Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thất Tông Tội

Thất Tông Tội

9.6/10 trên tổng số 1,848 lượt đánh giá

Lượt xem: 9,076,674
Tên khác: Nanatsu no Taizai, Thất Hình Đại Tội; THẤT ĐẠI ÁC NHÂN, Hiệp Sĩ Thánh Chiến
Thể loại: Shounen, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Suzuki Nakaba
Nguồn truyện: BHH Scanlations
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thất Tông Tội:

"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "thất đại ác nhân" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm "thất đại ác nhân", các "hiệp sĩ thánh chiến" sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.

Danh sách chương

Nanatsu no Taizai Chap 001 20/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 002 20/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 003 20/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 004 22/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 005 22/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 006 23/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 007 23/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 008 24/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 009 24/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 010 24/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 011 25/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 012 25/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 013 25/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 014 25/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 015 26/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 016 26/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 017 27/02/2013

Nanatsu no Taizai Chap 018 06/03/2013

Nanatsu no Taizai Chap 019 25/03/2013

Nanatsu no Taizai Chap 019.5 25/03/2013

Nanatsu no Taizai Chap 020 27/03/2013

Nanatsu no Taizai Chap 021 30/03/2013

Nanatsu no Taizai Chap 022 08/04/2013

Nanatsu no Taizai Chap 023 10/04/2013

Nanatsu no Taizai Chap 024 05/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 025 05/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 025.5 05/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 026 10/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 027 12/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 028 15/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 029 22/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 030 28/05/2013

Nanatsu no Taizai Chap 031 04/06/2013

Nanatsu no Taizai Chap 032 12/06/2013

Nanatsu no Taizai Chap 033 19/06/2013

Nanatsu no Taizai Chap 034 25/06/2013

Nanatsu no Taizai Chap 035 02/07/2013

Nanatsu no Taizai Chap 036 09/07/2013

Nanatsu no Taizai Chap 037 14/07/2013

Nanatsu no Taizai Chap 038 23/07/2013

Nanatsu no Taizai Chap 039 31/07/2013

Nanatsu no Taizai Chap 040 06/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 041 06/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 041.5 10/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 041.6 26/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 042 26/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 043 27/08/2013

