Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tokyo Ghoul: RE

Tokyo Ghoul: RE

9.6/10 trên tổng số 711 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,393,238
Tên khác: Tokyo Ghoul: RE
Thể loại: Tragedy, Supernatural, Shounen, Sci-Fi, Psychological, Mystery, Horror, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Ishida Sui
Nguồn truyện: Deathplace Team
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tokyo Ghoul: RE:

Tiếp Theo Phần Tokyo Ghoul

Danh sách chương

Tokyo Ghoul RE Chap 001 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 002 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 003 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 004 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 005 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 006 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 007 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 008 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 009 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 010 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 011 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 012 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 013 02/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 014 09/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 015 09/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 016 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 017 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 018 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 019 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 020 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 021 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 022 25/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 023 31/03/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 024 06/04/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 025 15/04/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 026 21/04/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 027 05/05/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 028 12/05/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 029 19/05/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 030 25/05/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 031 06/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 031.5 15/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 032 15/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 032.5 20/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 033 21/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 034 28/06/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 035 05/07/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 036 14/07/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 037 20/07/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 038 28/07/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 039 04/08/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 040 18/08/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 041 23/08/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 042 07/09/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 043 09/09/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 044 15/09/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 045 21/09/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 046 28/09/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 047 11/10/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 048 11/10/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 049 22/10/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 050 26/10/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 051 31/10/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 052 09/11/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 053 - fix 18/11/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 054 23/11/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 055 02/12/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 056 07/12/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 057 13/12/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 058 21/12/2015

Tokyo Ghoul RE Chap 059 08/01/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 060 25/01/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 061 15/02/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 062 15/02/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 063 15/02/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 064 15/02/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 065 23/02/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 066 09/03/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 067 09/03/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 068 28/03/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 069 28/03/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 070 - TV 28/03/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 071 04/04/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 072 11/04/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 073 18/04/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 074 25/04/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 075 08/05/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 076 16/05/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 077 23/05/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 078 TV 28/05/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 079 05/06/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 080 13/06/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 081 27/06/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 082 27/06/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 083 03/07/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 084 25/07/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 085 25/07/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 086 25/07/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 087 02/08/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 088 07/08/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 089 21/08/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 090 28/08/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 091 03/09/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 092 02/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 093 02/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 094 02/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 095 08/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 096 09/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 097 21/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 098 26/10/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 099 03/11/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 100 08/11/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 101 17/11/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 102 24/11/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 103 01/12/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 104 12/12/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 105 15/12/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 106 27/12/2016

Tokyo Ghoul RE Chap 107 10/01/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 108 16/01/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 109 23/01/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 110 31/01/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 111 08/02/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 112 14/02/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 113 22/02/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 114 01/03/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 115 08/03/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 116 16/03/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 117 21/03/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 118 07/04/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 119 07/04/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 120 12/04/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 121 18/04/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 122 25/04/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 123 11/05/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 124 16/05/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 125 29/05/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 126 29/05/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 127 08/06/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 128 13/06/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 129 19/06/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 130 27/06/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 131 05/07/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 132 12/07/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 133 17/07/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 134 01/08/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 135 03/08/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 136 14/08/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 137 24/08/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 138 01/09/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 139 07/09/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 140 13/09/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 141 21/09/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 142 29/09/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 143 05/10/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 144 10/10/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 145 17/10/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 146 25/10/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 147 02/11/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 148 09/11/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 149 19/11/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀50 25/11/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀51 02/12/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀52 07/12/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀53 14/12/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀54 20/12/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀55 31/12/2017

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀56 17/01/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀57 24/01/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀58 01/02/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀59 08/02/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀61 22/02/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀62 01/03/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀63 08/03/2018

Tokyo Ghoul RE Chap 1̀64 15/03/2018

Tokyo Ghoul RE Chap Omake Vol 7 28/06/2016

Tokyo Ghoul: RE Chap 165 22/03/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 166 29/03/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 167 05/04/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 168 12/04/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 169 26/04/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 170 10/05/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 171 10/05/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 172 15/05/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 173 24/05/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 174 29/05/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 175 12/06/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 176 12/06/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 177 19/06/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 178 26/06/2018

Tokyo Ghoul: RE Chap 179 04/07/2018

Loading...
Loading...