Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gantz Full Color

Gantz Full Color

8.8/10 trên tổng số 26 lượt đánh giá

Lượt xem: 947,270
Tên khác: ガンツ
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Romance, Mystery, Horror, Ecchi, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Hiroya Oku
Nguồn truyện: Gantz VN
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gantz Full Color:

Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí 18+ thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz. Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...

 

Thực ra ko tóm tắt các bác cũng biết là truyện gì rồi 

Danh sách chương

Gantz Full Color Chap 001 25/02/2017

Gantz Full Color Chap 002 25/02/2017

Gantz Full Color Chap 003 26/02/2017

Gantz Full Color Chap 004 26/02/2017

Gantz Full Color Chap 005 27/02/2017

Gantz Full Color Chap 006 28/02/2017

Gantz Full Color Chap 007 28/02/2017

Gantz Full Color Chap 008 01/03/2017

Gantz Full Color Chap 009 02/03/2017

Gantz Full Color Chap 010 02/03/2017

Gantz Full Color Chap 011 02/03/2017

Gantz Full Color Chap 012 03/03/2017

Gantz Full Color Chap 013 03/03/2017

Gantz Full Color Chap 014 04/03/2017

Gantz Full Color Chap 015 05/03/2017

Gantz Full Color Chap 016 05/03/2017

Gantz Full Color Chap 017 07/03/2017

Gantz Full Color Chap 018 07/03/2017

Gantz Full Color Chap 019 07/03/2017

Gantz Full Color Chap 020 08/03/2017

Gantz Full Color Chap 021 08/03/2017

Gantz Full Color Chap 022 08/03/2017

Gantz Full Color Chap 023 10/03/2017

Gantz Full Color Chap 024 10/03/2017

Gantz Full Color Chap 025 10/03/2017

Gantz Full Color Chap 026 10/03/2017

Gantz Full Color Chap 027 12/03/2017

Gantz Full Color Chap 028 12/03/2017

Gantz Full Color Chap 029 12/03/2017

Gantz Full Color Chap 030 12/03/2017

Gantz Full Color Chap 031 13/03/2017

Gantz Full Color Chap 032 13/03/2017

Gantz Full Color Chap 033 15/03/2017

Gantz Full Color Chap 034 16/03/2017

Gantz Full Color Chap 035 17/03/2017

Gantz Full Color Chap 036 19/03/2017

Gantz Full Color Chap 037 20/03/2017

Gantz Full Color Chap 038 20/03/2017

Gantz Full Color Chap 039 21/03/2017

Gantz Full Color Chap 040 22/03/2017

Gantz Full Color Chap 041 23/03/2017

Gantz Full Color Chap 042 25/03/2017

Gantz Full Color Chap 043 25/03/2017

Gantz Full Color Chap 044 26/03/2017

Gantz Full Color Chap 045 28/03/2017

Gantz Full Color Chap 046 28/03/2017

Gantz Full Color Chap 047 29/03/2017

Gantz Full Color Chap 048 30/03/2017

Gantz Full Color Chap 049 03/04/2017

Gantz Full Color Chap 050 03/04/2017

Gantz Full Color Chap 051 03/04/2017

Gantz Full Color Chap 052 03/04/2017

Gantz Full Color Chap 053 06/04/2017

Gantz Full Color Chap 054 06/04/2017

Gantz Full Color Chap 055 07/04/2017

Gantz Full Color Chap 056 08/04/2017

Gantz Full Color Chap 057 09/04/2017

Gantz Full Color Chap 058 11/04/2017

Gantz Full Color Chap 059 11/04/2017

Gantz Full Color Chap 060 11/04/2017

Gantz Full Color Chap 061 12/04/2017

Gantz Full Color Chap 062 13/04/2017

Gantz Full Color Chap 063 14/04/2017

Gantz Full Color Chap 064 15/04/2017

Gantz Full Color Chap 065 16/04/2017

Gantz Full Color Chap 066 18/04/2017

Gantz Full Color Chap 067 18/04/2017

Gantz Full Color Chap 068 20/04/2017

Gantz Full Color Chap 069 20/04/2017

Gantz Full Color Chap 070 21/04/2017

Gantz Full Color Chap 071 23/04/2017

Gantz Full Color Chap 072 23/04/2017

Gantz Full Color Chap 073 25/04/2017

Gantz Full Color Chap 074 25/04/2017

Gantz Full Color Chap 075 27/04/2017

Gantz Full Color Chap 076 27/04/2017

Gantz Full Color Chap 077 06/05/2017

Gantz Full Color Chap 078 06/05/2017

Gantz Full Color Chap 079 06/05/2017

Gantz Full Color Chap 080 06/05/2017

Gantz Full Color Chap 081 06/05/2017

Gantz Full Color Chap 082 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 083 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 084 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 085 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 086 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 087 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 088 09/05/2017

