Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
World's End Harem

World's End Harem

9.9/10 trên tổng số 5,960 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,332,782
Tên khác: DÀN HAREM CUỐI CÙNG
Thể loại: Shounen, Sci-Fi, Ecchi
Tác giả: Shouno Kotaroo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

World's End Harem:

Loài người đứng trên bờ vực tuyệt vong khi một loại virus bí ẩn mang tên "MK - Male Killer" giết 99.99% đàn ông trên thế giới. Main của chúng ta là 1 trong 5 người nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo ngờ đâu đó căn bệnh đó lại giúp main đề kháng viruts đó. Giờ 5 người đàn ông với trọng trách chịch cả thế giới để cứu loài người.

Danh sách chương

World's End Harem Chap 001 25/05/2016

World's End Harem Chap 002 26/05/2016

World's End Harem Chap 003 29/05/2016

World's End Harem Chap 004 12/06/2016

World's End Harem Chap 005 27/06/2016

World's End Harem Chap 005.1 10/07/2016

World's End Harem Chap 006 24/07/2016

World's End Harem Chap 007 10/08/2016

World's End Harem Chap 008 23/08/2016

World's End Harem Chap 009 05/09/2016

World's End Harem Chap 010 03/10/2016

World's End Harem Chap 011 19/10/2016

World's End Harem Chap 012 02/11/2016

World's End Harem Chap 013 17/11/2016

World's End Harem Chap 014A 13/12/2016

World's End Harem Chap 014B 13/12/2016

World's End Harem Chap 015 28/12/2016

World's End Harem Chap 015.5 15/01/2017

World's End Harem Chap 016 15/01/2017

World's End Harem Chap 016.2 24/01/2017

World's End Harem Chap 017 09/02/2017

World's End Harem Chap 018 22/02/2017

World's End Harem Chap 019 07/03/2017

World's End Harem Chap 019.1 23/03/2017

World's End Harem Chap 020 21/04/2017

World's End Harem Chap 021 21/04/2017

World's End Harem Chap 022 02/05/2017

World's End Harem Chap 022.2 16/05/2017

World's End Harem Chap 023.1 01/06/2017

World's End Harem Chap 023.2 01/06/2017

World's End Harem Chap 024.1 13/06/2017

World's End Harem Chap 024.2 29/06/2017

World's End Harem Chap 025.1 14/07/2017

World's End Harem Chap 025.2 14/07/2017

World's End Harem Chap 026.1 31/07/2017

World's End Harem Chap 026.2 31/07/2017

World's End Harem Chap 027.1 29/08/2017

World's End Harem Chap 027.2 29/08/2017

World's End Harem Chap 028.1 10/09/2017

World's End Harem Chap 028.2 10/09/2017

World's End Harem Chap 029 27/09/2017

World's End Harem Chap 029.5 27/09/2017

World's End Harem Chap 030.1 08/10/2017

World's End Harem Chap 030.2 08/10/2017

World's End Harem Chap 031.1 17/10/2017

World's End Harem Chap 031.2 03/11/2017

World's End Harem Chap 032.1 28/11/2017

World's End Harem Chap 032.2 28/11/2017

World's End Harem Chap 033 05/12/2017

World's End Harem Chap 034 22/12/2017

World's End Harem Chap 035 01/01/2018

World's End Harem Chap 036 20/01/2018

World's End Harem Chap 037 10/03/2018

World's End Harem Chap 038 14/03/2018

World's End Harem Chap 039 14/03/2018

World's End Harem Chap 040.1 20/04/2018

World's End Harem Chap 040.2 20/04/2018

World's End Harem Chap 041 05/05/2018

World's End Harem Chap 042 08/07/2018

World's End Harem Chap 043 08/07/2018

World's End Harem Chap 044 08/07/2018

World's End Harem Chap 045 14/07/2018

World's End Harem Chap 046.1 28/07/2018

World's End Harem Chap 046.2 28/07/2018

World's End Harem Chap 047 14/08/2018

World's End Harem Chap 048 30/08/2018

World's End Harem Chap 049 03/10/2018

World's End Harem Chap 050 12/10/2018

World's End Harem Chap 051 15/11/2018

World's End Harem Chap 052 15/11/2018

World's End Harem Chap 053 21/11/2018

World's End Harem Chap 054 02/12/2018

World's End Harem Chap 054.2 18/12/2018

World's End Harem Chap 055 01/01/2019

World's End Harem Chap 056 02/03/2019

World's End Harem Chap 057 02/03/2019

World's End Harem Chap 057.5 02/03/2019

World's End Harem Chap 058 22/03/2019

World's End Harem Chap 059 31/03/2019

World's End Harem Chap 060 09/04/2019

World's End Harem Chap 061 05/05/2019

World's End Harem Chap 062 06/05/2019

World's End Harem Chap 063 23/05/2019

World's End Harem Chap 064 06/06/2019

World's End Harem Chap 064.2 18/06/2019

World's End Harem Chap 065 21/07/2019

World's End Harem Chap 066 28/07/2019

World's End Harem Chap 067 18/08/2019

World's End Harem Chap 068 02/09/2019

World's End Harem Chap 069.1 09/10/2019

World's End Harem Chap 069.2 09/10/2019

World's End Harem Chap 070 12/10/2019

World's End Harem Chap 071 09/11/2019

World's End Harem Chap 071.2 09/11/2019

World's End Harem Chap 071.5 10/11/2019

World's End Harem Chap 072 30/12/2019

World's End Harem Chap 073 30/12/2019

World's End Harem Chap 074 24/01/2020

World's End Harem Chap 075 05/02/2020

World's End Harem Chap 076 06/02/2020

World's End Harem Chap YJ028 Special 17/06/2017

World's End Harem Giga Special 3 29/06/2017

World's End Harem Special 3 07/08/2017

Loading...
Loading...