Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

9.7/10 trên tổng số 134 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,246,680
Tên khác: Linh Kiếm Tôn
Thể loại: Manhua, Fantasy
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Blogtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Linh Kiếm Tôn:

Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Danh sách chương

Linh Kiếm Tôn Chap 001 02/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 002 02/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 003 03/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 004 04/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 005 05/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 006 05/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 007 06/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 008 07/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 009 07/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 010 08/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 011 08/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 012 10/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 013 11/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 014 11/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 015 11/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 016 12/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 017 13/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 018 13/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 019 14/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 020 15/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 021 16/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 022 17/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 023 17/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 024 18/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 025 20/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 026 20/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 027 21/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 028 22/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 029 25/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 030 25/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 031 26/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 032 28/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 033 28/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 034 30/12/2017

Linh Kiếm Tôn Chap 035 02/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 036 03/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 037 05/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 038 07/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 039 09/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 040 12/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 041 13/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 042 15/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 043 17/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 044 19/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 045 21/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 046 24/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 047 26/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 048 28/01/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 049 01/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 050 01/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 051 03/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 052 07/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 053 09/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 054 11/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 055 20/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 056 23/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 057 25/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 058 28/02/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 059 02/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 060 03/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 061 05/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 062 09/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 063 13/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 064 14/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 065 17/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 066 21/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 067 24/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 068 27/03/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 069 04/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 070 07/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 071 10/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 072 13/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 073 19/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 074 19/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 075 23/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 076 25/04/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 077 01/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 078 01/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 079 09/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 080 12/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 081 14/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 082 16/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 083 17/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 084 21/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 085 22/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 086 28/05/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 087 10/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 088 10/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 089 10/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 090 10/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 091 17/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 092 19/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 093 20/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 094 26/06/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 095 01/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 096 03/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 097 05/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 098 08/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 099 12/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 100 15/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 101 17/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 102 20/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 103 26/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 104 28/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 105 29/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 106 31/07/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 107 04/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 108 08/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 109 11/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 110 17/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 111 21/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 112 23/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 114 29/08/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 115 04/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 116 06/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 117 09/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 118 13/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 119 15/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 120 20/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 121 23/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 122 25/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 123 30/09/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 124 13/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 125 14/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 126 15/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 127 22/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 128 22/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 129 22/10/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 130 04/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 131 05/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 132 06/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 133 07/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 134 16/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 135 17/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 136 18/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 137 28/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 138 29/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 139 30/11/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 140 06/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 141 07/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 142 08/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 143 29/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 144 30/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 145 31/12/2018

Linh Kiếm Tôn Chap 146 01/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 147 13/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 148 14/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 149 16/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 150 18/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 151 20/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 152 22/01/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 153 10/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 154 11/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 155 20/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 156 20/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 157 22/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 158 24/02/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 159 08/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 160 10/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 160 10/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 161 12/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 162 14/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 163 16/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 164 18/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 165 20/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 166 21/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 167 23/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 168 28/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 169 30/03/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 170 04/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 171 06/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 172 09/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 173 10/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 174 18/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 175 20/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 176 22/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 177 24/04/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 178 02/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 179 04/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 180 08/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 181 10/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 182 12/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 183 17/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 184 19/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 185 21/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 186 22/05/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 187 02/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 188 04/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 189 06/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 190 08/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 191 12/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 192 27/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 193 29/07/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 194 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 195 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 196 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 197 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 198 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 199 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 200 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 201 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 202 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 203 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 204 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 205 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 206 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 207 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 208 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 209 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 210 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 211 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 212 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 213 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 214 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 215 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 216 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 217 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 218 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 219 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 220 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 221 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 222 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 223 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 224 01/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 225 03/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 226 21/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 227 23/09/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 228 06/10/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 229 23/10/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 229 23/10/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 230 28/10/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 231 30/10/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 232 02/11/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 233 07/11/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 234 15/11/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 235 02/12/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 236 02/12/2019

Linh Kiếm Tôn Chap 237 08/01/2020

Linh Kiếm Tôn Chap 238 10/01/2020

Linh Kiếm Tôn Chap 239 12/01/2020

Linh Kiếm Tôn Chap 240 14/01/2020

Loading...
Loading...