Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

9.4/10 trên tổng số 83 lượt đánh giá

Lượt xem: 732,670
Tên khác: Thần Y Đích Nữ
Thể loại: Manhua, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: A3manga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Y Đích Nữ:

1 nữ quân nhân thế kỉ 21 tinh thông Đông - Tây y thuật, võ thuật và tiễn thuật.

Trên đường làm nhiệm vụ thì cô được xuyên không về quá khứ và mang trong 1 mối thù của thân xác mới.

Nàng sẽ làm gì đây?

Danh sách chương

Thần Y Đích Nữ Chap 001 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 002 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 003 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 004 29/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 005 30/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 006 31/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 007 31/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 008 01/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 009 02/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 010 02/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 011 03/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 012 04/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 013 05/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 014 06/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 015 07/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 016 08/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 017 09/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 018 10/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 019 11/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 020 16/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 021 17/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 022 29/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 023 30/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 024 TV 12/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 025 19/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 026 26/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 027 20/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 028 20/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 029 26/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 030 03/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 031 09/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 032 16/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 033 22/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 034 30/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 035 22/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 036 22/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 037 29/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 038 06/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 039 19/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 040 19/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 041 26/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 042 02/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 043 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 044 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 045 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 046 31/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 047 19/06/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 048 19/06/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 049 12/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 050 20/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 051 26/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 052 09/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 053 16/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 054 23/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 055 30/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 056 07/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 057 13/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 058 20/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 059 26/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 060 03/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 061 17/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 062 24/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 063 31/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 064 08/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 065 14/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 066 22/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 067 29/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 068 05/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 069 12/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 070 20/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 071 02/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 072 02/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 073 09/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 074 16/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 075 23/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 076 30/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 077 06/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 078 13/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 079 22/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 080 28/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 081 08/03/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 082 14/03/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 083 21/03/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 084 27/03/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 085 03/04/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 086 11/04/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 087 18/04/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 088 24/04/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 089 02/05/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 090 09/05/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 091 15/05/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 092 22/05/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 093 29/05/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 094 12/06/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 095 12/06/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 096 19/06/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 097 26/06/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 098 03/07/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 099 10/07/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 100 17/07/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 101 24/07/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 102 31/07/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 103 04/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 104 07/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 105 10/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 106 14/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 107 17/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 108 21/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 109 24/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 110 28/08/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 111 01/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 112 04/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 113 08/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 114 11/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 115 18/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 116 18/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 117 21/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 118 26/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 119 28/09/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 120 02/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 121 05/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 122 09/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 123 13/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 124 16/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 125 24/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 126 24/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 127 27/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 128 31/10/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 129 02/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 130 06/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 131 09/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 132 15/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 133 20/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 134 22/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 135 25/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 136 27/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 137 30/11/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 138 05/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 139 07/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 140 11/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 141 15/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 142 18/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 143 21/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 144 25/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 145 29/12/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 146 01/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 147 04/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 148 08/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 149 11/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 150 16/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 151 22/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 152 24/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 153 26/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 154 31/01/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 155 04/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 156 05/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 157 09/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 158 14/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 159 17/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 160 20/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 161 28/02/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 162 04/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 163 12/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 164 15/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 165 21/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 166 24/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 167 26/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 168 26/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 169 28/03/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 170 09/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 171 09/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 172 12/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 173 15/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 174 23/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 175 26/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 176 28/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 177 29/04/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 178 13/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 179 13/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 180 17/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 181 18/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 182 22/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 183 26/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 184 27/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 185 28/05/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 186 01/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 187 02/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 188 03/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 189 07/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 190 07/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 191 10/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 192 13/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 193 15/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 194 20/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 195 22/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 196 25/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 197 28/06/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 198 04/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 199 06/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 200 09/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 201 14/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 202 16/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 203 19/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 204 23/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 205 27/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 206 30/07/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 207 02/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 208 06/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 209 10/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 210 13/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 211 17/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 212 21/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 213 24/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 214 27/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 215 30/08/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 216 03/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 217 06/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 218 10/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 219 13/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 220 17/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 221 20/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 222 25/09/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 223 01/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 224 01/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 225 04/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 226 08/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 227 11/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 228 16/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 229 18/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 230 22/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 231 25/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 232 29/10/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 233 02/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 234 05/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 235 08/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 236 12/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 237 19/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 238 19/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 239 23/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 240 27/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 241 29/11/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 242 03/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 243 07/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 244 10/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 245 13/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 246 17/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 247 20/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 248 24/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 249 27/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 250 31/12/2019

Thần Y Đích Nữ Chap 251 03/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 252 07/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 253 10/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 254 15/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 255 19/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 256 22/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 257 25/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 258 31/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 259 31/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 260 31/01/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 261 06/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 262 07/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 263 09/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 264 12/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 265 15/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 266 19/02/2020

Thần Y Đích Nữ Chap 267 21/02/2020

Loading...
Loading...