Nanatsu no Taizai Chap 044 04/09/2013

Nanatsu no Taizai Chap 045 - fixed 13/09/2013

Nanatsu no Taizai Chap 046 16/09/2013

Nanatsu no Taizai Chap 047 23/09/2013

Nanatsu no Taizai Chap 048 01/10/2013

Nanatsu no Taizai Chap 049 07/10/2013

Nanatsu no Taizai Chap 050 14/10/2013

Nanatsu no Taizai Chap 051 27/10/2013

Nanatsu no Taizai Chap 052 30/10/2013

Nanatsu no Taizai Chap 053 02/11/2013

Nanatsu no Taizai Chap 054 11/11/2013

Nanatsu no Taizai Chap 055 18/11/2013

Nanatsu no Taizai Chap 056 26/11/2013

Nanatsu no Taizai Chap 057 01/12/2013

Nanatsu no Taizai Chap 058 25/12/2013

Nanatsu no Taizai Chap 059 25/12/2013

Nanatsu no Taizai Chap 060 01/01/2014

Nanatsu no Taizai Chap 060.5 10/01/2014

Nanatsu no Taizai Chap 061 12/01/2014

Nanatsu no Taizai Chap 062 20/01/2014

Nanatsu no Taizai Chap 063 27/01/2014

Nanatsu no Taizai Chap 064 04/02/2014

Nanatsu no Taizai Chap 065 10/02/2014

Nanatsu no Taizai Chap 066 18/02/2014

Nanatsu no Taizai Chap 067 25/02/2014

Nanatsu no Taizai Chap 067.5 26/02/2014

Nanatsu no Taizai Chap 068 05/03/2014

Nanatsu no Taizai Chap 069 18/03/2014

Nanatsu no Taizai Chap 070 23/03/2014

Nanatsu no Taizai Chap 071 31/03/2014

Nanatsu no Taizai Chap 072 03/04/2014

Nanatsu no Taizai Chap 073 15/04/2014

Nanatsu no Taizai Chap 073.5 21/04/2014

Nanatsu no Taizai Chap 074 22/04/2014

Nanatsu no Taizai Chap 075 - fixed 03/05/2014

Nanatsu no Taizai Chap 076 31/05/2014

Nanatsu no Taizai Chap 077 31/05/2014

Nanatsu no Taizai Chap 078 31/05/2014

Nanatsu no Taizai Chap 079 04/06/2014

Nanatsu no Taizai Chap 080 09/06/2014

Nanatsu no Taizai Chap 081 16/06/2014

Nanatsu no Taizai Chap 082 22/06/2014

Nanatsu no Taizai Chap 082.5 25/06/2014

Nanatsu no Taizai Chap 083 03/07/2014

Nanatsu no Taizai Chap 084 11/07/2014

Nanatsu no Taizai Chap 085 15/07/2014

Nanatsu no Taizai Chap 086 21/07/2014

Nanatsu no Taizai Chap 087 31/07/2014

Nanatsu no Taizai Chap 088 05/08/2014

Nanatsu no Taizai Chap 089 17/08/2014

Nanatsu no Taizai Chap 090 27/08/2014

Nanatsu no Taizai Chap 091 05/09/2014

Nanatsu no Taizai Chap 092 14/09/2014

Nanatsu no Taizai Chap 093 21/09/2014

Nanatsu no Taizai Chap 094 28/09/2014

Nanatsu no Taizai Chap 095 03/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 096 06/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 097 09/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 098 14/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 098.1 29/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 099 25/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 100 31/10/2014

Nanatsu no Taizai Chap 101 05/11/2014

Nanatsu no Taizai Chap 102 07/11/2014

Nanatsu no Taizai Chap 103 15/11/2014

Nanatsu no Taizai Chap 104 21/11/2014

Nanatsu no Taizai Chap 105 25/11/2014

Nanatsu no Taizai Chap 106 05/12/2014

Nanatsu no Taizai Chap 107 10/12/2014

Nanatsu no Taizai Chap 108 28/12/2014

Nanatsu no Taizai Chap 109 - fix 07/01/2015

Nanatsu no Taizai Chap 110 - fix 20/01/2015

Nanatsu no Taizai Chap 111 26/01/2015

Nanatsu no Taizai Chap 112 - fix 30/01/2015

Nanatsu no Taizai Chap 112.5 23/02/2015

Nanatsu no Taizai Chap 113 10/02/2015

Nanatsu no Taizai Chap 114 - fix 17/02/2015

Nanatsu no Taizai Chap 115 - fix 25/02/2015

Nanatsu no Taizai Chap 116 10/03/2015

Nanatsu no Taizai Chap 117 10/03/2015

Nanatsu no Taizai Chap 118 16/03/2015

Nanatsu no Taizai Chap 119 24/03/2015

Nanatsu no Taizai Chap 119.5 TV - fix 29/03/2015

Nanatsu no Taizai Chap 120 01/04/2015

Nanatsu no Taizai Chap 121 08/04/2015

Nanatsu no Taizai Chap 122 18/04/2015

Nanatsu no Taizai Chap 123 27/04/2015

Nanatsu no Taizai Chap 124 29/04/2015

Nanatsu no Taizai Chap 125 05/06/2015

Nanatsu no Taizai Chap 126 05/06/2015

Nanatsu no Taizai Chap 126.2 25/06/2015

Nanatsu no Taizai Chap 127 25/06/2015

Nanatsu no Taizai Chap 128 06/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 129 06/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 130 07/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 131 08/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 132 10/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 133 12/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 134 14/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 135 17/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 136 18/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 137 25/08/2015

