Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 38,094
Tên khác: Phế Tài Nghịch Thiên: Đặc Công Thần Y
Thể loại: Manhua, Romance, Drama
Tác giả: Mạn Tinh Cầu
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y:

Nàng là chính là một vương bài của đội đặc công, là cao thủ y thuật lẫn độc thuật. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nhưng bản tính lại tà ác. Nhìn thiên chân tuyệt mỹ nhưng lại có thể bất thình lình động thủ không chút do dự. Một ngày kia vì luyện ma thuật đen chưa thành đã khiến nàng xuyên qua trở thành một tiểu phế tài. Nàng sẽ thay đổi nơi nàng xuyên đến như thế nào?

 

Danh sách chương

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 001 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 002 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 003 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 004 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 005 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 006 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 007 14/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 008 18/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 009 19/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 010 22/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 011 24/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 012 26/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 013 28/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 014 30/05/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 015 01/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 016 03/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 017 05/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 018 06/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 019 08/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 020 10/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 021 13/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 022 14/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 023 16/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 024 20/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 025 21/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 026 24/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 027 24/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 028 26/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 029 28/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 030 30/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 031 30/06/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 032 03/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 033 06/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 034 16/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 035 16/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 036 19/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 037 22/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 038 26/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 039 29/07/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 040 02/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 041 05/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 042 10/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 043 12/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 044 19/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 045 24/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 046 28/08/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 047 02/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 048 05/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 049 08/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 050 11/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 051 14/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 052 17/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 053 21/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 054 24/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 055 28/09/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 056 01/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 057 05/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 058 06/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 059 12/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 060 14/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 061 16/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 062 19/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 063 24/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 064 26/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 065 29/10/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 066 02/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 067 04/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 068 08/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 069 11/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 070 12/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 071 14/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 072 17/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 073 20/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 074 24/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 075 27/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 076 30/11/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 077 03/12/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 078 06/12/2019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 079 12/12/2019

Loading...
Loading...