Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

9.6/10 trên tổng số 79 lượt đánh giá

Lượt xem: 965,378
Tên khác: Đấu La Đại Lục 3
Thể loại: Manhua, Shounen, Martial Arts, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Vương Truyền Thuyết:

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!

 
Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . 
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Danh sách chương

Long Vương Truyền Thuyết Chap 001 22/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 002 22/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 003 22/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 004 22/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 005 23/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 006 26/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 007 27/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 008 30/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 009 30/06/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 010 08/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 011 11/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 012 12/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 013 17/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 014 17/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 015 17/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 016 21/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 017 25/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 018 27/07/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 019 04/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 020 04/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 021 06/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 022 09/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 023 14/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 024 19/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 025 22/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 026 23/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 027 26/08/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 028 06/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 029 10/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 030 10/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 031 10/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 032 16/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 033 19/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 034 24/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 035 26/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 036 30/09/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 037 06/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 038 07/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 039 09/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 040 14/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 041 22/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 042 29/10/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 043 04/11/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 044 18/11/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 045 18/11/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 046 26/11/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 047 02/12/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 048 10/12/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 049 16/12/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 050 23/12/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 051 30/12/2016

Long Vương Truyền Thuyết Chap 052 06/01/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 053 13/01/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 054 21/01/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 055 06/02/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 056 12/02/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 057 17/02/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 058 06/03/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 059 08/03/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 060 10/03/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 061 20/03/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 062 27/03/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 063 06/04/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 064 13/04/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 064.5 22/05/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 065 22/05/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 066 03/06/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 067 04/06/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 068 23/06/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 069 14/07/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 070 16/10/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 071 20/10/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 072 13/11/2017

Long Vương Truyền Thuyết Chap 073 27/01/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 074 23/02/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 075 27/02/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 076 01/03/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 077 14/03/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 078 19/03/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 079 29/03/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 080 22/04/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 081 03/05/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 082 21/05/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 083 24/05/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 084 28/05/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 085 11/06/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 086 20/06/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 087 05/07/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 088 12/07/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 089 20/07/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 090 25/08/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 091 01/09/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 092 08/09/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 093 15/09/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 094 28/09/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 095 07/10/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 096 12/10/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 097 28/10/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 098 04/11/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 099 24/11/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 100 03/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 101 04/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 102 09/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 103 10/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 104 23/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 105 25/12/2018

Long Vương Truyền Thuyết Chap 106 08/01/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 107 10/01/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 108 22/01/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 109 24/01/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 110 04/02/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 111 04/02/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 112 17/03/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 113 20/03/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 114 01/04/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 115 03/04/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 116 16/04/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 118 18/04/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 119 03/05/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 120 11/06/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 121 13/06/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 122 28/06/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 123 28/06/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 124 12/07/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 125 14/07/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 126 03/08/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 127 05/08/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 128 20/08/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 129 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 130 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 131 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 132 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 133 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 134 03/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 135 04/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 136 08/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 137 08/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 138 10/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 139 12/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 140 14/09/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 141 06/10/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 142 06/10/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 143 09/10/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 144 16/10/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 145 25/10/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 146 16/12/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 147 18/12/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 148 20/12/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 149 24/12/2019

Long Vương Truyền Thuyết Chap 150 10/01/2020

Loading...
Loading...