Gantz Full Color Chap 089 11/05/2017

Gantz Full Color Chap 090 END Season 1 11/05/2017

Gantz Full Color Chap 091 16/05/2017

Gantz Full Color Chap 092 16/05/2017

Gantz Full Color Chap 093 16/05/2017

Gantz Full Color Chap 094 23/05/2017

Gantz Full Color Chap 095 23/05/2017

Gantz Full Color Chap 096 23/05/2017

Gantz Full Color Chap 097 23/05/2017

Gantz Full Color Chap 098 25/06/2017

Gantz Full Color Chap 099 26/06/2017

Gantz Full Color Chap 100 10/07/2017

Gantz Full Color Chap 101 10/07/2017

Gantz Full Color Chap 102 14/09/2017

Gantz Full Color Chap 103 19/09/2017

Gantz Full Color Chap 104 19/09/2017

Gantz Full Color Chap 105 21/09/2017

Gantz Full Color Chap 106 28/09/2017

Gantz Full Color Chap 107 03/10/2017

Gantz Full Color Chap 108 05/10/2017

Gantz Full Color Chap 109 05/10/2017

Gantz Full Color Chap 110 11/10/2017

Gantz Full Color Chap 111 11/11/2017

Gantz Full Color Chap 112 19/11/2017

Gantz Full Color Chap 113 17/12/2017

Gantz Full Color Chap 114 03/01/2018

Gantz Full Color Chap 115 11/01/2018

Gantz Full Color Chap 116 03/03/2018

Gantz Full Color Chap 117 03/03/2018

Gantz Full Color Chap 118 27/04/2018

Gantz Full Color Chap 119 02/07/2018

Gantz Full Color Chap 120 02/07/2018

Gantz Full Color Chap 121 02/07/2018

Gantz Full Color Chap 122 18/07/2018

Gantz Full Color Chap 123 05/08/2018

Gantz Full Color Chap 124 20/08/2018

Gantz Full Color Chap 125 25/08/2018

Gantz Full Color Chap 126 06/09/2018

Gantz Full Color Chap 127 10/09/2018

Gantz Full Color Chap 128 18/09/2018

Gantz Full Color Chap 129 23/09/2018

Gantz Full Color Chap 130 02/10/2018

Gantz Full Color Chap 131 01/11/2018

Gantz Full Color Chap 132 30/12/2018

Gantz Full Color Chap 133 30/12/2018

Gantz Full Color Chap 134 05/02/2019

Gantz Full Color Chap 135 05/02/2019

Gantz Full Color Chap 136 18/02/2019

Gantz Full Color Chap 137 22/02/2019

Gantz Full Color Chap 138 19/03/2019

Gantz Full Color Chap 139 03/04/2019

Gantz Full Color Chap 140 17/04/2019

Gantz Full Color Chap 141 17/04/2019

Gantz Full Color Chap 142 06/06/2019

Gantz Full Color Chap 143 08/06/2019

Gantz Full Color Chap 144 11/06/2019

Gantz Full Color Chap 145 11/06/2019

Gantz Full Color Chap 146 11/06/2019

Gantz Full Color Chap 147 11/06/2019

Gantz Full Color Chap 148 17/06/2019

Gantz Full Color Chap 149 17/06/2019

Gantz Full Color Chap 150 05/07/2019

Gantz Full Color Chap 151 08/07/2019

Gantz Full Color Chap 152 02/09/2019

Gantz Full Color Chap 153 08/09/2019

Gantz Full Color Chap 154 25/09/2019

Gantz Full Color Chap 155 25/09/2019

Gantz Full Color Chap 156 27/09/2019

Gantz Full Color Chap 157 02/10/2019

Gantz Full Color Chap 158 06/10/2019

Gantz Full Color Chap 159 10/10/2019

Gantz Full Color Chap 160 16/10/2019

Gantz Full Color Chap 161 01/11/2019

Gantz Full Color Chap 162 05/11/2019

Gantz Full Color Chap 163 05/11/2019

Gantz Full Color Chap 164 05/11/2019

Gantz Full Color Chap 165 15/11/2019

Gantz Full Color Chap 166 15/11/2019

Gantz Full Color Chap 167 03/12/2019

Gantz Full Color Chap 168 03/12/2019

Gantz Full Color Chap 169 09/12/2019

Gantz Full Color Chap 170 17/12/2019

Gantz Full Color Chap 171 04/01/2020

Gantz Full Color Chap 172 19/01/2020

Gantz Full Color Chap 173 03/02/2020

Gantz Full Color Chap 174 11/02/2020

Gantz Full Color Chap Ngoại Truyện Về Nishi 15/07/2017

Loading...
Loading...