Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đứa bé bá đạo nhất Trái Đất

Đứa bé bá đạo nhất Trái Đất

10/10 trên tổng số 18,254 lượt đánh giá

Lượt xem: 477,162
Tên khác: Himouto! Umaru-chan
Thể loại: Slice of Life, Shounen, School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Sankaku Head
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đứa bé bá đạo nhất Trái Đất:

Một thằng anh tội nghiệp và một con em trời đánh... 

Danh sách chương

Himouto! Umaru-chan Chap 000 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 001 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 002 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 003 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 004 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 005 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 006 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 007 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 008 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 009 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 010 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 011 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 012 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 013 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 014 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 015 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 016 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 017 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 018 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 019 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 020 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 021 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 022 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 023 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 024 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 025 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 026 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 027 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 028 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 029 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 029.1 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 030 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 031 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 032 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 033 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 034 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 035 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 036 13/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 037 20/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 038 27/11/2013

Himouto! Umaru-chan Chap 039 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 040 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 041 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 042 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 043 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 044 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 045 10/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 046 11/02/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 047 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 048 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 049 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 050 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 051 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 052 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 053 28/03/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 054 01/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 055 01/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 056 01/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 057 01/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 057.5 10/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 058 23/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 059 23/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 059.1 23/05/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 060 12/06/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 061 12/06/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 062 02/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 062.1 02/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 063 02/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 064 02/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 065 11/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 065.1 22/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 065.2 22/07/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 066 01/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 067 01/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 068 01/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 069 08/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 070 29/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 071 29/08/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 072 09/09/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 073 18/09/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 074 26/09/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 075 06/10/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 075.1 13/10/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 076 18/10/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 077 18/10/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 078 19/10/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 079 01/11/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 080 09/11/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 081 24/11/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 082 24/11/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 083 31/12/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 084 31/12/2014

Himouto! Umaru-chan Chap 085 26/01/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 086 26/01/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 087 08/02/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 088 08/02/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 089 15/03/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 090 15/03/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 091 15/03/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 091.1 26/03/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 091.2 24/04/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 092 24/04/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 093 24/04/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 094 24/04/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 095 06/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 096 06/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 097 06/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 098 06/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 099 06/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 100 09/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 101 25/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 102 26/06/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 103 07/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 104 07/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 105 07/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 106 07/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 107 07/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 108 13/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 109 21/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 110 28/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 111 28/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 112 31/07/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 113 04/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 113.5 - Parody Chương 1 06/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 114 06/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 114.5 - Parody Chương 2 06/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 115 12/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 115.5 - Parody Chương 3 06/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 116 15/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 117 18/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 117.5 - Parody Chương 4 16/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 118 22/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 118.5 Parody Chương 5 22/08/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 119 01/09/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 120 17/09/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 121 26/09/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 122 28/09/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 123 28/09/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 124 03/10/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 125 05/10/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 126 29/10/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 127 31/10/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 127.5 01/11/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 128 13/11/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 129 26/11/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 130 26/11/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 131 04/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 132 04/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 133 12/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 134 25/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 135 31/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 135.5 31/12/2015

Himouto! Umaru-chan Chap 136 03/01/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 137 12/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 138 12/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 139 12/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 140 12/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 141 22/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 142 24/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 142.5 24/02/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 143 27/03/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 144 03/04/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 145 17/05/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 146 17/09/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 147 18/09/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 148 18/09/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 149 20/10/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 150 21/11/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 151 20/12/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 152 20/12/2016

Himouto! Umaru-chan Chap 153 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 154 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 155 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 156 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 157 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 158 22/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 159 26/11/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 160 29/12/2017

Himouto! Umaru-chan Chap 161 14/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 162 14/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 163 14/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 164 14/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 165 18/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 166 23/11/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 167 05/12/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 168 13/12/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 169 26/12/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 170 31/12/2018

Himouto! Umaru-chan Chap 171 07/01/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 172 16/01/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 173 23/01/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 174 31/01/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 175 16/02/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 176 04/03/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 177 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 178 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 179 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 180 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 181 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 182 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 183 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 184 02/07/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 185 07/08/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 186 07/08/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 188 08/09/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 189 23/09/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 190 04/11/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 191 04/11/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 192 03/12/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 193 03/12/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 194 31/12/2019

Himouto! Umaru-chan Chap 195 10/04/2020

Himouto! Umaru-chan Chap 196 10/04/2020

Himouto! Umaru-chan Chap 197 10/04/2020

Himouto! Umaru-chan Chap 198 10/04/2020

Himouto! Umaru-chan Chap 199 28/04/2020

Himouto! Umaru-chan Chap Extra 8 20/06/2016

Himouto! Umaru-chan SS 001 07/02/2016

Himouto! Umaru-chan SS 002 07/02/2016

Himouto! Umaru-chan SS 003 01/05/2016

Loading...
Loading...