.

Danh sách chương

Đấu La Đại Lục 2 Chap 000 17/06/2013

Đấu La Đại Lục 2 Chap 001 20/06/2013

Đấu La Đại Lục 2 Chap 002 19/08/2013

Đấu La Đại Lục 2 Chap 003 19/08/2013

Đấu La Đại Lục 2 Chap 004 12/11/2013

Đấu La Đại Lục 2 Chap 005 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 006 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 007 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 008 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 009 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 010 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 011 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 012 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 013 14/04/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 014 11/06/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 015 11/06/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 016 11/06/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 017 - fix 11/06/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 018 - fix 06/08/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 019 - fix 06/08/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 020 - fix 06/08/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 021 - fix 02/09/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 022 - fix 02/09/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 023 - fix 12/11/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 024 - fix 12/11/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 025 13/11/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 026 23/11/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 027 23/11/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 028 - fix 05/12/2014

Đấu La Đại Lục 2 Chap 029 - fix 07/01/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 030 - fix 25/01/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 031 04/03/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 032 21/03/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 033 11/04/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 034 16/04/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 035 25/04/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 036 10/05/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 037 24/05/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 038 28/05/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 039 02/06/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 040 11/06/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 041 03/07/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 042 12/07/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 043 19/07/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 044 24/07/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 045 09/08/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 046 12/08/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 047 25/08/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 048 03/09/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 049 12/09/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 050 23/09/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 051 11/10/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 052 16/10/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 053 27/10/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 054 12/11/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 055 12/11/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 056 01/12/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 057 07/12/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 058 19/12/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 059 29/12/2015

Đấu La Đại Lục 2 Chap 060 06/01/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 061 16/01/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 062 26/01/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 063 25/02/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 064 03/03/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 065 18/03/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 066 27/03/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 067 12/04/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 068 13/04/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 069 28/04/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 070 08/05/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 071 20/05/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 072 03/06/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 073 10/06/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 074 22/06/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 075 01/07/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 076 08/07/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 077 12/07/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 078 20/07/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 079 13/08/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 080 13/08/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 081 22/08/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 082 15/09/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 083 24/09/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 084 08/10/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 085 13/10/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 086 24/10/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 087 07/11/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 088 19/11/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 089 23/11/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 090 07/12/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 091 09/12/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 092 19/12/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 093 27/12/2016

Đấu La Đại Lục 2 Chap 094 09/01/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 095 19/01/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 096 24/01/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 097 24/02/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 098 06/03/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 099 14/03/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 100 23/03/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 101 31/03/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 102 10/04/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 103 17/04/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 104 30/04/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 105 11/05/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 106 23/05/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 107 31/05/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 108 13/06/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 109 26/06/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 110 01/07/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 111 15/07/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 112 27/07/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 113 07/08/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 114 19/08/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 115 30/08/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 116 08/09/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 117 15/09/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 118 21/09/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 119 25/09/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 120 30/09/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 121 13/10/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 122 25/10/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 123 01/11/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 124 07/11/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 125 15/11/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 126 29/11/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 127 06/12/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 128 12/12/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 129 14/12/2017

Đấu La Đại Lục 2 Chap 130 02/01/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 131 10/01/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 132 18/01/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 133 28/01/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 134 23/02/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 134.1 01/03/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 134.2 03/03/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 135 28/03/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 136 04/04/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 137 07/04/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 138 11/04/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 139 15/04/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 140 20/04/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 141 02/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 142 09/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 143 12/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 144 17/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 145 23/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 146 28/05/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 147 15/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 148 15/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 149 15/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 150 19/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 151 21/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 152 30/06/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 153 11/07/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 154 17/07/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 155 23/07/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 156 03/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 157 03/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 158 09/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 159 16/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 160 24/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 161 31/08/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 162 08/09/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 163 17/09/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 164 30/09/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 165 19/10/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 166 20/10/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 167 27/10/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 168 03/11/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 169 03/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 170 04/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 171 09/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 172 10/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 173 16/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 174 19/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 175 31/12/2018

Đấu La Đại Lục 2 Chap 176 03/01/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 177 15/01/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 178 17/01/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 179 26/01/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 180 28/01/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 181 06/03/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 182 09/03/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 183 20/03/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 184 24/03/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 185 02/04/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 186 10/04/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 187 16/04/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 188 23/04/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 189 29/04/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 190 12/06/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 191 12/06/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 192 19/06/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 193 25/06/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 194 13/07/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 195 30/07/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 196 30/07/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 197 01/08/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 198 21/08/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 199 23/08/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 200 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 201 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 202 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 203 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 204 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 205 03/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 206 13/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 207 15/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 208 21/09/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 209 24/10/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 210 24/10/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 211 11/11/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 212 07/12/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 212.5 13/12/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 213 23/12/2019

Đấu La Đại Lục 2 Chap 214 11/01/2020

Đấu La Đại Lục 2 Chap 214.5 13/01/2020

Đấu La Đại Lục 2 Chap 215 24/01/2020

Đấu La Đại Lục 2 Chap 215.5 26/01/2020

Đấu La Đại Lục 2 Chap 216 15/02/2020

Loading...
Loading...