Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Helck Manga

Helck Manga

9.4/10 trên tổng số 96 lượt đánh giá

Lượt xem: 752,686
Tên khác: 勇者赫鲁库; helck [ヘルク]
Thể loại: Tragedy, Shounen, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: NANAO Nanaki
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Helck Manga:

Sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, Đế quốc Quỷ mở một cuộc thi để chọn ra Quỷ Vương mới. Một tên loài người cao to không đen nhưng hôi và siêu bá đạo... tên là Helck đã tham gia với ước muốn hủy diệt loài người. Anh ta nghiêm túc chứ?

Điều bí mật gì đang che giấu sau Helck và thế giới loài người?

-----------------------------------------

Art bộ này có thể không quá đẹp nhưng nhìn chung vẫn rất ổn và phù hợp với nội dung truyện.

Mấy chap đầu có thể hơi dài dòng lê thê nhưng càng về sau, không khí sẽ đen tối hơn và chắc chắn sẽ là một bộ Dark Fantasy tuyệt vời! 

Danh sách chương

Helck Bonus Chap 001 01/03/2016

Helck Bonus Chap 002 01/03/2016

Helck Bonus Chap 003 01/03/2016

Helck Bonus Chap 004 14/03/2016

Helck Bonus Chap 005 14/03/2016

Helck Bonus Chap 006 14/03/2016

Helck Chap 000 28/02/2016

Helck Chap 001 23/01/2016

Helck Chap 001.5 01/03/2016

Helck Chap 002 23/01/2016

Helck Chap 003 23/01/2016

Helck Chap 004 23/01/2016

Helck Chap 005 23/01/2016

Helck Chap 006 23/01/2016

Helck Chap 006.5 01/03/2016

Helck Chap 007 23/01/2016

Helck Chap 008 24/01/2016

Helck Chap 009 24/01/2016

Helck Chap 010 26/01/2016

Helck Chap 011 26/01/2016

Helck Chap 012 28/01/2016

Helck Chap 013 28/01/2016

Helck Chap 014 31/01/2016

Helck Chap 015 31/01/2016

Helck Chap 016 31/01/2016

Helck Chap 017 31/01/2016

Helck Chap 018 31/01/2016

Helck Chap 019 02/02/2016

Helck Chap 020 02/02/2016

Helck Chap 021 04/02/2016

Helck Chap 022 04/02/2016

Helck Chap 023 04/02/2016

Helck Chap 024 05/02/2016

Helck Chap 025 06/02/2016

Helck Chap 026 06/02/2016

Helck Chap 027 06/02/2016

Helck Chap 028 07/02/2016

Helck Chap 029 07/02/2016

Helck Chap 030 08/02/2016

Helck Chap 031 08/02/2016

Helck Chap 032 08/02/2016

Helck Chap 033 10/02/2016

Helck Chap 034 10/02/2016

Helck Chap 035 10/02/2016

Helck Chap 036 12/02/2016

Helck Chap 037 12/02/2016

Helck Chap 038 12/02/2016

Helck Chap 039 12/02/2016

Helck Chap 040 12/02/2016

Helck Chap 041 13/02/2016

Helck Chap 042 13/02/2016

Helck Chap 043 14/02/2016

Helck Chap 044 14/02/2016

Helck Chap 045 14/02/2016

Helck Chap 046 14/02/2016

Helck Chap 047 16/02/2016

Helck Chap 048 16/02/2016

Helck Chap 049 16/02/2016

Helck Chap 050 18/02/2016

Helck Chap 051 18/02/2016

Helck Chap 052A 19/02/2016

Helck Chap 052B 19/02/2016

Helck Chap 053A 19/02/2016

Helck Chap 053B 19/02/2016

Helck Chap 054 20/02/2016

Helck Chap 055 21/02/2016

Helck Chap 056 21/02/2016

Helck Chap 057A 22/02/2016

Helck Chap 057B 22/02/2016

Helck Chap 058 23/02/2016

Helck Chap 059 24/02/2016

Helck Chap 060A 25/02/2016

Helck Chap 060B 26/02/2016

Helck Chap 061A 26/02/2016

Helck Chap 061B 27/02/2016

Helck Chap 062 27/02/2016

Helck Chap 063A 27/02/2016

Helck Chap 063B 01/03/2016

Helck Chap 063C 14/03/2016

Helck Chap 064a 16/03/2016

Helck Chap 064b 23/03/2016

Helck Chap 065 06/04/2016

Helck Chap 066 12/04/2016

Helck Chap 067 20/04/2016

Helck Chap 068 26/04/2016

Helck Chap 069 02/05/2016

Helck Chap 069b 17/05/2016

Helck Chap 070 27/05/2016

Helck Chap 070b 27/06/2016

Helck Chap 071 27/06/2016

Helck Chap 072 27/06/2016

Helck Chap 073 04/02/2017

Helck Chap 074A 04/02/2017

Helck Chap 074B 04/02/2017

Helck Chap 075A 04/02/2017

Helck Chap 075B 04/02/2017

Helck Chap 076A 04/02/2017

Helck Chap 076B 04/02/2017

Helck Chap 077A 04/02/2017

Helck Chap 077B 04/02/2017

Helck Chap 078 04/02/2017

Helck Chap 079A 04/02/2017

Helck Chap 079B 04/02/2017

Helck Chap 080A 04/02/2017

Helck Chap 080B 04/02/2017

Helck Chap 081 04/02/2017

Helck Chap 082a 05/02/2017

Helck Chap 082b 12/02/2017

Helck Chap 083 12/02/2017

Helck Chap 084a 18/02/2017

Helck Chap 084b 19/02/2017

Helck Chap 085 26/02/2017

Helck Chap 086A 05/03/2017

Helck Chap 086B 11/03/2017

Helck Chap 087 12/03/2017

Helck Chap 088 18/03/2017

Helck Chap 088B 19/03/2017

Helck Chap 089a 02/04/2017

Helck Chap 089b 02/04/2017

Helck Chap 090 08/04/2017

Helck Chap 091a 08/04/2017

Helck Chap 091b 16/04/2017

Helck Chap 092 16/04/2017

Helck Chap 093 22/04/2017

Helck Chap 093b 07/05/2017

Helck Chap 094 31/05/2017

Helck Chap 094b 31/05/2017

Helck Chap 095 31/05/2017

Helck Chap 095b 31/05/2017

Helck Chap 096 10/06/2017

Helck Chap 096b 08/07/2017

Helck Chap 097 08/07/2017

Helck Chap 097b 08/07/2017

Helck Chap 098A 22/07/2017

Helck Chap 098b 12/08/2017

Helck Chap 099 12/08/2017

Helck Chap 100a 09/09/2017

Helck Chap 100b 09/09/2017

Helck Chap 101a 23/09/2017

Helck Chap 101b 23/09/2017

Helck Chap 102 24/09/2017

Helck Chap 103a 14/10/2017

Helck Chap 103b 14/10/2017

Helck Chap 104a 04/11/2017

Helck Chap 104b 04/11/2017

Helck Chap 104c 02/12/2017

Helck Chap 104d 02/12/2017

Helck Chap 105 17/12/2017

Helck Chap 106 17/12/2017

Helck Chap 106b - END 23/12/2017

Helck Omake Chap 001 23/02/2016

Helck Omake Chap 002 01/03/2016

Helck Omake Chap 004 14/03/2016

Helck Omake Chap 005 14/03/2016

Loading...
Loading...