Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Promised Neverland

The Promised Neverland

9.8/10 trên tổng số 141 lượt đánh giá

Lượt xem: 729,496
Tên khác: TẬN CÙNG CỦA SỰ GIẢ DỐI
Thể loại: Manga, Shounen, Psychological, Mystery
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: truyen.academyvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Promised Neverland:

Emma và những người bạn của cô ấy có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại một trại trẻ mồ côi. Mặc dù luật lệ ở đây rất hà khắc nhưng những người trông coi rất tốt bụng. Ở đây họ được ăn, học, chơi những trò chơi và làm những bài kiểm tra trí tuệ vô cùng khó. Trong đó, Emma, Norman, Ray là 3 người lớn tuổi tài năng nhất trong tất cả. Đến trước năm 12 tuổi, những đứa trẻ ở đây sẽ được chọn cha mẹ nuôi và rời khỏi trại trẻ. Tuy nhiên Emma và 2 người bạn thân của cô đã 11 tuổi mà vẫn chưa được sắp xếp cha mẹ nuôi. Buổi tối hôm đó, Emma và Norman phải đưa một món đồ bỏ quên cho một người em gái mới được nhận cha mẹ nuôi. Họ bắt gặp người em đó đã chết, đồng thời cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Nơi đây chỉ là một trang trại nuôi người làm thức ăn cho ác quỷ. Họ nghĩ đến ý định và lên kế hoạch bỏ trốn.

Danh sách chương

The Promised Neverland Chap 001 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 002 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 003 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 004 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 005 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 006 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 007 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 008 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 009 17/11/2016