Nanatsu no Taizai Chap 138 03/09/2015

Nanatsu no Taizai Chap 139 10/09/2015

Nanatsu no Taizai Chap 140 19/09/2015

Nanatsu no Taizai Chap 141 22/09/2015

Nanatsu no Taizai Chap 142 06/10/2015

Nanatsu no Taizai Chap 143 12/10/2015

Nanatsu no Taizai Chap 144 17/10/2015

Nanatsu no Taizai Chap 145 17/10/2015

Nanatsu no Taizai Chap 145.5 18/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 146 04/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 147 05/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 148 07/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 149 TV 10/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 150 TV 17/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 151 TV 26/11/2015

Nanatsu no Taizai Chap 152 TV 01/12/2015

Nanatsu no Taizai Chap 153 TV 08/12/2015

Nanatsu no Taizai Chap 154 TV 21/12/2015

Nanatsu no Taizai Chap 155 TV 05/01/2016

Nanatsu no Taizai Chap 156 TV 19/01/2016

Nanatsu no Taizai Chap 157 TV 19/01/2016

Nanatsu no Taizai Chap 158 TV 29/01/2016

Nanatsu no Taizai Chap 159 TV 22/02/2016

Nanatsu no Taizai Chap 160 TV 18/02/2016

Nanatsu no Taizai Chap 161 TV 18/02/2016

Nanatsu no Taizai Chap 162 TV 18/02/2016

Nanatsu no Taizai Chap 163 15/03/2016

Nanatsu no Taizai Chap 164 TV 18/03/2016

Nanatsu no Taizai Chap 165 TV 18/03/2016

Nanatsu no Taizai Chap 166 TV 21/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 167 TV 21/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 168 TV 21/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 169 TV 25/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 170 TV 26/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 171 TV 27/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 172 TV 29/04/2016

Nanatsu no Taizai Chap 173 16/05/2016

Nanatsu no Taizai Chap 174 TV 16/05/2016

Nanatsu no Taizai Chap 175 27/05/2016

Nanatsu no Taizai Chap 176 04/06/2016

Nanatsu no Taizai Chap 177 10/06/2016

Nanatsu no Taizai Chap 178 17/06/2016

Nanatsu no Taizai Chap 179 24/06/2016

Nanatsu no Taizai Chap 180 24/06/2016

Nanatsu no Taizai Chap 181 01/07/2016

Nanatsu no Taizai Chap 182 07/07/2016

Nanatsu no Taizai Chap 183 21/07/2016

Nanatsu no Taizai Chap 184 21/07/2016

Nanatsu no Taizai Chap 185 01/08/2016

Nanatsu no Taizai Chap 186 04/08/2016

Nanatsu no Taizai Chap 187 TV 15/08/2016

Nanatsu no Taizai Chap 188 TV 26/08/2016

Nanatsu no Taizai Chap 189 TV 02/09/2016

Nanatsu no Taizai Chap 190 TV 08/09/2016

Nanatsu no Taizai Chap 191 TV 16/09/2016

Nanatsu no Taizai Chap 192 TV 26/09/2016

Nanatsu no Taizai Chap 193 TV 01/10/2016

Nanatsu no Taizai Chap 194 TV 10/10/2016

Nanatsu no Taizai Chap 195 TV 14/10/2016

Nanatsu no Taizai Chap 196 TV 21/10/2016

Nanatsu no Taizai Chap 197 TV 29/10/2016

Nanatsu no Taizai Chap 198 TV 10/11/2016

Nanatsu no Taizai Chap 199 TV 22/11/2016

Nanatsu no Taizai Chap 200 TV 29/11/2016

Nanatsu no Taizai Chap 201 TV 05/12/2016

Nanatsu no Taizai Chap 201.1 TV 12/12/2016

Nanatsu no Taizai Chap 201.2 TV 17/12/2016

Nanatsu no Taizai Chap 201.3 TV 03/01/2017

Nanatsu no Taizai Chap 201.4 TV 13/01/2017

Nanatsu no Taizai Chap 202 TV 16/01/2017

Nanatsu no Taizai Chap 202.1 TV 25/01/2017

Nanatsu no Taizai Chap 203 04/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 203.1 04/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 204 10/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 205 13/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 206 20/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 207 24/02/2017

