Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Komi-san wa Komyushou Desu

Komi-san wa Komyushou Desu

9.9/10 trên tổng số 99 lượt đánh giá

Lượt xem: 640,741
Tên khác: 古見さんはコミュ症です。; Komi-san ha Komyusho Desu.
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Komi-san wa Komyushou Desu:

Chàng trai mong muốn cuộc sống giản dị và cô gái mắc chứng sợ giao tiếp với người khác, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....

Danh sách chương

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 001 20/01/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 002 20/01/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 003 20/01/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 004 20/01/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 005 02/02/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 006 14/02/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 007 18/02/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 008 10/03/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 009 10/03/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 010 14/03/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 011 19/05/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 012 07/06/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 013 01/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 014.1 01/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 014.2 01/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 015 05/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 016 26/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 017 26/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 018 26/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 019 26/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 020 26/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 021 29/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 022 29/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 023 29/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 024 29/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 025 29/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 026 30/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 027 30/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 028 30/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 029 30/07/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 030 01/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 031 01/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 032 01/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 033 06/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 034 06/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 035 06/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 036 09/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 037 09/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 038 09/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 039 11/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 040 15/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 041 15/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 042 15/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 043 21/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 044 21/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 045 24/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 046 25/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 047 30/08/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 048 03/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 049 06/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 050 11/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 051 18/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 052 18/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 053 18/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 054 20/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 055 24/09/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 056 02/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 057 04/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 058 06/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 059 09/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 060 11/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 061 26/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 062 29/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 063 29/10/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 064 04/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 065 12/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 066 12/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 067 14/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 068 16/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 069 16/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 070 18/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 071 18/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 072 20/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 073 27/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 074 27/11/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 075 03/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 076 03/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 077 04/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 078 04/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 079 10/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 080 13/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 081 14/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 082 14/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 083 15/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 084 20/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 085 21/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 086 21/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 087 22/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 088 28/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 089 28/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 089.5 - OMAKE 29/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 090 31/12/2017

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 091 09/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 092 09/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 093 21/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 094 21/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 095 22/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 096 22/01/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 097 12/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 098 13/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 099 13/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 100 14/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 101 14/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 102 15/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 103 16/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 104 20/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 105 20/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 106 20/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 107 20/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 108 27/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 109 28/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 110 28/02/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 111 04/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 112 04/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 113 06/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 113.5 10/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 114 11/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 115 18/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 116 18/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 117 18/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 118 25/03/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 119 02/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 120 03/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 121 29/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 122 29/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 123 29/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 124 29/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 125 29/04/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 126 06/05/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 127 06/05/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 128 07/05/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 129 18/05/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 130 21/05/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 131 12/06/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 132 12/06/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 133 12/06/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 134 10/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 135 10/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 136 10/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 137 10/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 138 10/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 139 13/07/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 140 03/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 141 03/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 142 06/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 143 06/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 144 08/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 145 10/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 145.5 12/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 146 14/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 147 14/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 148 14/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 149 16/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 150 18/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 151 22/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 152 22/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 153 24/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 154 24/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 155 27/08/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 156 17/09/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 157 17/09/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 158 17/09/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 159 03/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 160 03/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 161 08/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 162 08/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 163 08/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 164 21/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 165 21/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 166 21/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 167 22/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 168 22/10/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 169 16/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 170 16/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 171 16/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 172 16/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 173 16/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 174 20/12/2018

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 175 14/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 176 14/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 177 14/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 178 18/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 179 20/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 180 25/01/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 181 05/02/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 182 13/02/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 183 26/03/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 184 26/03/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 185 26/03/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 186 27/03/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 187 27/03/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 188 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 189 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 190 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 191 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 192 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 193 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 194 23/04/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 195 06/06/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 196 12/06/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 196.2 16/06/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 197 30/06/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 198 30/06/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 199 03/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 200 04/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 201 10/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 202 10/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 203 10/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 204 10/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 205 10/07/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 206 07/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 207 07/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 208 07/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 209 07/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 210 07/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 211 13/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 212 13/08/2019

Komi-san wa Komyushou Desu Chap 213 13/08/2019

Loading...
Loading...