Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tây Du Ký Bựa

Tây Du Ký Bựa

8.8/10 trên tổng số 488 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,069,286
Tên khác: Tang Hill Burial - Journey to the West Irresponsible Anything Goes Edition
Thể loại: Manhua, Fantasy, Ecchi, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tây Du Ký Bựa:

Trở về tuổi thơ bị đục khoét với một phiên bản Tây Du Ký Bựa Ver...
Chi tiết cứ đọc sẽ biết
Cấm trẻ con, phụ nữ có thai, tim bẩm sinh,...etc hay đơn giản là không muốn tuổi thơ bị đục khoét

Danh sách chương

Tây Du Ký Bựa chap 001 29/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 002.1 29/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 002.2 29/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 003.1 30/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 003.2 30/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 004.1 30/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 004.2 31/05/2015

Tây Du Ký Bựa chap 005.1 01/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 005.2 01/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 006.1 03/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 006.2 04/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 007.1 05/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 007.2 27/06/2015

Tây Du Ký Bựa chap 008.1 09/08/2015

Tây Du Ký Bựa chap 008.2 10/08/2015

Tây Du Ký Bựa chap 009.1 03/10/2015

Tây Du Ký Bựa chap 009.2 28/10/2015

Tây Du Ký Bựa chap 010.1 12/12/2015

Tây Du Ký Bựa chap 010.2 13/12/2015

Tây Du Ký Bựa chap 011.1 18/12/2015

Tây Du Ký Bựa chap 011.2 19/12/2015

Tây Du Ký Bựa chap 012.1 17/02/2016

Tây Du Ký Bựa chap 012.2 18/02/2016

Tây Du Ký Bựa chap 013.1 24/02/2016

Tây Du Ký Bựa chap 013.2 25/02/2016

Tây Du Ký Bựa chap 014.1 11/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 014.2 11/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 015.1 23/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 015.2 23/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 016.1 24/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 016.2 25/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 017.1 25/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 017.2 26/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 018.1 27/03/2016

Tây Du Ký Bựa chap 018.2 10/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 019.1 24/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 019.2 25/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 020.1 27/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 020.2 28/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 021.1 - fix 29/05/2016

Tây Du Ký Bựa chap 021.2 01/06/2016

Tây Du Ký Bựa chap 022.1 02/06/2016

Tây Du Ký Bựa chap 022.2 09/06/2016

Tây Du Ký Bựa chap 023.1 10/06/2016

Tây Du Ký Bựa chap 023.2 14/06/2016

Tây Du Ký Bựa chap 024.1 07/08/2016

Tây Du Ký Bựa chap 024.2 08/08/2016

Tây Du Ký Bựa chap 025.1 10/08/2016

Tây Du Ký Bựa chap 025.2 26/09/2016

Tây Du Ký Bựa chap 026.1 27/09/2016

Tây Du Ký Bựa chap 026.2 29/09/2016

Tây Du Ký Bựa chap 027.1 06/10/2016

Tây Du Ký Bựa chap 027.2 23/10/2016

Tây Du Ký Bựa chap 028.1 24/10/2016

Tây Du Ký Bựa chap 028.2 19/12/2016

Tây Du Ký Bựa chap 029.1 20/12/2016

Tây Du Ký Bựa chap 029.2 21/12/2016

Tây Du Ký Bựa chap 030.1 24/12/2016

Tây Du Ký Bựa chap 031 13/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 032 13/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 033 13/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 034 21/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 035 21/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 036 21/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 037 24/01/2017

Tây Du Ký Bựa chap 038 01/02/2017

Tây Du Ký Bựa chap 039 01/02/2017

Tây Du Ký Bựa chap 040 09/03/2017

Tây Du Ký Bựa chap 041 09/03/2017

Tây Du Ký Bựa chap 042 19/03/2017

Tây Du Ký Bựa chap 043 29/05/2017

Tây Du Ký Bựa chap 044 29/05/2017

Tây Du Ký Bựa chap 045 29/05/2017

Tây Du Ký Bựa chap 046 29/05/2017

Tây Du Ký Bựa chap 047 06/07/2017

Tây Du Ký Bựa chap Bonus 13/01/2017

Loading...
Loading...