Nanatsu no Taizai Chap 208 06/03/2017

Nanatsu no Taizai Chap 209 13/03/2017

Nanatsu no Taizai Chap 210 20/03/2017

Nanatsu no Taizai Chap 211 23/03/2017

Nanatsu no Taizai Chap 211.5 03/04/2017

Nanatsu no Taizai Chap 212 10/04/2017

Nanatsu no Taizai Chap 213 15/04/2017

Nanatsu no Taizai Chap 214 25/04/2017

Nanatsu no Taizai Chap 215 28/04/2017

Nanatsu no Taizai Chap 216 11/05/2017

Nanatsu no Taizai Chap 217 19/05/2017

Nanatsu no Taizai Chap 218 25/05/2017

Nanatsu no Taizai Chap 219 02/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 219.5 02/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 220 TV 09/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 221 16/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 222 24/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 223 30/06/2017

Nanatsu no Taizai Chap 224 10/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap 225 21/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap 226 27/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap 227 28/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap 228 03/08/2017

Nanatsu no Taizai Chap 229 08/08/2017

Nanatsu no Taizai Chap 230 29/08/2017

Nanatsu no Taizai Chap 231 30/08/2017

Nanatsu no Taizai Chap 232 30/08/2017

Nanatsu no Taizai Chap 233 06/09/2017

Nanatsu no Taizai Chap 234 21/09/2017

Nanatsu no Taizai Chap 235 25/09/2017

Nanatsu no Taizai Chap 236 RAW 26/09/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237 06/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.1 - Extra 1 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.2 - Extra 2 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.3 - Extra 3 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.4 - Extra 4 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.5 - Extra 5 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 237.6 - Extra 6 16/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 238 25/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 239 25/10/2017

Nanatsu no Taizai Chap 240 07/11/2017

Nanatsu no Taizai Chap 241 13/11/2017

Nanatsu no Taizai Chap 242 13/11/2017

Nanatsu no Taizai Chap 243 22/11/2017

Nanatsu no Taizai Chap 244 27/11/2017

Nanatsu no Taizai Chap 245 15/12/2017

Nanatsu no Taizai Chap 246 15/12/2017

Nanatsu no Taizai Chap 247 15/12/2017

Nanatsu no Taizai Chap 248 06/01/2018

Nanatsu no Taizai Chap 249 16/01/2018

Nanatsu no Taizai Chap 250 30/01/2018

Nanatsu no Taizai Chap 251 31/01/2018

Nanatsu no Taizai Chap 252 12/02/2018

Nanatsu no Taizai Chap 253 12/02/2018

Nanatsu no Taizai Chap 254 28/02/2018

Nanatsu no Taizai Chap 255 28/02/2018

Nanatsu no Taizai Chap 256 05/03/2018

Nanatsu no Taizai Chap 257 12/03/2018

Nanatsu no Taizai Chap 258 20/03/2018

Nanatsu no Taizai Chap 259 01/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 260 17/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 261 17/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 262 17/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 263 23/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 264 26/04/2018

Nanatsu no Taizai Chap 265 14/05/2018

Nanatsu no Taizai Chap 266 21/05/2018

Nanatsu no Taizai Chap 267 28/05/2018

Nanatsu no Taizai Chap 268 28/05/2018

Nanatsu no Taizai Chap 269 11/06/2018

Nanatsu no Taizai Chap 270 11/06/2018

Nanatsu no Taizai Chap 271 18/06/2018

Nanatsu no Taizai Chap 272 25/06/2018

Nanatsu no Taizai Chap 273 09/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 274 10/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 275 18/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 275.5 25/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 275.6 31/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 275.7 31/07/2018

