Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kingdom

Kingdom

8.7/10 trên tổng số 406 lượt đánh giá

Lượt xem: 3,063,786
Tên khác: Vương Giả Thiên Hạ
Thể loại: Seinen, Historical, Drama, Adventure, Action
Tác giả: HARA Yasuhisa
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kingdom:

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013.

Danh sách chương

Kingdom Chap 290 12/06/2014

Kingdom Chap 291 12/06/2014

Kingdom Chap 292 12/06/2014

Kingdom Chap 293 12/06/2014

Kingdom Chap 294 12/06/2014

Kingdom Chap 295 12/06/2014

Kingdom Chap 296 12/06/2014

Kingdom Chap 297 12/06/2014

Kingdom Chap 298 12/06/2014

Kingdom Chap 299 12/06/2014

Kingdom Chap 300 12/06/2014

Kingdom Chap 301 12/06/2014

Kingdom Chap 302 12/06/2014

Kingdom Chap 303 12/06/2014

Kingdom Chap 304 12/06/2014

Kingdom Chap 305 12/06/2014

Kingdom Chap 306 12/06/2014

Kingdom Chap 307 12/06/2014

Kingdom Chap 308 12/06/2014

Kingdom Chap 309 12/06/2014

Kingdom Chap 310 12/06/2014

Kingdom Chap 311 12/06/2014

Kingdom Chap 312 12/06/2014

Kingdom Chap 313 12/06/2014

Kingdom Chap 314 12/06/2014

Kingdom Chap 315 12/06/2014

Kingdom Chap 316 12/06/2014

Kingdom Chap 317 12/06/2014

Kingdom Chap 318 12/06/2014

Kingdom Chap 319 12/06/2014

Kingdom Chap 320 12/06/2014

Kingdom Chap 321 12/06/2014

Kingdom Chap 322 12/06/2014

Kingdom Chap 323 12/06/2014

Kingdom Chap 324 12/06/2014

Kingdom Chap 325 12/06/2014

Kingdom Chap 326 12/06/2014

Kingdom Chap 327 12/06/2014

Kingdom Chap 328 12/06/2014

Kingdom Chap 329 12/06/2014

Kingdom Chap 330 12/06/2014

Kingdom Chap 331 12/06/2014

Kingdom Chap 332 12/06/2014

Kingdom Chap 333 12/06/2014

Kingdom Chap 334 12/06/2014

Kingdom Chap 336 12/06/2014

Kingdom Chap 336 12/06/2014

Kingdom Chap 337 12/06/2014

Kingdom Chap 338 12/06/2014

Kingdom Chap 339 12/06/2014

Kingdom Chap 340 12/06/2014

Kingdom Chap 341 12/06/2014

Kingdom Chap 342 12/06/2014

Kingdom Chap 343 12/06/2014

Kingdom Chap 344 12/06/2014

Kingdom Chap 345 12/06/2014

Kingdom Chap 346 12/06/2014

Kingdom Chap 347 13/06/2014

Kingdom Chap 348 13/06/2014

Kingdom Chap 349 14/06/2014

Kingdom Chap 350 14/06/2014

Kingdom Chap 351 15/06/2014

Kingdom Chap 352 15/06/2014

Kingdom Chap 353 16/06/2014

Kingdom Chap 354 16/06/2014

Kingdom Chap 355 17/06/2014

Kingdom Chap 356 17/06/2014

Kingdom Chap 357 18/06/2014

Kingdom Chap 358 19/06/2014

Kingdom Chap 359 19/06/2014

Kingdom Chap 360 23/06/2014

Kingdom Chap 361 23/06/2014

Kingdom Chap 362 23/06/2014

Kingdom Chap 363 23/06/2014

Kingdom Chap 364 25/06/2014

Kingdom Chap 365 25/06/2014

Kingdom Chap 366 25/06/2014

Kingdom Chap 367 25/06/2014

Kingdom Chap 368 26/06/2014

Kingdom Chap 369 27/06/2014

Kingdom Chap 370 27/06/2014

