Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thảm họa Ong Độc

Thảm họa Ong Độc

8.7/10 trên tổng số 160 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,204,531
Tên khác: Hive
Thể loại: Horror, Action
Tác giả: Kim Gyu Sam
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thảm họa Ong Độc:

Chuyện gì xảy ra với thành phố mà tôi đang sống thế? Vợ con tôi đâu rồi? Cuộc sống hạnh phúc của tôi đâu rồi?? Bầy Ong khổng lồ này là sao? Liệu tôi có trở thành con mồi của chúng? Con người sẽ trở thành một mắt xích của chuỗi thức ăn hay sao? Làm sao để sống sót ??????  

Hive là một bộ truyện viễn tưởng mới nổi gần đây của tác giả Kim Gyu Sam, nó đã gây được tiếng vang lớn trong ngành Manhwa Hàn Quốc. Tác phẩm phản ánh được khát vọng sinh tồn của con người và khiến con người ta trân quý tình yêu trong cuộc sống….

Danh sách chương

Hive Chap 211 02/05/2018

hive Chap 000 16/03/2014

hive Chap 001 16/03/2014

Hive Chap 002 29/03/2014

Hive Chap 003 29/03/2014

Hive Chap 004 08/04/2014

hive Chap 005 09/04/2014

hive Chap 006 10/04/2014

Hive Chap 007 10/04/2014

hive Chap 008 13/04/2014

hive Chap 009 14/04/2014

hive Chap 010 14/04/2014

Hive Chap 011 15/04/2014

Hive Chap 012 17/04/2014

Hive Chap 013 17/04/2014

hive Chap 014 24/04/2014

Hive Chap 015 10/05/2014

Hive Chap 016 11/05/2014

Hive Chap 017 24/05/2014

Hive Chap 018 24/05/2014

Hive Chap 019 24/07/2014

Hive Chap 020 01/08/2014

Hive Chap 021 03/08/2014

Hive Chap 022 07/08/2014

Hive Chap 023 09/08/2014

Hive Chap 024 21/08/2014

Hive Chap 025 21/08/2014

Hive Chap 026 21/08/2014

Hive Chap 027 21/08/2014

Hive Chap 028 26/08/2014

Hive Chap 029 12/09/2014

Hive Chap 030 17/10/2014

Hive Chap 031 17/10/2014

Hive Chap 032 03/12/2014

Hive Chap 033 05/12/2014

Hive Chap 034 08/12/2014

Hive Chap 035 02/03/2015

Hive Chap 036 04/03/2015

Hive Chap 037 06/03/2015

Hive Chap 038 10/03/2015

Hive Chap 039 20/03/2015

Hive Chap 040 30/03/2015

Hive Chap 041 05/04/2015

Hive Chap 042 09/04/2015

Hive Chap 043 12/04/2015

Hive Chap 044 23/04/2015

Hive Chap 045 26/04/2015

Hive Chap 046 29/04/2015

Hive Chap 047 02/05/2015

Hive Chap 048 05/05/2015

Hive Chap 049 14/05/2015

Hive Chap 050 19/05/2015

Hive Chap 051 21/05/2015

Hive Chap 052 21/05/2015

Hive Chap 053 22/05/2015

Hive Chap 054 23/05/2015

Hive Chap 055 25/05/2015

Hive Chap 056 25/05/2015

Hive Chap 057 25/05/2015

Hive Chap 058 27/05/2015

Hive Chap 059 29/05/2015

Hive Chap 060 31/05/2015

Hive Chap 061 31/05/2015

Hive Chap 062 31/05/2015

Hive Chap 063 31/05/2015

Hive Chap 064 01/06/2015

Hive Chap 065 03/06/2015

Hive Chap 066 14/06/2015

Hive Chap 067 24/06/2015

Hive Chap 068 07/07/2015

Hive Chap 069 08/07/2015

Hive Chap 070 13/07/2015

Hive Chap 071 23/07/2015

Hive Chap 072 29/07/2015

Hive Chap 073 01/08/2015

Hive Chap 074 06/08/2015

Hive Chap 075 15/08/2015

Hive Chap 076 07/09/2015

Hive Chap 077 07/09/2015

Hive Chap 078 09/09/2015

Hive Chap 079 22/09/2015

Hive Chap 080 25/09/2015

Hive Chap 081 09/10/2015

Hive Chap 082 26/10/2015

Hive Chap 083 24/11/2015

Hive Chap 084 25/11/2015

Hive Chap 085 16/12/2015

Hive Chap 086 - fix 21/03/2016

Hive Chap 087 28/03/2016

Hive Chap 088 28/03/2016

Hive Chap 089 18/04/2016

Hive Chap 090 23/04/2016

Hive Chap 091 24/05/2016

Hive Chap 092 15/05/2017

Hive Chap 093 15/05/2017

Hive Chap 094 16/05/2017

Hive Chap 095 16/05/2017

Hive Chap 096 17/05/2017

Hive Chap 097 17/05/2017

Hive Chap 098 17/05/2017

Hive Chap 099 17/05/2017

Hive Chap 100 18/05/2017

Hive Chap 101 18/05/2017

Hive Chap 102 18/05/2017

Hive Chap 103 19/05/2017

Hive Chap 104 19/05/2017