Nanatsu no Taizai Chap 276 07/08/2018

Nanatsu no Taizai Chap 277 08/08/2018

Nanatsu no Taizai Chap 278 25/08/2018

Nanatsu no Taizai Chap 279 28/08/2018

Nanatsu no Taizai Chap 280 12/09/2018

Nanatsu no Taizai Chap 281 12/09/2018

Nanatsu no Taizai Chap 282 22/09/2018

Nanatsu no Taizai Chap 283 02/10/2018

Nanatsu no Taizai Chap 284 17/10/2018

Nanatsu no Taizai Chap 285 17/10/2018

Nanatsu no Taizai Chap 286 22/10/2018

Nanatsu no Taizai Chap 287 04/11/2018

Nanatsu no Taizai Chap 288 09/11/2018

Nanatsu no Taizai Chap 289 13/11/2018

Nanatsu no Taizai Chap 290 20/11/2018

Nanatsu no Taizai Chap 291 27/11/2018

Nanatsu no Taizai Chap 292 04/12/2018

Nanatsu no Taizai Chap 293 02/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 294 02/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 295 10/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 296 16/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 297 24/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 298 31/01/2019

Nanatsu no Taizai Chap 299 07/02/2019

Nanatsu no Taizai Chap 300 14/02/2019

Nanatsu no Taizai Chap 301 21/02/2019

Nanatsu no Taizai Chap 302 07/03/2019

Nanatsu no Taizai Chap 303 19/03/2019

Nanatsu no Taizai Chap 304 26/03/2019

Nanatsu no Taizai Chap 305 29/03/2019

Nanatsu no Taizai Chap 306 03/04/2019

Nanatsu no Taizai Chap 307 23/04/2019

Nanatsu no Taizai Chap 308 24/04/2019

Nanatsu no Taizai Chap 309 13/05/2019

Nanatsu no Taizai Chap 310 16/05/2019

Nanatsu no Taizai Chap 311 29/05/2019

Nanatsu no Taizai Chap 312 05/06/2019

Nanatsu no Taizai Chap 313 10/06/2019

Nanatsu no Taizai Chap 314 19/06/2019

Nanatsu no Taizai Chap 315 20/06/2019

Nanatsu no Taizai Chap 316 02/07/2019

Nanatsu no Taizai Chap 317 08/07/2019

Nanatsu no Taizai Chap 318 15/07/2019

Nanatsu no Taizai Chap 319 22/07/2019

Nanatsu no Taizai Chap 320 24/07/2019

Nanatsu no Taizai Chap 321 01/08/2019

Nanatsu no Taizai Chap 322 20/08/2019

Nanatsu no Taizai Chap 323 27/08/2019

Nanatsu no Taizai Chap 324 04/09/2019

Nanatsu no Taizai Chap 325 05/09/2019

Nanatsu no Taizai Chap 326 22/09/2019

Nanatsu no Taizai Chap 327 01/10/2019

Nanatsu no Taizai Chap 328 21/10/2019

Nanatsu no Taizai Chap 329 28/10/2019

Nanatsu no Taizai Chap 330 04/11/2019

Nanatsu no Taizai Chap 331 05/11/2019

Nanatsu no Taizai Chap 332 14/11/2019

Nanatsu no Taizai Chap 333 20/11/2019

Nanatsu no Taizai Chap 334 27/11/2019

Nanatsu no Taizai Chap 335 11/12/2019

Nanatsu no Taizai Chap 336 18/12/2019

Nanatsu no Taizai Chap 337 27/12/2019

Nanatsu no Taizai Chap 338 13/01/2020

Nanatsu no Taizai Chap 339 03/02/2020

Nanatsu no Taizai Chap 340 05/02/2020

Nanatsu no Taizai Chap 341 12/02/2020

Nanatsu no Taizai Chap 342 RAW 19/02/2020

Nanatsu no Taizai Chap Extra TA 28/09/2016

Nanatsu no Taizai Chap Extra Vol 3 10/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap Extra Vol 4 10/07/2017

Nanatsu no Taizai Chap Extra Vol 5 10/07/2017

Loading...
Loading...