Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Dragon Next Door

The Dragon Next Door

9.8/10 trên tổng số 50 lượt đánh giá

Lượt xem: 208,366
Tên khác: Hàng Xóm Của Tôi Là Rồng
Thể loại: Seinen, Fantasy, Comedy
Tác giả: ho
Nguồn truyện: ComicVN
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Dragon Next Door:

Mời các bạn gặp anh hàng xóm của tôi - một tiểu thuyết gia, một tên đãng trí, mượn đồ rồi ỉm luôn, hắn thích chơi game MMORPGs, v...v. và cái quan trọng nhất : hắn là RỒNG.

Danh sách chương

The Dragon Next Door Chap 001 - fix 29/08/2013

The Dragon Next Door Chap 002 - fix 29/08/2013

The Dragon Next Door Chap 003 - fix 29/08/2013

The Dragon Next Door Chap 004 - fix 29/08/2013

The Dragon Next Door Chap 005 - fix 01/09/2013

The Dragon Next Door Chap 006 - fix 01/09/2013

The Dragon Next Door Chap 007 - fix 01/09/2013

The Dragon Next Door Chap 008 - fix 08/09/2013

The Dragon Next Door Chap 009 - fix 10/09/2013

The Dragon Next Door Chap 010 - fix 10/09/2013

The Dragon Next Door Chap 011 - fix 08/11/2013

The Dragon Next Door Chap 012 - fix 09/11/2013

The Dragon Next Door Chap 013 - fix 10/11/2013

The Dragon Next Door Chap 014 10/11/2013

The Dragon Next Door Chap 015 11/11/2013

The Dragon Next Door Chap 016 11/11/2013

The Dragon Next Door Chap 017 12/11/2013

The Dragon Next Door Chap 018 17/11/2013

The Dragon Next Door Chap 019 17/11/2013

The Dragon Next Door Chap 020 15/11/2013

The Dragon Next Door Chap 021 19/11/2013

The Dragon Next Door Chap 022 19/11/2013

The Dragon Next Door Chap 023 19/11/2013

The Dragon Next Door Chap 024 23/11/2013

The Dragon Next Door Chap 025 23/11/2013

The Dragon Next Door Chap 026 26/11/2013

The Dragon Next Door Chap 027 26/11/2013

The Dragon Next Door Chap 028 27/11/2013

The Dragon Next Door Chap 029 27/11/2013

The Dragon Next Door Chap 030 04/12/2013

The Dragon Next Door Chap 031 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 032 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 033 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 034 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 035 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 036 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 037 28/12/2013

The Dragon Next Door Chap 038 29/12/2013

The Dragon Next Door Chap 039 02/01/2014

The Dragon Next Door Chap 040 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 041 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 042 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 043 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 044 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 045 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 046 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 047 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 048 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 049 - fix 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 050 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 051 - fix 20/03/2014

The Dragon Next Door Chap 052 - fix 03/04/2014

The Dragon Next Door Chap 053 - fix 03/04/2014

The Dragon Next Door Chap 054 - fix 03/04/2014

The Dragon Next Door Chap 055 - fix 17/04/2014

The Dragon Next Door Chap 056 - fix 17/04/2014

The Dragon Next Door Chap 056.5 - fix 21/08/2014

The Dragon Next Door Chap 056.6 - fix 21/08/2014

The Dragon Next Door Chap 057 - fix 31/08/2014

The Dragon Next Door Chap 058 - fix 31/08/2014

The Dragon Next Door Chap 059 - fix 31/08/2014

The Dragon Next Door Chap 060 - fix 13/09/2014

The Dragon Next Door Chap 061 - fix 13/09/2014

The Dragon Next Door Chap 062 - fix 23/09/2014

The Dragon Next Door Chap 063 - fix 27/09/2014

The Dragon Next Door Chap 064 - fix 04/10/2014

The Dragon Next Door Chap 065 - fix 12/10/2014

The Dragon Next Door Chap 066 - fix 20/10/2014

The Dragon Next Door Chap 067 - fix 28/10/2014

The Dragon Next Door Chap 068 -fix 07/11/2014

The Dragon Next Door Chap 069 - fix 01/02/2015

The Dragon Next Door Chap 070 - fix 21/02/2015

The Dragon Next Door Chap 071 08/04/2015

The Dragon Next Door Chap 072 01/10/2015

The Dragon Next Door Chap 073 01/10/2015

The Dragon Next Door Chap 074 12/10/2015

The Dragon Next Door Chap 075 12/10/2015

The Dragon Next Door Chap 076 15/12/2015

The Dragon Next Door Chap 077 29/01/2016

The Dragon Next Door Chap 078 29/02/2016

The Dragon Next Door Chap 079 02/03/2016

The Dragon Next Door Chap 080 08/12/2016

The Dragon Next Door Chap 081 08/12/2016

The Dragon Next Door Chap 082 19/12/2016

The Dragon Next Door Chap 083 31/12/2016

The Dragon Next Door Chap 084 17/02/2017

The Dragon Next Door Chap 085 06/03/2017

The Dragon Next Door Chap 086 10/03/2017

The Dragon Next Door Chap 087 13/03/2017

The Dragon Next Door Chap 088 04/04/2017

The Dragon Next Door Chap 089 11/04/2017

The Dragon Next Door Chap 090 12/04/2017

The Dragon Next Door Chap 091 14/04/2017

The Dragon Next Door Chap 092 20/04/2017

The Dragon Next Door Chap 093 21/04/2017

The Dragon Next Door Chap 094 15/05/2017

The Dragon Next Door Chap 095 - END SS2 16/05/2017

Loading...
Loading...