Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

0/10 trên tổng số 0 lượt đánh giá

Lượt xem: 20,957
Tên khác: Vương Phi Kiêu Ngạo: Vương Gia Khó Tính Muốn Được Nuông Chiều
Thể loại: Manhua, Romance, Harem, Drama
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nguồn truyện: Tổng hợp
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

 

Danh sách chương

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 000 08/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 001 08/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 002 08/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 003 08/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 004 10/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 005 11/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 006 13/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 007 18/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 008 21/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 009 25/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 010 28/09/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 011 09/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 012 15/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 012 17/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 013 17/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 014 19/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 015 24/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 016 27/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 017 30/10/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 018 02/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 019 06/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 020 09/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 021 13/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 022 16/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 023 20/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 024 23/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 025 28/11/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 026 01/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 027 04/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 028 09/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 029 12/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 030 16/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 031 18/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 032 21/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 033 26/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 034 30/12/2019

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 035 04/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 036 05/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 037 08/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 038 11/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 039 16/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 040 23/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 041 25/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 042 25/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 043 28/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 044 29/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 045 30/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 046 30/01/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 047 06/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 048 08/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 049 09/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 050 12/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 051 15/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 052 21/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 053 26/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 054 26/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 055 29/02/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 056 05/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 057 07/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 058 14/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 059 14/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 059 18/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 060 18/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 061 21/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 062 25/03/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 063 04/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 064 08/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 065 15/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 066 15/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 067 15/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 068 25/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 069 25/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 070 29/04/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 071 03/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 072 06/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 073 13/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 074 13/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 075 16/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 076 20/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 077 24/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 078 27/05/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 079 10/06/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 079.5 10/06/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 080 06/07/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 080.2 07/07/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 081 08/07/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 082 09/07/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 083 11/07/2020

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng Chap 084 12/07/2020

Loading...
Loading...