Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

9.9/10 trên tổng số 70 lượt đánh giá

Lượt xem: 259,639
Tên khác: Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Thể loại: Manga, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru:

Anh là một chiến binh diệt quỷ - anh chiến đấu hết sức mình, anh đi theo những chiến binh mạnh nhất... Cuối cùng anh đã chứng kiến khoảng khắc chiến binh vĩ đại giết đại ma vương như thế nào... và... cũng trong khoảng khắc đó... Anh đã hy sinh... Anh đã chết khi trong lòng vẫn còn nhiều uẩn ức... Có một phép lạ đã hồi sinh anh - đã chuyển hóa anh về quá khứ - Trùng Sinh làm lại từ đầu... Câu truyện ra sao? khi anh được trùng sinh và làm lại cuộc đời sau khi chết trong cuộc chiến chống đại quỷ vương...

Danh sách chương

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 001 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 002 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 003 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 004 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 005 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 006 25/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 007 29/11/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 008 14/12/2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 009 11/02/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 010 10/03/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 011 09/05/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 012 03/06/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 013 11/07/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 014 19/07/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 015 09/08/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 016 13/09/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 017 16/10/2017

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 018 16/04/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 019 16/04/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 020 16/04/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 021 27/07/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 022 01/08/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 023 16/08/2018

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 024 08/01/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 025 13/01/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 026 13/01/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 027 21/06/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 028 10/07/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 029 22/11/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 030 22/11/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 031 29/11/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 032 03/12/2019

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 033 11/04/2020

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 034 11/04/2020

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 035 11/04/2020

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 036 24/04/2020

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 037 08/05/2020

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru Chap 038 03/06/2020

Loading...
Loading...