Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 48,107
Tên khác: Đế vương ta vẫn còn nhỏ
Thể loại: Manhua, Romance, Comedy
Tác giả: Thanh Ngọc
Nguồn truyện: Thất tinh thẩm thước
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế vương ta vẫn còn nhỏ:

( cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3 )nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây...

Danh sách chương

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 001 19/01/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 002 28/01/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 003 10/02/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 004 12/02/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 005 27/02/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 006 27/02/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 007 09/03/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 008 09/03/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 009 11/03/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 010 04/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 011 08/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 012 13/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 013 15/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 014 22/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 015 23/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 016 29/04/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 017 02/05/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 018 17/05/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 019 21/05/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 020 27/05/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 021 27/05/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 022 10/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 023 10/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 024 12/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 025 17/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 026 23/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 027 24/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 028 26/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 029 30/06/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 030 03/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 031 06/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 032 06/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 033 06/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 034 10/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 035 11/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 036 12/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 037 18/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 038 28/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 039 28/07/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 040 09/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 041 09/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 042 18/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 043 24/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 044 24/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 045 29/08/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 046 03/09/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 047 03/09/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 048 19/09/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 049 19/09/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 049.5 27/09/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 050 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 051 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 052 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 053 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 054 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 055 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 056 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 057 04/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 058 05/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 059 24/12/2018

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 060 05/01/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 061 07/01/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 062 27/01/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 063 04/02/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 064 12/02/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 065 18/03/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 066 24/03/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 067 01/04/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 068 12/04/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 069 25/06/2019

Đế vương ta vẫn còn nhỏ Chap 070 25/06/2019

Loading...
Loading...