Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hard Core Leveling Warrior

Hard Core Leveling Warrior

9/10 trên tổng số 34 lượt đánh giá

Lượt xem: 488,869
Tên khác: Hard Core Leveling Warrior
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Supernatural, Adventure, Action
Tác giả: Gim Se Hun
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hard Core Leveling Warrior:

Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Pee kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, cháu main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ngục trần game, trước khi được 1 em bánh bao bự cỡ cái tô ra tay nghĩa hiệp cứu với đời zai và tiếp tục hành trình trần ai khoai củ của mình. - Một bộ truyện về game mang tính chất bựa lòi siêu nhộn vừa mới ra mắt trên mạng

 

 

Danh sách chương

Hard Core Leveling Warrior Chap 001 11/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 002 11/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 003 11/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 004 11/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 005 20/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 006 29/03/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 007 10/04/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 008 10/04/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 009 13/04/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 010 26/04/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 011 01/05/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 012 14/05/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 013 14/05/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 014 14/05/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 015 01/08/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 016 01/08/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 017 22/10/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 018 22/10/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 019 27/10/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 020 08/11/2016

Hard Core Leveling Warrior Chap 021 01/11/2017

Hard Core Leveling Warrior Chap 022 02/11/2017

Hard Core Leveling Warrior Chap 023 14/11/2017

Hard Core Leveling Warrior Chap 024 22/12/2017

Hard Core Leveling Warrior Chap 025 22/12/2017

Hard Core Leveling Warrior Chap 026 07/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 027 13/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 028 21/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 029 24/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 030 27/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 031 28/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 032 29/07/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 033 01/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 034 03/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 035 04/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 036 05/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 037 08/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 038 13/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 039 15/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 040 18/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 041 20/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 042 24/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 043 27/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 044 27/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 045 28/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 046 30/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 047 31/08/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 048 01/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 049 02/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 050 06/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 051 07/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 052 08/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 053 21/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 054 23/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 055 25/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 056 25/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 057 28/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 058 30/09/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 059 01/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 060 02/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 061 03/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 062 07/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 063 10/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 064 12/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 065 15/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 066 17/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 067 19/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 068 22/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 069 24/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 070 28/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 071 31/10/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 072 01/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 073 04/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 074 05/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 075 07/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 076 09/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 077 10/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 078 12/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 079 15/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 080 16/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 081 17/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 082 18/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 083 19/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 084 21/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 085 22/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 086 24/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 087 25/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 088 26/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 089 27/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 090 28/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 091 29/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 092 30/11/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 093 01/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 094 02/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 095 03/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 096 04/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 097 05/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 098 06/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 099 08/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 100 09/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 101 10/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 102 11/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 103 12/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 104 13/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 105 14/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 106 16/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 107 17/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 108 19/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 109 19/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 110 20/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 111 21/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 112 22/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 113 24/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 114 25/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 115 26/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 116 27/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 117 28/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 118 29/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 119 30/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 120 31/12/2018

Hard Core Leveling Warrior Chap 121 01/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 122 02/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 123 03/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 124 06/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 125 09/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 126 13/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 127 20/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 128 21/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 129 27/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 130 28/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 131 30/01/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 132 16/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 133 16/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 134 18/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 135 19/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 136 21/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 137 26/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 138 26/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 139 27/02/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 140 03/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 141 06/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 142 10/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 143 16/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 144 17/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 145 21/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 146 23/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 147 31/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 148 31/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 148 31/03/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 149 04/04/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 150 09/04/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 151 21/04/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 152 23/04/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 153 29/04/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 154 05/05/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 155 10/05/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 156 10/05/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 157 03/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 158 03/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 159 09/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 160 10/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 161 11/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 162 12/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 163 13/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 164 15/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 165 16/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 166 23/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 167 25/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 168 27/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 169 29/06/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 170 03/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 171 10/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 172 12/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 173 14/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 174 17/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 175 18/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176 21/07/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.1 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.2 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.3 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.4 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.5 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.6 31/10/2019

Hard Core Leveling Warrior Chap 176.7 31/10/2019

Loading...
Loading...