Kingdom Chap 371 28/06/2014

Kingdom Chap 372 28/06/2014

Kingdom Chap 373 29/06/2014

Kingdom Chap 374 29/06/2014

Kingdom Chap 375 30/06/2014

Kingdom Chap 376 30/06/2014

Kingdom Chap 377 01/07/2014

Kingdom Chap 378 01/07/2014

Kingdom Chap 379 02/07/2014

Kingdom Chap 380 03/07/2014

Kingdom Chap 381 03/07/2014

Kingdom Chap 382 04/07/2014

Kingdom Chap 383 06/07/2014

Kingdom Chap 384 07/07/2014

Kingdom Chap 385 07/07/2014

Kingdom Chap 386 08/07/2014

Kingdom Chap 387 08/07/2014

Kingdom Chap 388 09/07/2014

Kingdom Chap 389 11/07/2014

kingdom Chap 390 11/07/2014

Kingdom Chap 391 12/07/2014

Kingdom Chap 392 14/07/2014

Kingdom Chap 393 18/07/2014

Kingdom Chap 394 18/07/2014

Kingdom Chap 395 18/07/2014

kingdom Chap 396 24/07/2014

Kingdom Chap 397 29/07/2014

Kingdom Chap 398 04/08/2014

Kingdom Chap 399 - fix 19/08/2014

Kingdom Chap 400 25/08/2014

Kingdom Chap 401 02/09/2014

Kingdom Chap 402 02/10/2014

Kingdom Chap 403 02/10/2014

Kingdom Chap 404 02/10/2014

Kingdom Chap 405 08/10/2014

kingdom Chap 406 13/10/2014

kingdom Chap 407 21/10/2014

kingdom Chap 408 28/10/2014

Kingdom Chap 409 03/11/2014

Kingdom Chap 410 10/11/2014

Kingdom Chap 411 16/11/2014

Kingdom Chap 412 01/12/2014

Kingdom Chap 413 09/12/2014

Kingdom Chap 414 - fix 17/12/2014

Kingdom Chap 415 24/12/2014

Kingdom Chap 416 30/12/2014

Kingdom Chap 417 20/01/2015

Kingdom Chap 418 27/01/2015

Kingdom Chap 419 - fix 02/02/2015

Kingdom Chap 420 - fix 09/02/2015

Kingdom Chap 421 - fix 16/02/2015

Kingdom Chap 422 24/02/2015

Kingdom Chap 423 10/03/2015

Kingdom Chap 424 15/03/2015

Kingdom Chap 425 23/03/2015

Kingdom Chap 426 29/03/2015

Kingdom Chap 427 05/04/2015

Kingdom Chap 428 12/04/2015

Kingdom Chap 429 19/04/2015

Kingdom Chap 430 04/05/2015

Kingdom Chap 431 11/05/2015

Kingdom Chap 432 20/05/2015

Kingdom Chap 433 05/06/2015

Kingdom Chap 434 09/06/2015

Kingdom Chap 435 16/06/2015

Kingdom Chap 436 24/06/2015

Kingdom Chap 437 01/07/2015

Kingdom Chap 438 08/07/2015

Kingdom Chap 439 20/07/2015

Kingdom Chap 440 29/07/2015

Kingdom Chap 441 04/08/2015

Kingdom Chap 442 21/08/2015

Kingdom Chap 443 25/08/2015

Kingdom Chap 444 01/09/2015

Kingdom Chap 445 08/09/2015

Kingdom Chap 446 15/09/2015

Kingdom Chap 447 20/09/2015

Kingdom Chap 448 09/10/2015

Kingdom Chap 449 17/10/2015

Kingdom Chap 450 23/10/2015

Kingdom Chap 451 27/10/2015

Kingdom Chap 452 02/11/2015

Kingdom Chap 453 09/11/2015

Kingdom Chap 454 17/11/2015

Kingdom Chap 455 23/11/2015

Kingdom Chap 456 08/12/2015

Kingdom Chap 457 14/12/2015

Kingdom Chap 458 20/12/2015

Kingdom Chap 459 07/01/2016

Kingdom Chap 460 28/01/2016

Kingdom Chap 461 31/01/2016

Kingdom Chap 462 18/02/2016

Kingdom Chap 463 22/02/2016

