Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
SHOKURYOU JINRUI

SHOKURYOU JINRUI

8.7/10 trên tổng số 42 lượt đánh giá

Lượt xem: 549,801
Tên khác: SHOKURYOU JINRUI
Thể loại: Manga, Horror
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: dammetruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

SHOKURYOU JINRUI:

Khi 1 phần nhân loại bị 1 phần nhân loại biến thành thức ăn.....

Danh sách chương

SHOKURYOU JINRUI Chap 001 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 002 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 003 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 004 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 005 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 006 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 007 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 008 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 009 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 010 28/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 011 29/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 012 30/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 013 31/03/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 014 27/06/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 015 27/06/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 016 28/06/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 017 30/06/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 018 04/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 019 05/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 020 07/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 021 09/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 022 11/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 023 12/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 023.5 19/07/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 024 26/11/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 025 28/11/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 026 04/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 027 06/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 028 06/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 029 11/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 030 11/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 031 12/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 032 17/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 033 18/12/2017

SHOKURYOU JINRUI Chap 034 02/05/2018

SHOKURYOU JINRUI Chap 035 03/05/2018

SHOKURYOU JINRUI Chap 036 06/05/2018

SHOKURYOU JINRUI Chap 037 05/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 038 07/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 039 08/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 040 08/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 041 12/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 042 12/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 043 12/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 044 12/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 045 13/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 046 16/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 047 17/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 048 18/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 049 19/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 050 20/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 051 21/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 052 22/01/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 053 18/03/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 054 14/04/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 055 21/05/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 056 05/06/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 057 23/07/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 058 26/07/2019

SHOKURYOU JINRUI Chap 059 09/08/2019

Loading...
Loading...