Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Onepunch-man (ONE)

Onepunch-man (ONE)

8/10 trên tổng số 128 lượt đánh giá

Lượt xem: 615,339
Tên khác: Onepunch-man (ONE)
Thể loại: Shounen, Sci-Fi, Fantasy, Comedy, Action
Tác giả: ONE
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Onepunch-man (ONE):

Onepunch-man bản webcomic của ONE Tiến độ: 3 ngày / 1 chap, có thể nhanh chậm tùy hứng, dự kiến nửa năm nữa bắt kịp bản đẹp... “dự kiến” =.= 

 

Danh sách chương

Onepunch-man (ONE) chap 001 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 002 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 003 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 004 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 005 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 006 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 007 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 008 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 009 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 010 11/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 011 12/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 012 14/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 013 14/01/2016

Onepunch-man (ONE) chap 014 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 015 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 016 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 017 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 018 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 019 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 020 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 021 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 022 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 023 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 024 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 025 27/04/2016

Onepunch-man (ONE) chap 026 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 027 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 028 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 029 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 030 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 031 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 032 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 033 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 034 20/10/2016

Onepunch-man (ONE) chap 035 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 036 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 037 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 038 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 039 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 040 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 041 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 042 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 043 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 044 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 045 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 046 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 047 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 048 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 049 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 050 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 051 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 052 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 053 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 054 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 055 02/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 055.2 03/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 055.3 03/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 056 03/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 057 04/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 058 04/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 059 06/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 060.1 06/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 060.2 07/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 061 08/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 062 09/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 063 23/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 064 23/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 065 24/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 066 24/02/2017

Onepunch-man (ONE) chap 067 06/03/2017

Onepunch-man (ONE) chap 068 09/03/2017

Onepunch-man (ONE) chap 069 19/03/2017

Onepunch-man (ONE) chap 070 04/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 071 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 072 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 073 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 074 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 075 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 076 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 077 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 078 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 079 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 080 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 081 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 082 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 083 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 084 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 085 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 086 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 087 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 088 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 089 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 090 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 091 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 092 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 093 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 094 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 095 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 096 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 097 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 098 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 099 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 100 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 101 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 102 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 103 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 104 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 105 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 106 10/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 106.5 11/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 107 12/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 108 14/04/2017

Onepunch-man (ONE) chap 109 18/04/2017

Loading...
Loading...