Kingdom Chap 464 TV 01/03/2016

Kingdom Chap 465 TV 02/03/2016

Kingdom Chap 466 TV 08/03/2016

Kingdom Chap 467 TV 16/03/2016

Kingdom Chap 468 TV 20/03/2016

Kingdom Chap 469 TV 02/04/2016

Kingdom Chap 470 TV 12/04/2016

Kingdom Chap 471 TV 19/04/2016

Kingdom Chap 472 TV 25/04/2016

Kingdom Chap 473 TV 10/05/2016

Kingdom Chap 474 TV 19/05/2016

Kingdom Chap 475 TV 31/05/2016

Kingdom Chap 476 TV 04/06/2016

Kingdom Chap 477 TV 27/06/2016

Kingdom Chap 478 TV - Fixed 27/06/2016

Kingdom Chap 479 TV 27/06/2016

Kingdom Chap 480 TV 05/07/2016

Kingdom Chap 481 TV 12/07/2016

Kingdom Chap 482 TV 18/07/2016

Kingdom Chap 483 TV 01/08/2016

Kingdom Chap 484 TV 06/08/2016

Kingdom Chap 485 TV 16/08/2016

Kingdom Chap 486 TV 23/08/2016

Kingdom Chap 487 TV 09/10/2016

Kingdom Chap 488 TV 10/10/2016

Kingdom Chap 489 TV 10/10/2016

Kingdom Chap 490 TV 10/10/2016

Kingdom Chap 491 TV 14/10/2016

Kingdom Chap 492 TV 14/10/2016

Kingdom Chap 493 TV 26/10/2016

Kingdom Chap 494 TV 02/11/2016

Kingdom Chap 495 TV 06/11/2016

Kingdom Chap 496 TV 15/11/2016

Kingdom Chap 497 TV 15/11/2016

Kingdom Chap 498 TV 29/11/2016

Kingdom Chap 499 TV 19/12/2016

Kingdom Chap 500 TV 30/12/2016

Kingdom Chap 501 TV 17/01/2017

Kingdom Chap 502 TV 04/02/2017

Kingdom Chap 503 TV 04/02/2017

Kingdom Chap 504 TV 04/02/2017

Kingdom Chap 505 TV 13/02/2017

Kingdom Chap 506 TV 25/02/2017

Kingdom Chap 507 TV 25/02/2017

Kingdom Chap 508 TV 12/03/2017

Kingdom Chap 509 TV 13/03/2017

Kingdom Chap 510 TV 27/03/2017

Kingdom Chap 511 TV 28/03/2017

Kingdom Chap 512 TV 06/04/2017

Kingdom Chap 513 TV 19/04/2017

Kingdom Chap 514 TV 19/04/2017

Kingdom Chap 515 TV 10/05/2017

Kingdom Chap 516 TV 11/05/2017

Kingdom Chap 517 TV 23/05/2017

Kingdom Chap 518 TV 02/06/2017

Kingdom Chap 519 TV 12/06/2017

Kingdom Chap 520 TV 13/06/2017

Kingdom Chap 521 TV 19/06/2017

Kingdom Chap 522 TV 26/06/2017

Kingdom Chap 523 TV 03/07/2017

Kingdom Chap 524 TV 13/07/2017

Kingdom Chap 525 TV 18/07/2017

Kingdom Chap 526 TV 03/08/2017

Kingdom Chap 527 TV 16/08/2017

Kingdom Chap 528 TV 25/08/2017

Kingdom Chap 529 TV 31/08/2017

Kingdom Chap 530 TV 15/09/2017

Kingdom Chap 531 TV 15/09/2017

Kingdom Chap 532 TV 19/09/2017

Kingdom Chap 533 TV 06/10/2017

Kingdom Chap 534 TV 09/10/2017

Kingdom Chap 535 TV 29/10/2017

Kingdom Chap 536 TV 31/10/2017

Kingdom Chap 537 TV 08/11/2017

Kingdom Chap 538 TV 17/11/2017

Kingdom Chap 539 TV 23/11/2017

Kingdom Chap 540 TV 12/12/2017

Kingdom Chap 541 TV 14/12/2017

Kingdom Chap 542 TV 20/12/2017

Kingdom Chap 543 TV 02/01/2018

Kingdom Chap 544 TV 19/01/2018

Kingdom Chap 545 TV 26/01/2018

Kingdom Chap 546 TV 01/02/2018

Kingdom Chap 547 TV 12/02/2018

Kingdom Chap 548 TV 21/02/2018