The Promised Neverland Chap 010 20/11/2016

The Promised Neverland Chap 011 25/11/2016

The Promised Neverland Chap 012 29/11/2016

The Promised Neverland Chap 013 02/12/2016

The Promised Neverland Chap 014 10/12/2016

The Promised Neverland Chap 015 13/12/2016

The Promised Neverland Chap 016 19/12/2016

The Promised Neverland Chap 017 19/12/2016

The Promised Neverland Chap 018 22/12/2016

The Promised Neverland Chap 019 25/12/2016

The Promised Neverland Chap 019.5 26/12/2016

The Promised Neverland Chap 020 29/12/2016

The Promised Neverland Chap 020.5 27/01/2017

The Promised Neverland Chap 021 27/01/2017

The Promised Neverland Chap 022 11/02/2017

The Promised Neverland Chap 023 11/02/2017

The Promised Neverland Chap 024 13/02/2017

The Promised Neverland Chap 025 18/02/2017

The Promised Neverland Chap 026 02/03/2017

The Promised Neverland Chap 026.5 02/03/2017

The Promised Neverland Chap 027 03/03/2017

The Promised Neverland Chap 028 08/03/2017

The Promised Neverland Chap 029 12/03/2017

The Promised Neverland Chap 030 19/03/2017

The Promised Neverland Chap 031 25/03/2017

The Promised Neverland Chap 032 02/04/2017

The Promised Neverland Chap 033 12/04/2017

The Promised Neverland Chap 034 12/04/2017

The Promised Neverland Chap 035 23/04/2017

The Promised Neverland Chap 035.5 23/04/2017

The Promised Neverland Chap 036 27/04/2017

The Promised Neverland Chap 036.5 28/04/2017

The Promised Neverland Chap 037 09/05/2017

The Promised Neverland Chap 038 19/05/2017

The Promised Neverland Chap 039 06/06/2017

The Promised Neverland Chap 040 07/06/2017

The Promised Neverland Chap 041 13/06/2017

The Promised Neverland Chap 042 15/06/2017

The Promised Neverland Chap 043 27/06/2017

The Promised Neverland Chap 044 28/06/2017

The Promised Neverland Chap 045 10/07/2017

The Promised Neverland Chap 046 13/07/2017

The Promised Neverland Chap 047 21/07/2017

The Promised Neverland Chap 048 24/07/2017

The Promised Neverland Chap 049 30/07/2017

The Promised Neverland Chap 050 09/08/2017

The Promised Neverland Chap 051 22/08/2017

The Promised Neverland Chap 052 01/09/2017

The Promised Neverland Chap 053 09/09/2017

The Promised Neverland Chap 054 20/09/2017

The Promised Neverland Chap 055 03/10/2017

The Promised Neverland Chap 056 06/10/2017

The Promised Neverland Chap 057 19/11/2017

The Promised Neverland Chap 058 02/12/2017

The Promised Neverland Chap 059 11/12/2017

The Promised Neverland Chap 061 07/01/2018

The Promised Neverland Chap 062 08/01/2018

The Promised Neverland Chap 063 18/01/2018

The Promised Neverland Chap 064 20/01/2018

The Promised Neverland Chap 065 23/01/2018

The Promised Neverland Chap 066 24/01/2018

The Promised Neverland Chap 067 01/02/2018

The Promised Neverland Chap 068 05/02/2018

The Promised Neverland Chap 069 17/02/2018

The Promised Neverland Chap 070 17/02/2018

The Promised Neverland Chap 071 19/02/2018

The Promised Neverland Chap 072 01/03/2018

The Promised Neverland Chap 073 02/03/2018

The Promised Neverland Chap 074 06/03/2018

The Promised Neverland Chap 075 08/03/2018

The Promised Neverland Chap 076 19/03/2018

The Promised Neverland Chap 077 21/03/2018

The Promised Neverland Chap 078 29/03/2018

The Promised Neverland Chap 079 01/04/2018

The Promised Neverland Chap 080 12/04/2018

The Promised Neverland Chap 081 14/04/2018

The Promised Neverland Chap 082 18/04/2018

The Promised Neverland Chap 083 04/05/2018

The Promised Neverland Chap 084 12/05/2018

The Promised Neverland Chap 085 12/05/2018

The Promised Neverland Chap 086 22/05/2018

The Promised Neverland Chap 087 13/06/2018

The Promised Neverland Chap 088 13/06/2018

The Promised Neverland Chap 089 14/06/2018

The Promised Neverland Chap 090 07/07/2018

The Promised Neverland Chap 091 10/07/2018

The Promised Neverland Chap 092 23/07/2018

The Promised Neverland Chap 093 24/07/2018

The Promised Neverland Chap 094 27/07/2018

The Promised Neverland Chap 095 24/08/2018

The Promised Neverland Chap 096 24/08/2018

The Promised Neverland Chap 097 28/08/2018

The Promised Neverland Chap 098 31/08/2018

The Promised Neverland Chap 099 06/09/2018

The Promised Neverland Chap 100 22/09/2018

The Promised Neverland Chap 101 11/10/2018

The Promised Neverland Chap 102 22/10/2018

The Promised Neverland Chap 103 28/10/2018

The Promised Neverland Chap 104 03/11/2018

The Promised Neverland Chap 105 19/11/2018

The Promised Neverland Chap 106 28/11/2018

The Promised Neverland Chap 107 29/11/2018

The Promised Neverland Chap 108 06/12/2018

The Promised Neverland Chap 109 09/12/2018

The Promised Neverland Chap 110 16/12/2018

The Promised Neverland Chap 111 19/12/2018

The Promised Neverland Chap 112 20/12/2018

The Promised Neverland Chap 113 25/12/2018

The Promised Neverland Chap 114 29/12/2018

The Promised Neverland Chap 115 31/12/2018

The Promised Neverland Chap 116 01/01/2019

The Promised Neverland Chap 117 02/01/2019

The Promised Neverland Chap 118 04/01/2019

The Promised Neverland Chap 119 18/01/2019

The Promised Neverland Chap 120 01/02/2019

The Promised Neverland Chap 121 08/02/2019

The Promised Neverland Chap 122 15/02/2019

The Promised Neverland Chap 123 15/02/2019

The Promised Neverland Chap 124 01/03/2019

The Promised Neverland Chap 125 03/03/2019

The Promised Neverland Chap 126 10/03/2019

The Promised Neverland Chap 127 22/03/2019

The Promised Neverland Chap 128 29/03/2019

The Promised Neverland Chap 129 02/04/2019

The Promised Neverland Chap 130 02/04/2019

The Promised Neverland Chap 131 16/04/2019

The Promised Neverland Chap 132 19/04/2019

The Promised Neverland Chap 133 10/05/2019

The Promised Neverland Chap 134 26/05/2019

The Promised Neverland Chap 135 26/05/2019

The Promised Neverland Chap 136 08/06/2019

The Promised Neverland Chap 137 08/06/2019

The Promised Neverland Chap 138 21/06/2019

The Promised Neverland Chap 139 30/06/2019

The Promised Neverland Chap 140 30/06/2019

The Promised Neverland Chap 141 05/07/2019

The Promised Neverland Chap 142 16/07/2019

The Promised Neverland Chap 143 22/07/2019

The Promised Neverland Chap 144 29/07/2019

The Promised Neverland Chap 145 04/08/2019

The Promised Neverland Chap 146 19/08/2019

The Promised Neverland Chap 147 26/08/2019

The Promised Neverland Chap 148 03/09/2019

The Promised Neverland Chap 149 08/09/2019

The Promised Neverland Chap 150 14/09/2019

The Promised Neverland Chap 151 20/09/2019

The Promised Neverland Chap 152 27/09/2019

The Promised Neverland Chap 153 05/10/2019

The Promised Neverland Chap 154 11/10/2019

The Promised Neverland Chap 155 20/10/2019

The Promised Neverland Chap 156 04/11/2019

The Promised Neverland Chap 157 12/11/2019

The Promised Neverland Chap 158 18/11/2019

The Promised Neverland Chap 159 06/12/2019

The Promised Neverland Chap 160 11/12/2019

The Promised Neverland Chap 161 13/12/2019

The Promised Neverland Chap 162 28/12/2019

The Promised Neverland Chap 163 11/01/2020

The Promised Neverland Chap 164 26/01/2020

The Promised Neverland Chap 165 28/01/2020

The Promised Neverland Chap 166 12/02/2020

The Promised Neverland Chap 167 19/02/2020

The Promised Neverland Chap 168 24/02/2020

The Promised Neverland Chap 169 12/03/2020

The Promised Neverland Chap 170 12/03/2020

The Promised Neverland Chap 171 19/03/2020

The Promised Neverland Chap 172 27/03/2020

The Promised Neverland Chap 173 13/04/2020

The Promised Neverland Chap 174 13/04/2020

The Promised Neverland Chap 175 22/04/2020

The Promised Neverland Chap 176 17/05/2020

The Promised Neverland Chap 178 30/05/2020

The Promised Neverland Chap 179 30/05/2020

Loading...
Loading...