Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
DICE

DICE

9.3/10 trên tổng số 136 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,039,821
Tên khác: Trò Chơi Số Mệnh
Thể loại: Webtoon, School Life, Romance, Fantasy, Drama, Comedy, Action
Tác giả: Yoon Hyon Suk
Nguồn truyện: Big truyện
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

DICE:

trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người... và các trò chơi xí ngầu bắt đầu. Các bạn vào trang chủ của nhóm để ủng hộ nhóm nhé!

Danh sách chương

DICE Chap 001 04/11/2013

DICE Chap 002 04/11/2013

DICE Chap 003 04/11/2013

DICE Chap 004 04/11/2013

DICE Chap 005 04/11/2013

DICE Chap 006 04/11/2013

DICE Chap 007 04/11/2013

DICE Chap 008 04/11/2013

DICE Chap 009 04/11/2013

DICE Chap 010 04/11/2013

DICE Chap 011 04/11/2013

DICE Chap 012 04/11/2013

DICE Chap 013 04/11/2013

DICE Chap 014 04/11/2013

DICE Chap 015 04/11/2013

DICE Chap 016 04/11/2013

DICE Chap 017 04/11/2013

DICE Chap 018 04/11/2013

DICE Chap 019 04/11/2013

DICE Chap 020 04/11/2013

DICE Chap 021 04/11/2013

DICE Chap 022 04/11/2013

DICE Chap 023 08/11/2013

DICE Chap 024 23/12/2013

DICE Chap 025 23/12/2013

DICE Chap 026 23/12/2013

DICE Chap 027 23/12/2013

Dice Chap 028 16/06/2014

Dice Chap 029 16/06/2014

Dice Chap 030 16/06/2014

Dice Chap 031 16/06/2014

Dice Chap 032 16/06/2014

Dice Chap 033 16/06/2014

Dice Chap 034 16/06/2014

Dice Chap 035 16/06/2014

Dice Chap 036 16/06/2014

Dice Chap 037 16/06/2014

Dice Chap 038 16/06/2014

Dice Chap 039 16/06/2014

Dice Chap 040 16/06/2014

DICE Chap 041 - fix 17/03/2014

Dice Chap 042 16/06/2014

Dice Chap 043 16/06/2014

Dice Chap 044 16/06/2014

Dice Chap 045 16/06/2014

Dice Chap 046 16/06/2014

Dice Chap 047 16/06/2014

Dice Chap 048 16/06/2014

Dice Chap 049 16/06/2014

Dice Chap 050 16/06/2014

Dice Chap 051 16/06/2014

Dice Chap 052 16/06/2014

Dice Chap 053 16/06/2014

Dice Chap 054 22/06/2014

Dice Chap 055 01/07/2014

dice Chap 056 07/07/2014

Dice Chap 057 14/07/2014

Dice Chap 058 20/07/2014

Dice Chap 059 21/07/2014

Dice Chap 060 04/08/2014

dice Chap 061 19/12/2014

dice Chap 062 19/12/2014

dice Chap 063 - fix 19/12/2014

dice Chap 064 - fix 19/12/2014

Dice Chap 065 21/12/2014

Dice Chap 066 23/12/2014

Dice Chap 067 24/12/2014

Dice Chap 068 24/12/2014

Dice Chap 069 26/12/2014

Dice Chap 070 - fix 27/12/2014

Dice Chap 071 05/01/2015

Dice Chap 072 05/01/2015

dice Chap 073 06/01/2015

Dice Chap 074 07/01/2015

Dice Chap 075 - fix 07/01/2015

Dice Chap 076 23/01/2015

Dice Chap 077 - fix 02/02/2015

dice Chap 078 - fix 05/02/2015

dice Chap 079 - fix 07/02/2015

dice Chap 080 - fix 09/02/2015

dice Chap 081 - fix 10/02/2015

dice Chap 082 - fix 27/02/2015

dice Chap 083 17/03/2015

dice Chap 084 21/03/2015

dice Chap 085 23/03/2015

dice Chap 086 23/03/2015

dice Chap 087 28/03/2015

dice Chap 088 30/03/2015

dice Chap 089 02/04/2015

dice Chap 090 02/04/2015

dice Chap 091 19/04/2015

dice Chap 092 27/04/2015

dice Chap 093 05/05/2015

dice Chap 094 12/05/2015

dice Chap 095 20/05/2015

dice Chap 096 24/05/2015

dice Chap 097 29/05/2015

dice Chap 098 05/06/2015

Dice chap 099 13/06/2015

Dice chap 100 18/06/2015

Dice chap 101 01/07/2015

Dice chap 102 13/07/2015

Dice chap 103 23/07/2015

Dice chap 104 28/07/2015

Dice chap 105 03/08/2015

Dice chap 106 09/08/2015

Dice chap 107 10/08/2015

Dice chap 108 21/08/2015

Dice chap 109 26/08/2015

Dice chap 110 07/09/2015

Dice chap 111 08/09/2015

Dice chap 112 19/09/2015

Dice chap 113 01/10/2015

Dice chap 114 03/10/2015

Dice chap 115 12/10/2015

Dice chap 116 17/11/2015

Dice chap 117 22/11/2015

Dice chap 118 30/11/2015

Dice chap 119 01/12/2015

Dice chap 120 14/12/2015

Dice chap 121 24/01/2016

Dice chap 122 12/02/2016

Dice chap 123 12/02/2016

Dice chap 124 15/02/2016

Dice chap 125 19/02/2016

Dice chap 126 23/02/2016

Dice chap 127 01/03/2016

Dice chap 128 07/03/2016

Dice chap 129 14/03/2016

Dice chap 130 21/03/2016

Dice chap 131 27/03/2016

Dice chap 132 27/03/2016