Kingdom Chap 549 TV 27/02/2018

Kingdom Chap 550 TV 07/03/2018

Kingdom Chap 551 TV 14/03/2018

Kingdom Chap 552 TV 21/03/2018

Kingdom Chap 553 TV 03/04/2018

Kingdom Chap 554 TV 10/04/2018

Kingdom Chap 555 TV 18/04/2018

Kingdom Chap 556 TV 10/05/2018

Kingdom Chap 557 TV 10/05/2018

Kingdom Chap 558 TV 16/05/2018

Kingdom Chap 559 TV 29/05/2018

Kingdom Chap 559 TV 29/05/2018

Kingdom Chap 560 TV 29/05/2018

Kingdom Chap 561 TV 12/06/2018

Kingdom Chap 562 TV 21/06/2018

Kingdom Chap 563 TV 28/06/2018

Kingdom Chap 564 TV 06/07/2018

Kingdom Chap 565 TV 11/07/2018

Kingdom Chap 566 TV 18/07/2018

Kingdom Chap 567 TV 25/07/2018

Kingdom Chap 568 TV 08/08/2018

Kingdom Chap 569 TV 23/08/2018

Kingdom Chap 570 TV 29/08/2018

Kingdom Chap 571 TV 12/09/2018

Kingdom Chap 572 TV 12/09/2018

Kingdom Chap 573 TV 22/09/2018

Kingdom Chap 574 TV 26/09/2018

Kingdom Chap 575 TV 28/10/2018

Kingdom Chap 576 TV 03/11/2018

Kingdom Chap 577 TV 03/11/2018

Kingdom Chap 578 TV 03/11/2018

Kingdom Chap 579 TV 19/11/2018

Kingdom Chap 580 TV 19/11/2018

Kingdom Chap 581 TV 04/12/2018

Kingdom Chap 582 TV 17/12/2018

Kingdom Chap 583 TV 17/12/2018

Kingdom Chap 584 TV 24/12/2018

Kingdom Chap 585 TV 31/12/2018

Kingdom Chap 586 TV 23/01/2019

Kingdom Chap 587 TV 28/01/2019

Kingdom Chap 588 TV 10/02/2019

Kingdom Chap 589 TV 17/02/2019

Kingdom Chap 590 TV 24/02/2019

Kingdom Chap 591 TV 04/03/2019

Kingdom Chap 592 TV 10/03/2019

Kingdom Chap 593 TV 17/03/2019

Kingdom Chap 594 TV 03/04/2019

Kingdom Chap 595 TV 09/04/2019

Kingdom Chap 596 TV 18/04/2019

Kingdom Chap 597 TV 18/04/2019

Kingdom Chap 598 TV 07/05/2019

Kingdom Chap 599 TV 07/05/2019

Kingdom Chap 600 TV 15/05/2019

Kingdom Chap 601 TV 07/06/2019

Kingdom Chap 602 TV 07/06/2019

Kingdom Chap 603 TV 16/06/2019

Kingdom Chap 604 TV 23/06/2019

Kingdom Chap 605 TV 28/06/2019

Kingdom Chap 606 TV 07/07/2019

Kingdom Chap 607 TV 27/07/2019

Kingdom Chap 608 TV 27/07/2019

Kingdom Chap 609 TV 03/08/2019

Kingdom Chap 610 TV 10/08/2019

Kingdom Chap 611 TV 24/08/2019

Kingdom Chap 612 TV 01/09/2019

Kingdom Chap 613 TV 07/09/2019

Kingdom Chap 614 TV 21/09/2019

Kingdom Chap 615 TV 28/09/2019

Kingdom Chap 616 TV 04/10/2019

Kingdom Chap 617 TV 10/10/2019

Kingdom Chap 618 TV 19/10/2019

Kingdom Chap 619 TV 26/10/2019

Kingdom Chap 620 TV 02/11/2019

Kingdom Chap 621 TV 15/11/2019

Kingdom Chap 622 TV 23/11/2019

Kingdom Chap 623 TV 30/11/2019

Kingdom Chap 624 TV 14/12/2019

Kingdom Chap 625 TV 14/12/2019

Kingdom Chap 626 TV 21/12/2019

Kingdom Chap 627 TV 28/12/2019

Kingdom Chap 628 TV 11/01/2020

Kingdom Chap 629 TV 01/02/2020

Kingdom Chap 630 TV 08/02/2020

Kingdom Chap 631 TV 15/02/2020

Loading...
Loading...