Hive Chap 105 20/05/2017

Hive Chap 106 20/05/2017

Hive Chap 107 30/05/2017

Hive Chap 108 30/05/2017

Hive Chap 109 31/05/2017

Hive Chap 110 01/06/2017

Hive Chap 111 02/06/2017

Hive Chap 112 03/06/2017

Hive Chap 113 04/06/2017

Hive Chap 114 05/06/2017

Hive Chap 115 06/06/2017

Hive Chap 116 07/06/2017

Hive Chap 117 08/06/2017

Hive Chap 118 09/06/2017

Hive Chap 119 10/06/2017

Hive Chap 120 11/06/2017

Hive Chap 121 12/06/2017

Hive Chap 122 13/06/2017

Hive Chap 123 14/06/2017

Hive Chap 124 15/06/2017

Hive Chap 125 16/06/2017

Hive Chap 126 18/06/2017

Hive Chap 127 19/06/2017

Hive Chap 128 20/06/2017

Hive Chap 129 21/06/2017

Hive Chap 130 22/06/2017

Hive Chap 131 23/06/2017

Hive Chap 132 25/06/2017

Hive Chap 133 25/06/2017

Hive Chap 134 26/06/2017

Hive Chap 135 27/06/2017

Hive Chap 136 28/06/2017

Hive Chap 137 29/06/2017

Hive Chap 138 30/06/2017

Hive Chap 139 01/07/2017

Hive Chap 140 02/07/2017

Hive Chap 141 03/07/2017

Hive Chap 142 04/07/2017

Hive Chap 143 05/07/2017

Hive Chap 144 06/07/2017

Hive Chap 145 07/07/2017

Hive Chap 146 08/07/2017

Hive Chap 147 09/07/2017

Hive Chap 148 11/07/2017

Hive Chap 149 11/07/2017

Hive Chap 150 12/07/2017

Hive Chap 151 13/07/2017

Hive Chap 152 14/07/2017

Hive Chap 153 17/07/2017

Hive Chap 154 17/07/2017

Hive Chap 155 18/07/2017

Hive Chap 156 19/07/2017

Hive Chap 157 20/07/2017

Hive Chap 158 21/07/2017

Hive Chap 159 25/07/2017

Hive Chap 160 26/07/2017

Hive Chap 161 31/07/2017

Hive Chap 162 01/08/2017

Hive Chap 163 02/08/2017

Hive Chap 164 06/08/2017

Hive Chap 165 08/08/2017

Hive Chap 166 09/08/2017

Hive Chap 167 12/08/2017

Hive Chap 168 17/08/2017

Hive Chap 169 04/09/2017

Hive Chap 170 04/09/2017

Hive Chap 171 06/09/2017

Hive Chap 172 06/09/2017

Hive Chap 173 07/09/2017

Hive Chap 174 09/09/2017

Hive Chap 175 10/09/2017

Hive Chap 176 11/09/2017

Hive Chap 177 12/09/2017

Hive Chap 178 14/09/2017

Hive Chap 179 19/09/2017

Hive Chap 180 26/09/2017

Hive Chap 181 03/10/2017

Hive Chap 182 10/10/2017

Hive Chap 183 17/10/2017

Hive Chap 184 24/10/2017

Hive Chap 185 31/10/2017

Hive Chap 186 08/11/2017

Hive Chap 187 14/11/2017

Hive Chap 188 21/11/2017

Hive Chap 189 28/11/2017

Hive Chap 190 05/12/2017

Hive Chap 191 12/12/2017

Hive Chap 192 19/12/2017

Hive Chap 193 26/12/2017

Hive Chap 194 03/01/2018

Hive Chap 195 16/01/2018

Hive Chap 196 24/01/2018

Hive Chap 197 24/01/2018

Hive Chap 198 31/01/2018

Hive Chap 199 07/02/2018

Hive Chap 200 14/02/2018

Hive Chap 201 21/02/2018

Hive Chap 202 28/02/2018

Hive Chap 203 07/03/2018

Hive Chap 204 21/03/2018

Hive Chap 205 21/03/2018

Hive Chap 206 03/04/2018

Hive Chap 207 04/04/2018

Hive Chap 208 11/04/2018

Hive Chap 209 18/04/2018

Hive Chap 210 25/04/2018

Hive Chap 212 09/05/2018

Hive Chap 213 16/05/2018

Hive Chap 214 24/05/2018

Hive Chap 215 30/05/2018

Hive Chap 216 13/06/2018

Hive Chap 217 13/06/2018

Hive Chap 218 21/06/2018

Hive Chap 219 27/06/2018

Hive Chap 220 04/07/2018

Hive Chap 221 11/07/2018

Hive Chap 222 18/07/2018

Hive Chap 223 25/07/2018

Hive Chap 224 01/08/2018

Hive Chap 224 01/08/2018

Hive Chap 225 08/08/2018

Hive Chap 226 15/08/2018

Hive Chap 227 23/08/2018

Hive Chap 228 29/08/2018

Hive Chap 229 05/09/2018

Hive Chap 230 12/09/2018

Hive Chap 231 19/09/2018

Hive Chap 232 27/09/2018

Hive Chap 233 03/10/2018

Hive Chap 234 10/10/2018

Hive Chap 235 17/10/2018

Hive Chap 236 31/10/2018

Hive Chap 237 31/10/2018

Hive Chap 238 07/11/2018

Hive Chap 239 14/11/2018

Hive Chap 240 21/11/2018

Hive Chap 241 28/11/2018

Hive Chap 242 05/12/2018

Loading...
Loading...