Dice chap 133 02/04/2016

Dice chap 134 TV 02/04/2016

Dice chap 135 16/04/2016

Dice chap 136 23/04/2016

Dice chap 137 01/05/2016

Dice chap 138 10/05/2016

Dice chap 139 13/05/2016

Dice chap 140 26/05/2016

Dice chap 141 26/05/2016

Dice chap 142 08/06/2016

Dice chap 143 13/06/2016

Dice chap 144 20/06/2016

Dice chap 145 24/06/2016

Dice chap 146 03/07/2016

Dice chap 147 11/07/2016

Dice chap 148 18/07/2016

Dice chap 149 27/07/2016

Dice chap 150 03/08/2016

Dice chap 151 19/09/2016

Dice chap 152 19/09/2016

Dice chap 153 19/09/2016

Dice chap 154 19/09/2016

Dice chap 155 19/09/2016

Dice chap 156 19/09/2016

Dice chap 157 30/09/2016

Dice chap 158 06/10/2016

Dice chap 159 09/10/2016

Dice chap 160 14/10/2016

Dice chap 161 18/10/2016

Dice chap 162 28/10/2016

Dice chap 163 06/11/2016

Dice chap 164 11/11/2016

Dice chap 165 17/11/2016

Dice chap 166 27/11/2016

Dice chap 167 04/12/2016

Dice chap 168 10/12/2016

Dice chap 169 18/12/2016

Dice chap 170 28/12/2016

Dice chap 171 01/01/2017

Dice chap 172 09/01/2017

Dice chap 173 10/01/2017

Dice chap 174 17/01/2017

Dice chap 175 23/01/2017

Dice chap 176 26/01/2017

Dice chap 177 11/02/2017

Dice chap 178 15/02/2017

Dice chap 179 26/02/2017

Dice chap 180 12/03/2017

Dice chap 181 18/03/2017

Dice chap 182 27/03/2017

Dice chap 183 05/04/2017

Dice chap 184 12/05/2017

Dice chap 185 12/05/2017

Dice chap 186 12/05/2017

Dice chap 187 12/05/2017

Dice chap 188 12/05/2017

Dice chap 189 15/05/2017

Dice chap 190 23/05/2017

Dice chap 191 19/06/2017

Dice chap 192 19/06/2017

Dice chap 193 23/06/2017

Dice chap 194 10/07/2017

Dice chap 195 15/07/2017

Dice chap 196 20/07/2017

Dice chap 197 26/07/2017

Dice chap 198 03/08/2017

Dice chap 199 11/08/2017

Dice chap 200 17/09/2017

Dice chap 201 07/10/2017

Dice chap 202 20/10/2017

Dice chap 203 25/10/2017

Dice chap 204 01/11/2017

Dice chap 205 06/11/2017

Dice chap 206 13/11/2017

Dice chap 207 23/11/2017

Dice chap 208 03/12/2017

Dice chap 209 09/12/2017

Dice chap 210 16/12/2017

Dice chap 211 25/12/2017

Dice chap 212 30/12/2017

Dice chap 213 07/01/2018

Dice chap 214 25/01/2018

Dice chap 215 03/02/2018

Dice chap 216 10/02/2018

Dice chap 217 21/02/2018

Dice chap 218 26/02/2018

Dice chap 219 05/03/2018

Dice chap 220 13/03/2018

Dice chap 221 23/03/2018

Dice chap 222 01/04/2018

Dice chap 223 13/04/2018

Dice chap 224 15/04/2018

Dice chap 225 25/04/2018

Dice chap 226 30/04/2018

Dice chap 227 04/05/2018

Dice chap 228 08/05/2018

Dice chap 229 13/05/2018

Dice chap 230 16/05/2018

Dice chap 231 22/06/2018

Dice chap 232 22/06/2018

Dice chap 233 22/06/2018

Dice chap 234 22/06/2018

Dice chap 235 22/06/2018

Dice chap 236 07/07/2018

Dice chap 237 22/07/2018

Dice chap 238 29/07/2018

Dice chap 239 10/08/2018

Dice chap 240 24/08/2018

Dice chap 241 12/09/2018

Dice chap 242 27/09/2018

Dice chap 243 07/10/2018

Dice chap 244 26/10/2018

Dice chap 245 01/11/2018

Dice chap 246 13/11/2018

Dice chap 247 13/11/2018

Dice chap 248 20/11/2018

Dice chap 249 06/12/2018

Dice chap 250 26/12/2018

Dice chap 251 21/01/2019

Dice chap 252 28/01/2019

Dice chap 253 02/02/2019

Dice chap 254 03/02/2019

Dice chap 255 05/02/2019

Dice chap 256 25/02/2019

Dice chap 257 25/02/2019

Dice chap 258 03/03/2019

Dice chap 259 18/03/2019

Dice chap 260 28/04/2019

Dice chap 261 03/05/2019

Dice chap 262 11/05/2019

Dice chap 263 05/10/2019

Dice chap 264 05/10/2019

Dice chap 265 05/10/2019

Dice chap 266 05/10/2019

Dice chap 267 05/10/2019

Dice chap 268 05/10/2019

Dice chap 269 06/10/2019

Dice chap 270 11/10/2019

Dice chap 271 16/10/2019

Dice chap 272 18/10/2019

Dice chap 272.5 20/10/2019

Dice chap 273 24/10/2019

Dice chap 274 27/10/2019

Dice chap 275 10/11/2019

Dice chap 276 24/11/2019

Dice chap 277 20/12/2019

Dice chap 278 20/12/2019

Dice chap 279 08/01/2020

Dice chap 280 08/01/2020

Dice chap 281 08/01/2020

Dice chap 282 08/01/2020

Dice chap 283 14/01/2020

Dice chap 284 21/01/2020

Loading...
Loading...